Att skriva en debattartikel Hur och mall Debattartikeln

  • Slides: 7
Download presentation
Att skriva en debattartikel Hur och mall

Att skriva en debattartikel Hur och mall

Debattartikeln • Syfte med debattartikel: Din åsikt ska övertyga läsare. Representanter för politiska partier,

Debattartikeln • Syfte med debattartikel: Din åsikt ska övertyga läsare. Representanter för politiska partier, organisationer eller företag brukar ha sina texter i närheten av tidningens åsikt. • Debattartikeln brukar innehålla följande saker: • Tes – Din huvudsakliga åsikt. Artikeln bör inledas med din tes, du förklarar helt enkelt vad du tycker om något, och övertyga läsaren om att du har rätt!

Debattartikeln • Argument – Här ska du då beskriva varför du har rätt. •

Debattartikeln • Argument – Här ska du då beskriva varför du har rätt. • Tes – Din huvudsakliga åsikt. Artikeln bör inledas med din tes, du förklarar helt enkelt vad du tycker om något, och övertyga läsaren om att du har rätt! • Argument kan delas in i känsloargument (egna tankar och känslor) och faktaargument (Objektiva och tydliga tankar). Till faktaargument är det bra om §du kan visa källor för dessa. • Till argument bör också motargument tas med. Vilka anledningar kan motståndare ha invändningar mot? Visa varför dessa inte stämmer. Du ska besegra eventuella motargument med egna argument! • Avslutning – Ge en överblick/sammanfattning av texten. Sammanfatta det viktigaste och upprepa ditt starkaste argument. Avslutningen bör vara kortfattad, men övertygande!

Debattartikeln • Till argument bör också motargument tas med. Vilka anledningar kan motståndare ha

Debattartikeln • Till argument bör också motargument tas med. Vilka anledningar kan motståndare ha invändningar mot? Visa varför dessa inte stämmer. Du ska besegra eventuella motargument med egna argument! • Avslutning – Ge en överblick/sammanfattning av texten. Sammanfatta det viktigaste och upprepa ditt starkaste argument. Avslutningen bör vara kortfattad, men övertygande! • Ett bra tips för en debattartikel – Visa med källor var du hämtat din information. Om du hämtat information från respekterade myndigheter eller respekterade personer får artikeln mer effekt. • Det är en stor skillnad på om du hämtar din fakta från Vägverket, jämfört med tankar från Flashbacks forum och användaren Lolcat

Uppgift, att debattera + ”blogga/logga” • Utifrån den tes ni blivit tilldelade, ska ni

Uppgift, att debattera + ”blogga/logga” • Utifrån den tes ni blivit tilldelade, ska ni nu, både individuellt och i grupp, samla argument och förbereda er för debatt. • Ni ska ha med: tes, argument (känslo- och faktaargument) och en avslutning. Allt detta ska tillsammans täcka fem minuter (per grupp!) • Under processen ska ni också dokumentera det ni gör. Som en slags blogg eller loggbok, där ni skriver ner vad ni söker och varför ni tittar på det området. Detta ska lämnas in individuellt (och också skrivas individuellt!). • Debatten kommer gå av stapeln tisdag 2/10 för TP 10 B, Onsdag 3/10 för TP 10 A

Regler för debatten + ämne: • Alla ska vara förberedda, om en är sjuk

Regler för debatten + ämne: • Alla ska vara förberedda, om en är sjuk ska de andra ändå kunna vara så pass inlästa att det fungerar. • Alla ska prata i debatten! • Inga personliga påhopp eller liknande, då skrotas hela debatten och ni får skriva istället! • • • Teman och ämnen som ni ska vara för eller emot är. . Wait for it… 20 -års gränsen på Systembolaget! Och Kärnkraften!

Exempel på loggboksskrivande • 25/9. 10. 00 -1050: Vi har blivit tilldelade att vara

Exempel på loggboksskrivande • 25/9. 10. 00 -1050: Vi har blivit tilldelade att vara för 20årsgränsen på Systembolaget. I gruppen delade vi upp ämnet och jag tittar närmare på ungdomar och alkoholkonsumtion, eftersom vi vill veta mer om detta, då ungdomar är en stor riskgrupp och vi vill då veta hur pass skadligt det är.