ATT REFERERA OCH ANGE KLLA ATT REFERERA Att

  • Slides: 6
Download presentation
ATT REFERERA OCH ANGE KÄLLA!

ATT REFERERA OCH ANGE KÄLLA!

ATT REFERERA Att återberätta och sammanfatta! Exempel på situationer: återberätta en film, eller en

ATT REFERERA Att återberätta och sammanfatta! Exempel på situationer: återberätta en film, eller en match. När du skriver en text och behöver återge vad någon annan skrivit och spara tid åt läsaren. Du måste alltid ange källa, alltså berätta vem som skrivit vad, var och när! (Du berättar aldrig om en film utan att säga vad filmen heter…) När man refererar brukar man oftast inte behöva skriva en lista med källor efter texten!

NÄR DU REFERERAR… Välj ut det viktigaste! Berätta med egna ord. (Om du inte

NÄR DU REFERERAR… Välj ut det viktigaste! Berätta med egna ord. (Om du inte gör om till egna ord plagierar du: stjäl…) Var neutral! (Vad du själv tycker och tänker ska inte märkas i referatet) Ange källa tidigt i referatet!

ATT ANGE KÄLLA I artikeln ”Xxxxxx xx” (Tidningsnamn, XX januari 2014) skriver Kalle Karlsson

ATT ANGE KÄLLA I artikeln ”Xxxxxx xx” (Tidningsnamn, XX januari 2014) skriver Kalle Karlsson om hur viktigt det är att motionera. Hälsoboken (Sanoma förlag, 2010) handlar om hur hälsan påverkar dig. Kalle Olsson berättar där om hur… Varför är en bra kost viktigt för hälsan? På Hälsofrämjandets hemsida (www. xxx. se, 2014 -1013) finns flera texter om kost. I en av dessa, ”Kost och hälsan”, understryks detta… (namn på författare om detta nämns)

REFERATMARKÖRER Referatmarkörerna påminner läsarna om att texten är ett referat och att informationen kommer

REFERATMARKÖRER Referatmarkörerna påminner läsarna om att texten är ett referat och att informationen kommer från en annan källa. Exempel på användbara referatmarkörer: (författaren, journalisten, skribenten, namn på författaren…) Skriver, säger, menar, berättar, beskriver, förklarar, visar

OM REFERAT I SVENSKA IMPULSER 1 Sidorna 150 – 154. Att citera: sidan 151

OM REFERAT I SVENSKA IMPULSER 1 Sidorna 150 – 154. Att citera: sidan 151 Din tur! Skriv i grupper/par/enskilt två referat av artiklarna (se länkarna) på min lärarsida! Ange källa i början av texten (vem, var, när)! Välj ut det viktigaste och sammanfatta med egna ord! (Se sidan 151 och 152 i Svenska Impulser!) Förklara sedan med någon enstaka mening om källan är trovärdig eller inte och i sådana fall varför. Ge alltså något argument till vad som gör dem tillförlitliga. (s 77 Svenska impulser). Visa texten för mig eller skicka den till mig!