Informerande tal Syftet med ett informerande tal r

  • Slides: 11
Download presentation
Informerande tal • Syftet med ett informerande tal är att förmedla något som du

Informerande tal • Syftet med ett informerande tal är att förmedla något som du kan eller känner till. • För att åhörarna ska hänga med krävs en tydlig struktur med inledning, avhandling och avslutning. • Du ska också anpassa talet till åhörarna och framföra det på ett trovärdigt och intresseväckande sätt. © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen.

Informerande tal • När du har valt ämne är det viktigt att du förbereder

Informerande tal • När du har valt ämne är det viktigt att du förbereder talet noga innan själva framförandet. • Börja med att utvärdera talsituationen: • Vilka åhörare har du? • Hur ser lokalen ut? • Vilka presentationstekniska hjälpmedel kan du använda för att göra talet tydligare? © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen.

Informerande tal • Samla information om ämnet: • Vad kan du redan om ämnet?

Informerande tal • Samla information om ämnet: • Vad kan du redan om ämnet? • Vad behöver du ta reda på mer om? • Vad vet åhörarna om ämnet? • Tänk på att skriva ner varifrån du hämtar material så att du kan redovisa källorna. © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen.

Informerande tal • När du har samlat information om ämnet måste du strukturera talet:

Informerande tal • När du har samlat information om ämnet måste du strukturera talet: • Gör en disposition där du inkluderar inledning, avhandling och avslutning. • Skriv sedan kortfattat ned var som ska ingå i varje del. © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen.

Informerande tal • Tänk på att inledningen både ska informera om vad talet ska

Informerande tal • Tänk på att inledningen både ska informera om vad talet ska handla om och fånga åhörarnas intresse. • I avhandlingen kommer informationen om ämnet, men välj hellre ut ett fåtal saker att prata mer om än att ytligt nämna flera saker. • Avslutningen ska signalera att talet snart är slut och får gärna knyta an till det du sa i inledningen. © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen.

Informerande tal • När ditt manus är klart kan du börja arbeta med framförandet:

Informerande tal • När ditt manus är klart kan du börja arbeta med framförandet: • • Hur ska du uttrycka dig? Vilka stilfigurer kan du använda? Vad ska du betona? Vilka gester ska du göra? © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen.

Informerande tal • Glöm inte att öva på ditt tal tills du känner dig

Informerande tal • Glöm inte att öva på ditt tal tills du känner dig säker på att du kan det. • Tänk på att ha ögonkontakt med dina åhörare. • För att du inte ska fastna med ögonen i ditt manus är det bra att bara ha korta stolpar nedskrivna eller att lära dig hela talet utantill. • Om du tappar tråden är det bara att fortsätta, ingen av åhörarna vet ju exakt vad det stod i ditt manus så de märker inte om du glömmer något. © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen.

Informerande tal • Presentationstekniska hjälpmedel är sådant som hjälper åhörarna att förstå vad du

Informerande tal • Presentationstekniska hjälpmedel är sådant som hjälper åhörarna att förstå vad du menar. • Presentationstekniska hjälpmedel kan också hjälpa dig att fånga åhörarnas intresse. • Exempel på presentationstekniska hjälpmedel är: ett presentationsprogram (som Powerpoint), bilder eller något du skriver eller ritar på tavlan. • Tänk på att hjälpmedlet inte ska distrahera utan fungera som ett stöd! © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen.

Nationella provets informerande tal • Till nationella provets A-del ska du välja ett ämne

Nationella provets informerande tal • Till nationella provets A-del ska du välja ett ämne och presentera det muntligt inför en grupp. • Du ska dels informera om ämnet, dels kommentera det. • Kommentarerna kan bestå av egna och andras synpunkter, förklaringar och värderingar av ämnet. © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen.

Nationella provets informerande tal • Du ska också använda dig av något presentationstekniskt hjälpmedel.

Nationella provets informerande tal • Du ska också använda dig av något presentationstekniskt hjälpmedel. • Tänk på att använda dig av olika källor när du letar efter material till talet. • Det är bra att nämna källorna i talet, men du måste inte lämna en utförlig källredovisning i talet. © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen.

Nationella provets informerande tal • Tänk på att lämna in elevformuläret innan du ska

Nationella provets informerande tal • Tänk på att lämna in elevformuläret innan du ska hålla ditt tal! • Som åhörare av andras tal ska du också vara beredd att ge respons på talen, och att andra kommer att ge respons på ditt tal! Lycka till! © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen.