VAD TYCKTE SVENSKARNA OM DE SOM STYRDE SVERIGE

  • Slides: 22
Download presentation
VAD TYCKTE SVENSKARNA OM DE SOM STYRDE SVERIGE? 1600 -talet

VAD TYCKTE SVENSKARNA OM DE SOM STYRDE SVERIGE? 1600 -talet

DROTTNING KRISTINA Kristina hade inga pengar. Adel ville ha betalt för sin insats i

DROTTNING KRISTINA Kristina hade inga pengar. Adel ville ha betalt för sin insats i kriget. Hon gav bort statens bondgårdar i Sverige och erövrade områden till adeln. På så sätt var många bönder tvungna att jobba för adeln och betala skatt till dem. Adeln blev rikare. Hon gav fina presenter och adelstitlar till adeln. De andra stånden gillande inte adelns makt och rikedom. Några gjorde uppror men upproren slogs ned av Kristinas soldater. Några bönder avrättades.

DROTTNING KRISTINA Adeln ville att Kristina skulle gifta sig så att de skulle få

DROTTNING KRISTINA Adeln ville att Kristina skulle gifta sig så att de skulle få en kung. Kristina ville inte gifta sig. Hon blev katolik i hemlighet för att inte avslöja för adeln om sitt religionsbyte. Sverige var ett protestantistiskt land och Kristinas pappa, Gustav II Adolf var en hjälte för protestantismen och adeln. Han hade krigat mot katolikerna.

Vad tyckte dessa om Drottning Kristina? Enkelt resonemang Enivå. Två korta beskrivningar. Utvecklat resonemang

Vad tyckte dessa om Drottning Kristina? Enkelt resonemang Enivå. Två korta beskrivningar. Utvecklat resonemang Cnivå. Flera korta beskrivningar varav en utvecklad. Välutvecklat resonemang A-nivå. två utvecklade eller en längre välutvecklad. Adelsman Bonde

Vad tyckte dessa om Drottning Kristina? Enkelt resonemang Enivå. Två korta beskrivningar. Utvecklat resonemang

Vad tyckte dessa om Drottning Kristina? Enkelt resonemang Enivå. Två korta beskrivningar. Utvecklat resonemang Cnivå. Flera korta beskrivningar varav en utvecklad. Välutvecklat resonemang A-nivå. två utvecklade eller en längre välutvecklad. Adelsman Bra drottning. Vi får mycket gåvor och adelstitlar eftersom hon vill att vi ska låta henne styra riket ifred. Det gör oss inget. Hon gör oss rik. Bara hon kunde gifta sig så vi får en kung. Bra drottning. Vi får mycket gåvor och adelstitlar eftersom hon vill att vi ska låta henne styra riket ifred. Det gör oss inget. Bara hon kunde gifta sig så vi får en kung. Vad händer med oss annars om hon inte får några barn? En annan kung kanske inte gör oss så rika. Hon har gett oss mycket mark och gods och vi får mer pengar eftersom bönderna betalar skatt till oss.

Vad tyckte dessa om Drottning Kristina? Enkelt resonemang Enivå. Två korta beskrivningar. Utvecklat resonemang

Vad tyckte dessa om Drottning Kristina? Enkelt resonemang Enivå. Två korta beskrivningar. Utvecklat resonemang Cnivå. Flera korta beskrivningar varav en utvecklad. Välutvecklat resonemang A-nivå. två utvecklade eller en längre välutvecklad. Bonde Dålig drottning för vi betalar mycket skatt. Hon ger bort vår mark. Dålig drottning för vi betalar mycket mer skatt än adeln för att bekosta deras rikedomar. Hon ger bort vår mark så att adeln kan bygga stora fina slott och herrgårdar för att Kristina behöver betala dem för kriget. Dålig drottning för vi betalar mycket mer skatt än adeln för att bekosta deras rikedomar. Hon ger bort vår mark så att adeln kan bygga stora fina slott och herrgårdar för att Kristina behöver betala dem för att kriget. Trots att de är en liten del av befolkningen och vi är den största samhällsgruppen har vi inget att säga till om.

KARL XI Under Karl XI: s tid var det fred i 21 år. Karl

KARL XI Under Karl XI: s tid var det fred i 21 år. Karl var snål mot adeln och försökte straffa dem som tog ut för mycket skatt av bönderna. Han reste runt i Sverige mer än någon kung hade gjort. Han inspekterade kungliga ämbetsmän, soldater och vägar. Han tog tillbaka mark och rikedomar från adeln och adeln fick mindre makt. Det berättas i sägner att han hjälpt bönder och fattiga präster. Han åkte runt i en grå kappa för att inte bli igenkänd. Han kallades för gråkappan.

