Sveriges grundlagar Regeringsformen hur Sverige styrs Successionsordningen Vem

  • Slides: 10
Download presentation
Sveriges grundlagar • Regeringsformen – hur Sverige styrs • Successionsordningen – Vem ska ärva

Sveriges grundlagar • Regeringsformen – hur Sverige styrs • Successionsordningen – Vem ska ärva kronan? • Tryckfrihetsförordningen – rätt att skriva nästan vad som helst i tidningar • Yttrandefrihetsgrundlagen – om rätten att säga nästan vad som helst Ska man ändra en grundlag så krävs att riksdagen säger ja till det två gånger med val emellan.

Vi väljer de som ska besluta åt oss = indirekt demokrati: representativ demokrati Folkomröstningar

Vi väljer de som ska besluta åt oss = indirekt demokrati: representativ demokrati Folkomröstningar = direkt demokrati

Vi röstar fram 349 ledamöter som ska företräda oss i riksdagen. Val hålls var

Vi röstar fram 349 ledamöter som ska företräda oss i riksdagen. Val hålls var fjärde år i september Talman = leder riksdagens arbete Riksdagens uppgifter • Stiftar lagar • Beslutar om skatter och statens utgifter Varje ledamot är med i ett utskott som har hand om ett visst område t. ex. utbildningsutskottet • Granskar regeringen och myndigheterna • Tar ställning till utrikespolitiken • Utser statsministern, kan fälla regeringen Om ett förslag ska antas måste majoriteten i riksdagen rösta för det förslaget.

Regeringen Statsministern utser vilka som ska vara med i regeringen. De kallas för ministrar

Regeringen Statsministern utser vilka som ska vara med i regeringen. De kallas för ministrar och måste accepteras av minst 50% av riksdagens ledamöter = parlamentarism • • Styr Sverige efter vad riksdagen beslutar Lämnar förslag om hur pengarna i statskassan ska användas Ansvarig försvaret Benådningsmakt Utnämner högre chefer inom statens verk och myndigheter (tex. Svt) Bestämmer hur pengarna som riksdagen anslår ska användas Sköter utrikespolitiken tillsammans med riksdagen

Departementen Hjälper regeringen att styra Sverige Utrikesdepartementet Finansdepartementet Utbildnings- och kulturdepartementet Justitiedepartementet Miljö- och

Departementen Hjälper regeringen att styra Sverige Utrikesdepartementet Finansdepartementet Utbildnings- och kulturdepartementet Justitiedepartementet Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Försvarsdepartementet Näringsdepartementet Chef över departementen är regeringens ministrar

Från förslag till beslut Proposition = förslag från regeringen Motion = förslag från en

Från förslag till beslut Proposition = förslag från regeringen Motion = förslag från en eller flera riksdagsledamöter Regeringen ser till att beslutet genomförs. Riksdagen röstar ja eller nej till förslaget Riksdagen ger utskotten i uppdrag att utreda frågan Remiss = Organisationer och myndigheter får säga vad de tycker om förslagen Utskotten skriver ett betänkande om förslaget

Från förslag till beslut (kortversionen) 1. Motion/proposition 2. Utskotten utreder 3. Utskottet lämnar betänkande

Från förslag till beslut (kortversionen) 1. Motion/proposition 2. Utskotten utreder 3. Utskottet lämnar betänkande till riksdagen 4. Riksdagen beslutar 5. Regeringen genomför

Varför utredningar? • Vill inte ta fel beslut – får tid att tänka efter

Varför utredningar? • Vill inte ta fel beslut – får tid att tänka efter • Ser till att fler får vara med och tycka till • Ser på vilka konsekvenser förslaget får

Statsförvaltningen • 3 nivåer på förvaltningen • Nationell nivå • Regional nivå • Lokal

Statsförvaltningen • 3 nivåer på förvaltningen • Nationell nivå • Regional nivå • Lokal nivå • Departementen • Myndigheter och ämbetsverk • Generaldirektörer utses av regeringen

Sammanfattning • Vilka beslutar om lagar och budgeten? • Vilka genomför besluten? • Vilka

Sammanfattning • Vilka beslutar om lagar och budgeten? • Vilka genomför besluten? • Vilka lämnar förslag? Riksdagen Regeringen Proposition - regering Motion - riksdagsledamot • Vilka bestämmer vilka som blir riksdagsledamöter? • Vilka utser statsministern? Alla som röstar Talmannen, riksdagen