Yttrandefrihet i Sverige Yttrandefrihet r grundlag Sverige har

  • Slides: 5
Download presentation
Yttrandefrihet i Sverige

Yttrandefrihet i Sverige

Yttrandefrihet är grundlag • Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. •

Yttrandefrihet är grundlag • Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. • En grundlag är mycket svårare att ändra än andra lagar och väger också tyngre än andra lagar.

Rätten att vara anonym • Vi har i Sverige rätt att yttra oss utan

Rätten att vara anonym • Vi har i Sverige rätt att yttra oss utan att behöva vara rädda för att bli straffade. Flera principer skyddar oss. • Meddelanderätten ger offentligt anställda inom skola, vård och omsorg rätt att prata med journalister om brister de ser utan att deras chef får fråga vem som sagt något. • En ansvarig utgivare är den person som ansvarar för innehållet i en tidning eller i ett TV-program oavsett vem som skrivit innehållet. Detta för att skydda journalisterna. • Vi har rätt att skriva vad vi tycker och tänker i tidningar och på Internet anonymt, det vill säga att vi inte behöver avslöja vilka vi är.

Internet och anonymitet • Varför är det viktigt att kunna vara anonym på Internet?

Internet och anonymitet • Varför är det viktigt att kunna vara anonym på Internet? • Vilka problem leder anonymitet på Internet till? • Bör vi införa begränsningar i yttrandefriheten på Internet?

Begränsningar • Läs sidorna 14 -16 i ”Ditt ord är fritt” från Amnesty och

Begränsningar • Läs sidorna 14 -16 i ”Ditt ord är fritt” från Amnesty och förklara begränsningarna i yttrandefriheten i Sverige. • Förtal • Hets mot folkgrupp • Tystnadsplikt • Pressetiska regler