Sveriges stormaktstid Kartor och kommentarer 1561 Staden Reval

  • Slides: 14
Download presentation
Sveriges stormaktstid Kartor och kommentarer

Sveriges stormaktstid Kartor och kommentarer

1561 • Staden Reval ger sig frivilligt till Sverige för att få skydd mot

1561 • Staden Reval ger sig frivilligt till Sverige för att få skydd mot Ryssland. • Tullinkomster men den ryska handeln flyttas till Narva. • Inga fasta gränser mot Norge och Ryssland

1595 • Nordiska sjuårskriget 1563 -70, Älvsborgs lösen 1, men inga gränsändringar • Flera

1595 • Nordiska sjuårskriget 1563 -70, Älvsborgs lösen 1, men inga gränsändringar • Flera bråk med Ryssland. Narva svenskt.

1611 -1613 • Danmark anfaller och härjar i södra Sverige. • Inga gränsändringar, Älvsborgs

1611 -1613 • Danmark anfaller och härjar i södra Sverige. • Inga gränsändringar, Älvsborgs lösen 2, 1 miljon daler

1617 • Oreda i Ryssland. Freden i Stolbova • Ryssland utestängt från Östersjön •

1617 • Oreda i Ryssland. Freden i Stolbova • Ryssland utestängt från Östersjön • ”Så förhoppas jag till Gud, att det ock skall ryssen bliva svårt att över denna bäcken hoppa eller springa. ”

1629 -35 • Gustav II Adolf vinner mer områden i kampen mot Polen. •

1629 -35 • Gustav II Adolf vinner mer områden i kampen mot Polen. • Inkomstgivande städer vid Östersjön • Efter detta ingriper Sverige i 30 -åriga kriget.

1643 -1645 • Mitt under 30 -åriga kriget vinner Sverige över Danmark. Stora landvinster.

1643 -1645 • Mitt under 30 -åriga kriget vinner Sverige över Danmark. Stora landvinster. • Tullfrihet i Öresund

1630 -1648 • Trettioåriga kriget • Orsaker bl. a: Kamp mot katolikerna • Gustav

1630 -1648 • Trettioåriga kriget • Orsaker bl. a: Kamp mot katolikerna • Gustav II Adolf ingrep 1630 • Konsekvenser: Sverige och Frankrike stormakter i Europa • Westfaliska freden

1658 -60 • Danmark anfaller när Karl X är i Polen • Tåget över

1658 -60 • Danmark anfaller när Karl X är i Polen • Tåget över Bält • Freden i Roskilde • Sverige som störst • Fortsättning 1660 – Danmark hotat som självständigt stat men får hjälp av Holland.

1679 • Storpolitik drar in Sverige i strid med Brandenburg.

1679 • Storpolitik drar in Sverige i strid med Brandenburg.

1719 -21 • Stora nordiska kriget 1700 -1721 • Det går bra i början.

1719 -21 • Stora nordiska kriget 1700 -1721 • Det går bra i början. • Katastrof vid Poltava • Ryssland åter vid Östersjön och grundar S: t Petersburg • Fred i Nystad 1721 • Förlust mot bl. a. Preussen

1743 -1803 • Hattarnas krig mot Ryssland. Förlust. Ryska trupper i Sverige. • Gustav

1743 -1803 • Hattarnas krig mot Ryssland. Förlust. Ryska trupper i Sverige. • Gustav III förde misslyckat krig 1788, inga förändringar.

1809 • Misslyckat krig mot Ryssland. • Kungen avsätts, ny grundlag • Hela Finland

1809 • Misslyckat krig mot Ryssland. • Kungen avsätts, ny grundlag • Hela Finland förloras

1804 -1905 • Efter Napoleonkrigen får Sverige Norge som union mot norrmännens vilja. •

1804 -1905 • Efter Napoleonkrigen får Sverige Norge som union mot norrmännens vilja. • Sverige förlorar sista områdena i Tyskland. • Norge självständigt 1905.