Att skriva en utredande text Vad r en

  • Slides: 8
Download presentation
Att skriva en utredande text

Att skriva en utredande text

Vad är en utredande text? Utreda = att undersöka och förstå orsaker till ett

Vad är en utredande text? Utreda = att undersöka och förstå orsaker till ett problem En utredande text är en sorts faktatext men man analyserar och funderar över varför saker händer. Innehåller alltid referat och källhänvisningar till andra texter. För att kunna skriva en utredande text måste man sätta sig in i ämnet genom att läsa sådant som forskare och fackmän kommit fram till. Du är ingen expert och får inte komma med orsaker – du ska använda experter som kan något om ditt område Man kan också komma med tänkbara lösningar på problemet.

Subjektiv och objektiv • En utredande text är objektiv. Man ska presentera ett ämne

Subjektiv och objektiv • En utredande text är objektiv. Man ska presentera ett ämne utifrån olika källor. Man ska inte komma med egna åsikter. Denna del är i avhandlingen. • En utredande text är också subjektiv. Den ska analysera orsaker och ev komma med lösningar. Denna del får vara subjektiv men ska baseras på fakta. Denna del är ofta i inledningen och avslutningen.

Struktur • Inledning Här presenteras problemet för läsaren. Få oss att förstå problemet du

Struktur • Inledning Här presenteras problemet för läsaren. Få oss att förstå problemet du ska utreda. Här kan man ev behöva lägga till en bakgrund eller något som är kopplat till ämnet. • Avhandling Här beskriver och redogör du för ämnet, går igenom orsaker och eventuellt lösningar på problemet. • Viktigast orsak först • En orsak per stycke • Beskriv först vad källan säger och bryt ned detta genom att ge ett eget exempel och visa att du förstår vad din källa menar. • Avslutning Här sammanfattar du vad du kommit fram till i din text. Här kan du också komma med egna slutsatser och analyser.

Genretypiska drag • Syftet är att förklara och beskriva orsaker • Texten innehåller faktainformation

Genretypiska drag • Syftet är att förklara och beskriva orsaker • Texten innehåller faktainformation • Man anger alltid källan • Man refererar till sin källa • Språket är formellt • Man skriver i presens (nutid) • Man använder ett ordförråd som förklarar saker • Man använder sambandsord – inledningsvis, avslutningsvis, eftersom, på grund av

Källhänvisning Här använder vi parenteser i löpande text när vi källhänvisar. Exempel: Enligt artikeln

Källhänvisning Här använder vi parenteser i löpande text när vi källhänvisar. Exempel: Enligt artikeln Tonåringar behöver sömn av My Fagerstedt (Expressen 2012 – 09 - 12) så behöver tonåringar sova extra mycket. Fagerstedt skriver också att tonåringar ”inte gillar att vakna tidigt”. I artikeln Mobiler stör tonåringen sömn (DN 2012 -09 - 17) skriver Per Hansson att ”mobilanvändningen stör sömnen”. Fagerstedt skriver i artikeln att man måste sluta leka med mobilerna. I boken Sömn av Andreas Karlsson (2014: 12) skriver han sömnen är ”livsviktig” för oss och att vi ”borde prioritera den mer. Vidare skriver Hansson att tonåringar får för lite sömn (2014: 13).

Referatmarkörer Författarens efternamn /sidans namn + • säger, skriver, berättar, hävdar författaren • anser,

Referatmarkörer Författarens efternamn /sidans namn + • säger, skriver, berättar, hävdar författaren • anser, påstår, tycker, menar • undrar, frågar • understryker, framhäver, betonar, påtalar, försäkrar • förklarar, belyser, My Fagerstedt hävdar i artikeln Skola att barn lär sig mer om de • diskuterar, utreder lyssnar (DN 2003 -05 -22). • visar … Vidare påstår Fagerstedt att…. .

Citera Att citera är att skriva av ordagrant. Man ändrar ingenting i det som

Citera Att citera är att skriva av ordagrant. Man ändrar ingenting i det som står, inte ens stavfelen. • ”Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila, återhämta sig och bearbeta intryck. ” enligt Sömn för alla av My Fagerstedt (Vårdguiden 2017 -05 -22) Man kan försöka se till att ens citat passar in i resten av ens mening. Man vill inte ha stor bokstav mitt i ens citat. Sömn är ”det viktigaste som finns” och man måste ”prioritera den” enligt Anderas Hansson i artikeln Tonåringar (Aftonbbladet 2012 -01 -19).