Utmaningen att undervisa om EU Sveriges riksdag 15

  • Slides: 40
Download presentation
Utmaningen att undervisa om EU Sveriges riksdag 15 mars 2019

Utmaningen att undervisa om EU Sveriges riksdag 15 mars 2019

 • Att göra undervisningen om EU intressant och relevant! • Undervisning och projekt

• Att göra undervisningen om EU intressant och relevant! • Undervisning och projekt som rör EU • Inspiration, tips och aktuellt material om EU!

Varför bildades EU? Vad gör EU idag? Hur mycket påverkar EU vår vardag?

Varför bildades EU? Vad gör EU idag? Hur mycket påverkar EU vår vardag?

Presentationsbilder om EU ”Den här sidan innehåller visuellt material - presentationsbilder - som illustrerar

Presentationsbilder om EU ”Den här sidan innehåller visuellt material - presentationsbilder - som illustrerar olika aspekter av EU. Dessa bilder kan vara till nytta för lärare, personer som talar om EU-frågor, studenter och alla som är intresserade av att hålla en presentation om EU. De förklarar tydligt vad Europeiska unionen är och gör samt hur EU fungerar. Du får använda bilderna kostnadsfritt och utan upphovsrättsinskränkningar, och du får ändra dem på eget ansvar. ”

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal

Vad är Europeiska unionen (EU)? Den är europeisk = EU ligger i Europa Låt

Vad är Europeiska unionen (EU)? Den är europeisk = EU ligger i Europa Låt oss titta närmare: Vad har vi européer gemensamt? Den är en union = EU förenar länder och folk Hur har EU utvecklats? Vad gör EU i dag? 6

Europeiska Unionen – från krig till fred

Europeiska Unionen – från krig till fred

Europadagen 9 maj ”Den 9 maj 1950 lägger den franske utrikesministern Robert Schuman fram

Europadagen 9 maj ”Den 9 maj 1950 lägger den franske utrikesministern Robert Schuman fram Schuman-planen om att Tyskland och Frankrike ska samarbeta i produktionen av kol och stål. Andra länder i Europa är välkomna att delta i samarbetet. Syftet är att bygga upp industrin efter andra världskriget och hindra militär upprustning. Europadagen firas den 9 maj till minne av Robert Schumans deklaration som är startskottet för dagens EU. ” (http: //eu. riksdagen. se/vad-ar-eu/medlem-i-eu/eus-historia/#Visste-du-att)

Schumandeklarationen (Bilder: http: //eu. riksdagen. se/vad-ar-eu/medlem-i-eu/eus-historia/#)

Schumandeklarationen (Bilder: http: //eu. riksdagen. se/vad-ar-eu/medlem-i-eu/eus-historia/#)

Utvidgning – från 6 till 28 länder Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland

Utvidgning – från 6 till 28 länder Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland 1952 1990 1973 1995 1981 2004 1986 2007 2013

EU: s symboler EU: s motto: förenade i mångfalden Europahymnen Europaflaggan Europadagen den 9

EU: s symboler EU: s motto: förenade i mångfalden Europahymnen Europaflaggan Europadagen den 9 maj

24 officiella språk • www. eu - Barnhörnan - Lärarrummet Български English latviešu valoda

24 officiella språk • www. eu - Barnhörnan - Lärarrummet Български English latviešu valoda português Čeština español lietuvių kalba Română dansk français magyar slovenčina Deutsch Gaeilge Malti slovenščina eesti keel hrvatski Nederlands suomi Ελληνικά Italiano polski svenska

Nobels fredspris 2012 Norska Nobelkommittén: ”EU: s viktigaste resultat är att det har bidragit

Nobels fredspris 2012 Norska Nobelkommittén: ”EU: s viktigaste resultat är att det har bidragit till fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter. ” ”EU: s stabiliserande roll som har bidragit till att omforma största delen av Europa från en krigens till en fredens kontinent. ” De tre EU-ledarna Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso och Martin Schultz tog emot Nobels fredspris i Oslo rådhus. (Bild: www. nobelprize. org)

Världens befolkning i miljoner (2015)

Världens befolkning i miljoner (2015)

Befolkning i miljoner invånare (2015)

Befolkning i miljoner invånare (2015)

Antalet ledamöter från EU: s länder (Bild: www. riksdagen. se)

Antalet ledamöter från EU: s länder (Bild: www. riksdagen. se)

Yta i 1000 km²

Yta i 1000 km²

Hur spenderar EU sina pengar? EU: s budget 2017: 157, 9 miljarder euro =

Hur spenderar EU sina pengar? EU: s budget 2017: 157, 9 miljarder euro = 1, 05 % av bruttonationalinkomsten (BNI)

Filmer om EU Film Så funkar EU (Sveriges riksdag) Film Vem bestämmer vad? med

Filmer om EU Film Så funkar EU (Sveriges riksdag) Film Vem bestämmer vad? med tillhörande arbetsblad (2014, UR Skola) Filmer Fatta EU med tillhörande arbetsblad (2019, UR Skola) - Beslutsprocessen - Handel - Samarbete Filmer EU i fokus med tillhörande arbetsblad (2019, UR Skola) - In eller ut ur EU? - EU och demokratin - Asylpolitiken - Lobbyism

Sverige och världen – EU Film med tillhörande arbetsblad och lärarhandledning. (2018, UR Skola)

Sverige och världen – EU Film med tillhörande arbetsblad och lärarhandledning. (2018, UR Skola)

EU-kommissionen föreslår nya lagar Europaparlamentet beslutar Ministerrådet beslutar Europaparlamentet och Ministerrådet måste vara överens

EU-kommissionen föreslår nya lagar Europaparlamentet beslutar Ministerrådet beslutar Europaparlamentet och Ministerrådet måste vara överens för att en ny lag ska antas. Lagarna står över svensk lag.

