SVERIGES NATUR GEOGRAFI K 4 MNGA OLIKA NATURTYPER

  • Slides: 7
Download presentation
SVERIGES NATUR GEOGRAFI ÅK 4

SVERIGES NATUR GEOGRAFI ÅK 4

MÅNGA OLIKA NATURTYPER • Sverige är långt och smalt. Det är 157 mil mellan

MÅNGA OLIKA NATURTYPER • Sverige är långt och smalt. Det är 157 mil mellan norr och söder. • Halva Sverige är täckt av skog. • I södra Sverige finns stora slätter. • I nordväst finns höga berg. • Sverige har en väldigt lång kust, 250 mil lång.

VAD ÄR SPECIELLT MED SVERIGE? • Det är inte många länder som har: •

VAD ÄR SPECIELLT MED SVERIGE? • Det är inte många länder som har: • En så lång kust i flera väderstreck. • Stor skillnad i naturen mellan norr och söder. • Så många sjöar • Så mycket skog • Fyra årstider

VÄDER OCH KLIMAT • Väder är det vi har nu, klimat är vädret under

VÄDER OCH KLIMAT • Väder är det vi har nu, klimat är vädret under många år. • I Sverige har vi olika klimat i de olika delarna. • Vilken natur och djur som finns beror på klimatet. • I Sverige har vi stor skillnad mellan våra fyra årstider. • Årstiderna kommer inte samtidigt i hel landet.

KALLARE I NORRA SVERIGE • Sverige ligger nära Nordpolen och därför är det kallare

KALLARE I NORRA SVERIGE • Sverige ligger nära Nordpolen och därför är det kallare klimat än länder närmare ekvatorn. • På vintern kan det vara -15° i norr och 0° i söder. • Vi lever anpassat efter vårt klimat & bygger hus som tål kyla. I varma länder bygger man hus som skyddar mot värme.

 • Sverige har många berg NATURTYPER I SVERIGE och en del fjäll. Fjäll

• Sverige har många berg NATURTYPER I SVERIGE och en del fjäll. Fjäll är berg som är högre än 900 meter. Här finns inga skogar, träd kan inte växa så högt upp. • Halva Sverige är täckt av skog, Skanderna heter vår olika typer av skog. I norr fjällkedja. barrskog och i söder mer lövskog. • Sverige är en halvö med vatten på tre sidor. Det är • I söder finns bästa Östersjön, Kattegatt och odlingsmarken. Runt de stora Skagerack. Det finns sjöarna är odlingsmarken många sjöar, stora och små. bördig. De största är Vänern och • I Sverige finns olika typer av Vättern. Det finns många våtmark. Myr mark är ett älvar i fjällen som rinner exempel. En myr är mycket från fjällen ut i havet. fuktig mark.

MÄNNISKAN ANVÄNDER NATUREN • Det som människan använder i naturen kallas naturresurser eller naturtillgångar.

MÄNNISKAN ANVÄNDER NATUREN • Det som människan använder i naturen kallas naturresurser eller naturtillgångar. • Skogen är en viktig naturresurs. Från den får vi trä, papper och möbler. Vi säljer mycket av skogen till andra länder. • Odlingsmarken ger oss mat av olika sädesslag och grönsaker. Lantbrukare ger oss också kött från djur. • Berggrunden ger oss värdefulla metaller, olja och kol. I Sverige finns det mycket järnmalm som vi även säljer till andra länder. Av järnmalm gör man stål. • Vatten är en viktig naturresurs. Den ger oss fisk och det forsade vattnet i älvarna kan bli energi