KARL XI Danske kungen försökte ta tillbaka Skåne och skånska bönder hjälpte till. SNAPPHANAR

KARL XI Danske kungen försökte ta tillbaka Skåne och skånska bönder hjälpte till. SNAPPHANAR kallades de. Danskarna sågs som frihetskrigare medan svenskarna såg dem som rövare. Snapphanarna och de böner som stödde danskarna straffades hårt. Gårdar brändes, boskap beslagtogs, bönderna i Skåne svalt. Karl XI gav order om att män i åldern 15 -60 år i en socken skulle skjutas. Karl XI ville att skåningarna skulle bli svenskar.

Vad tyckte dessa om Karl XI? Enkelt resonemang Enivå. Två korta beskrivningar. Utvecklat resonemang

Vad tyckte dessa om Karl XI? Enkelt resonemang Enivå. Två korta beskrivningar. Utvecklat resonemang Cnivå. Flera korta beskrivningar varav en utvecklad. Välutvecklat resonemang A-nivå. två utvecklade eller en längre välutvecklad. Adelsman Bönder (ej i Skåne)

Vad tyckte dessa om Karl XI? Enkelt resonemang Enivå. Två korta beskrivningar. Utvecklat resonemang

Vad tyckte dessa om Karl XI? Enkelt resonemang Enivå. Två korta beskrivningar. Utvecklat resonemang Cnivå. Flera korta beskrivningar varav en utvecklad. Välutvecklat resonemang A-nivå. två utvecklade eller en längre välutvecklad. Adelsman Dålig kung. Vi blir av med vår rikedom och får straff om vi tar för mycket skatt av bönderna eftersom kungen är på böndernas sida och hjälper dem. Detta för att de ska hålla sig lugna och inte göra uppror. Men det hjälps inte i Skåne. Dålig kung. Vi blir av med vår rikedom och får straff om vi tar för mycket skatt av bönderna eftersom kungen är på böndernas sida och hjälper dem. Detta för att de ska hålla sig lugna och inte göra uppror. Det är inget krig längre och vi kan inte tjäna på framgångarna av kriget. Han är en snål kung. Men det är bra att han slår ner upproren i Skåne och bestraffar de skånska bönderna.

Vad tyckte dessa om Karl XI? Enkelt resonemang Enivå. Två korta beskrivningar. Bönder (ej

Vad tyckte dessa om Karl XI? Enkelt resonemang Enivå. Två korta beskrivningar. Bönder (ej i Skåne) Bra kung. Vi betalar inte lika mycket skatt längre och får besök av kungen. Utvecklat resonemang Cnivå. Flera korta beskrivningar varav en utvecklad. Bra kung. Vi betalar inte lika mycket skatt till adeln längre eftersom kungen reser runt i landet och inspekterar vägar och ser till att adeln inte kräver för mycket av oss. Han hjälper bönder och fattiga präster. Välutvecklat resonemang A-nivå. två utvecklade eller en längre välutvecklad. Bra kung. Vi betalar inte lika mycket skatt till adeln längre eftersom kungen reser runt i landet och inspekterar vägar, ämbetsmän och soldater och ser till att adeln inte kräver för mycket av oss. Han hjälper bönder och fattiga präster. Adeln är inte lika rik som förr eftersom de inte får gåvor och ämbetstitlar längre.

Vad tyckte dessa om Karl XI? Blir det någon skillnad? Enkelt resonemang Enivå. Två

Vad tyckte dessa om Karl XI? Blir det någon skillnad? Enkelt resonemang Enivå. Två korta beskrivningar. Utvecklat resonemang Cnivå. Flera korta beskrivningar varav en utvecklad. Välutvecklat resonemang A-nivå. två utvecklade eller en längre välutvecklad. Bönder i Skåne

Stormaktstiden Gustav II Adolf Kristina Karl XI Varför finns inte Axel Oxenstierna med? Karl

Stormaktstiden Gustav II Adolf Kristina Karl XI Varför finns inte Axel Oxenstierna med? Karl XII

Vad gjorde Axel Oxenstierna som var bra för landet Sverige? Förbättrade vägar Startade Sveriges

Vad gjorde Axel Oxenstierna som var bra för landet Sverige? Förbättrade vägar Startade Sveriges första tidning för att sprida nyheter Startade postverk Startade ett råd och inskaffade en riksdag. Städerna byggdes i raka kvarter.

Förändringar av Sveriges karta Karl IX Gustav II Adolf Drottning Kristina

Förändringar av Sveriges karta Karl IX Gustav II Adolf Drottning Kristina

Förändringar av Sveriges karta Karl X Gustav Karl XII

Förändringar av Sveriges karta Karl X Gustav Karl XII

Hur förändras vår karta på 100 år? Karl IX Karl XII

Hur förändras vår karta på 100 år? Karl IX Karl XII