Minoritetssprken i Sverige Vad r ett minoritetssprk n

  • Slides: 17
Download presentation
Minoritetsspråken i Sverige

Minoritetsspråken i Sverige

Vad är ett minoritetsspråk? n n Ett språk som talas av en minoritetsgrupp i

Vad är ett minoritetsspråk? n n Ett språk som talas av en minoritetsgrupp i ett land. Minoritetsspråk omfattar då både teckenspråk och alla svenska invandrarspråk.

Visste du att… n n I Sverige talas och skrivs ca 150 olika språk.

Visste du att… n n I Sverige talas och skrivs ca 150 olika språk. De största invandrarspråken är arabiska, turkiska, persiska, spanska, grekiska, kurdiska och ex-jugoslaviska språk.

Vad är ett nationellt minoritetsspråk? n n n Det ska vara ett språk, inte

Vad är ett nationellt minoritetsspråk? n n n Det ska vara ett språk, inte en dialekt. Det ska ha talats kontinuerligt i Sverige i minst tre generationer eller ungefär 100 år. Språkets talare önskar att språket ska få bli ett minoritetsspråk.

De fem nationella minoritetsspråken sedan april 2000 Samiska n Romani chib n Jiddisch n

De fem nationella minoritetsspråken sedan april 2000 Samiska n Romani chib n Jiddisch n Meänkieli n Finska n

n n n Myndigheten, Språkrådet, ska överblicka och främja användandet av språken. Det finns

n n n Myndigheten, Språkrådet, ska överblicka och främja användandet av språken. Det finns sedan april år 2000 särskilda lagar om rätten att använda samiska, finska och meänkieli vid förvaltningsmyndigheter och domstolar. Det bedrivs forskning och undervisning kring minoritetsspråken, om än begränsad till några universitet i landet.

Nya nationella minoritetsspråk? n n n Om ett språk talas kontinuerligt i Sverige i

Nya nationella minoritetsspråk? n n n Om ett språk talas kontinuerligt i Sverige i mer än tre generationer är det ju inte ett invandrarspråk. Arabiskan har goda möjligheter till ett långt liv i Sverige, eftersom många svenskar talar det numera och eftersom det är nära förknippat med religionsutövning. Om femtio år blir kanske arabiska nationellt minoritetsspråk.

Samiska n n n Samiska talas i de norra delarna av Norge, Sverige och

Samiska n n n Samiska talas i de norra delarna av Norge, Sverige och Finland samt i Ryssland på Kolahalvön. Ca 20 000 personer i Sverige talar samiska Samiskan är egentligen inte ett språk utan flera olika, som också har olika dialekter (även olika skriftspråk). Finns olika typer av samiska – t. ex. nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska. Sameskola finns i Jokkmokk och Kiruna

Samiska n n n Kommer från samma språkträd som finska, ungerska och estniska. Sydsamiskan

Samiska n n n Kommer från samma språkträd som finska, ungerska och estniska. Sydsamiskan tros vara det äldsta språket i Skandinavien. Det samiska språket är starkt präglad av samernas traditionella levnadssätt. Det är mycket rikt på ord som rör naturen och renskötseln.

Romani chib n Ordet rom betyder ’man’ = människa. n Kommer ursprungligen från Indien.

Romani chib n Ordet rom betyder ’man’ = människa. n Kommer ursprungligen från Indien. n n Romer kallades felaktigt tidigare för tattare, zigenare. Har funnits i Sverige sedan början av 1500 -talet.

n n n Uppskattningsvis talar ca 40 000 svenskar romani. Finns ca 60 olika

n n n Uppskattningsvis talar ca 40 000 svenskar romani. Finns ca 60 olika dialekter. Finns inget enhetligt skriftspråk. Dagens romer kommer vanligen från f. d. Jugoslavien. Svenska vardagsord med romskt ursprung: tjej, haja, lattja, jycke

Jiddisch n Ca 2 000 svenskar talar och förstår jiddisch. n Det är starkt

Jiddisch n Ca 2 000 svenskar talar och förstår jiddisch. n Det är starkt förknippat med familjeliv och judisk kultur. n För många är det inte förstaspråket. n Språket föddes för 1000 år sedan. n Har inslag av tyska, hebreiska och slaviska språk. n En jiddischtalare förstår nästan alltid tyska, men det är inte säkert att det omvända gäller.

Jiddisch n n Judeförföljelserna startade redan under medeltiden. Språket utrotades nästan under Andra världskriget.

Jiddisch n n Judeförföljelserna startade redan under medeltiden. Språket utrotades nästan under Andra världskriget. Jiddisch kom till Sverige i samband med den första judiska immigrationen under 1770 -talet. Judarna fick då bara syssla med vissa yrken, bo i vissa städer i Sverige.

Meänkieli n Kallades tidigare ”tornedalsfinska”. n Talare i Norrbotten uppskattas till ca 75 000

Meänkieli n Kallades tidigare ”tornedalsfinska”. n Talare i Norrbotten uppskattas till ca 75 000 n n n Finns främst i Haparanda, Övertorneå och Pajala samt Kiruna och Gällivare kommun. Meänkieli har sitt ursprung från finskan med en del svenska ord. 1809 – freden mellan Ryssland och Sverige. Gränsen drogs vid Torne älv. Människorna på den svenska sidan utvecklade ett eget språk.

Finska n n n Språket kommer ursprungligen från Ryssland. Samiska, ungerska och estniska tillhör

Finska n n n Språket kommer ursprungligen från Ryssland. Samiska, ungerska och estniska tillhör samma språkfamilj. Från medeltiden fram till år 1809 hörde Finland till Sverige. Finska har talats i Sverige i minst 800 år.

Finska n n n Finskan som talas i Sverige följer finska språkets regler i

Finska n n n Finskan som talas i Sverige följer finska språkets regler i alla avseenden. Sverigefinnar finns i många delar av landet, både i storstäderna och på industriorter i södra och mellersta Sverige och i Norrbotten. Ca 300 000 personer i Sverige talar finska.

Teckenspråket n n Svenskt teckenspråk har en speciell status som minoritetsspråk, ej officiellt godkänt,

Teckenspråket n n Svenskt teckenspråk har en speciell status som minoritetsspråk, ej officiellt godkänt, men har samma ställning. Det är ett inhemskt minoritetsspråk, går inte att fastställa ålder. 10 000 döva + 20 000 släktingar, vänner, yrkesutövare använder teckenspråk. Ungefär 160 olika teckenspråk i världen.