De europeiska politiska partierna Antal platser i Europaparlamentet (per politisk grupp) Totalt: 751

De europeiska politiska partierna Antal platser i Europaparlamentet (per politisk grupp) Totalt: 751

Partigrupp går före hemland (file: ///C: /Users/Admin/Downloads/eu-pa-10 -min-2019%20(1). pdf)

Partigrupp går före hemland (file: ///C: /Users/Admin/Downloads/eu-pa-10 -min-2019%20(1). pdf)

Ledamöter Ordnade efter politisk grupp och land Matcha din röst! Vilket parti och vilken

Ledamöter Ordnade efter politisk grupp och land Matcha din röst! Vilket parti och vilken politiker i Europaparlamentet står dig närmast? Så många parlamentariker väljs från varje land 2019 Från 751 till 705 platser Information om EU: s institutioner och andra organ

Val till Europaparlamentet 23 - 26 maj 2019 Europeiska Unionens kampanj inför valet 2019

Val till Europaparlamentet 23 - 26 maj 2019 Europeiska Unionens kampanj inför valet 2019 This time it´s not enough to just hope for a better future: this time we all need to take responsibility for it. So this time we´re not just asking you to vote, we´re also asking you to help to persuade others to vote too. Because when everybody votes, everbody wins.

Skolval 2019, 9/5 – 24/5 Officiell hemsida: www. skolval 2019. se Efter anmälan skickas

Skolval 2019, 9/5 – 24/5 Officiell hemsida: www. skolval 2019. se Efter anmälan skickas valmaterial till skolan.

Europadagen - Inspiration och aktiviteter

Europadagen - Inspiration och aktiviteter

Inspiration, tips och idéer för undervisning och projekt • Filmtävlingen EU-minuten – när eleverna

Inspiration, tips och idéer för undervisning och projekt • Filmtävlingen EU-minuten – när eleverna tolkar EU • Undervisningsmaterial om EU • Språkcaféer Samarbete med studie- och yrkesvägledare om utlandsstudier.

Hur kan vi arbeta med EU i undervisningen? • Dåtid Andra världskriget, EU: s

Hur kan vi arbeta med EU i undervisningen? • Dåtid Andra världskriget, EU: s uppbyggnad - Europeiska unionens historia - Europeiskt samarbete i över 60 år • Nutid - Brexit - Ett medlemsland kan lämna EU - Riksdagens nya studiematerial som lanseras mars/april - Resurspool - Utställningar - Rollspel, frågesport/quiz, samarbeten mellan skolor - Filmer (från UR Skola, riksdagen) • Framtid Kompetenser för livslångt lärande och den framtida arbetsmarknaden.

EU: s resurspool European Emergency Response Capacity

EU: s resurspool European Emergency Response Capacity

Rollspel i undervisningen • ”Det levande valet” - Rollspel framtaget för skolval Republiken och

Rollspel i undervisningen • ”Det levande valet” - Rollspel framtaget för skolval Republiken och skolan – Ett rollspel om demokratifrågor och riksdagsvalet Rådet – ett rollspel om demokratifrågor och Europaparlamentsvalet (SVEA och Sverok) • ”Kollektivet” – Rollspel om EU (GR-utbildning)

Att väcka intresse Frågesport/quiz För varje fråga får du två försök. Om du svarar

Att väcka intresse Frågesport/quiz För varje fråga får du två försök. Om du svarar rätt på första försöket får du två poäng och på andra försöket ett poäng. - Vad är EU? - Hur fungerar EU? - Hur påverkar EU min vardag? - Vad står på EU: s dagordning? Undersök: Det här gör EU för mig

Samarbete mellan skolor

Samarbete mellan skolor

Nyckelkompetenser Europaparlamentets och rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande. 1. Kommunikation på modersmålet.

Nyckelkompetenser Europaparlamentets och rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande. 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5. Lära att lära. 6. Social och medborgerlig kompetens. 7. Initiativförmåga och företagaranda. 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Framtidskompetenser Dagens och framtidens samhälle ställer höga krav på kompetenser utöver skolans grundläggande ämneskunskaper,

Framtidskompetenser Dagens och framtidens samhälle ställer höga krav på kompetenser utöver skolans grundläggande ämneskunskaper, det talas om ” 21 st century skills” eller ”framtidskompetenser” som bör speglas och integreras i skolans undervisning. -Informationshantering -Entreprenöriell förmåga -Flerspråkighet -Ansvarstagande -Social kompetens

Arbetssätt och metoder för EU-undervisning • Utställningar med QR-koder • Infopoint om EU •

Arbetssätt och metoder för EU-undervisning • Utställningar med QR-koder • Infopoint om EU • EU-rollspel • Samarbeten mellan skolor och med kommunen • Elever skapar informationsfilmer om EU • Podcast där elever lyfter aktuella EU-frågor • Erasmus+ • UF-företag

Vilka EU-myter har du gått på?

Vilka EU-myter har du gått på?

Tack!

Tack!