Nationell inriktning fr artificiell intelligens Sverige ska vara

  • Slides: 23
Download presentation
Nationell inriktning för artificiell intelligens Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna

Nationell inriktning för artificiell intelligens Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av AI kan ge Genom att arbeta systematiskt för att ta tillvara på möjligheterna med artificiell intelligens kan både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften stärkas Universitets- och högskolerådet (UHR)

2018 -10 -02 AI x 2: Automatisk igenkänning av dokument med hjälp av artificiell

2018 -10 -02 AI x 2: Automatisk igenkänning av dokument med hjälp av artificiell intelligens Robert Åhlén Fredrik Hedlund Johan Burström Sebastian Lundgren Här kommer framtiden! Universitets- och högskolerådet (UHR)

UHR samordnar antagningen till högskolan och utvecklar och förvaltar IT-system åt utbildningssektorn. 38 lärosäten

UHR samordnar antagningen till högskolan och utvecklar och förvaltar IT-system åt utbildningssektorn. 38 lärosäten ingår i Ny. A-samarbetet. 65 % av skolor inom Komvux Universitets- och högskolerådet (UHR)

Antagning till universitet och högskolor i ett nötskal Sökande anmäler sig • Cirka 900

Antagning till universitet och högskolor i ett nötskal Sökande anmäler sig • Cirka 900 000 (2017) Kompletterar sin anmälan med meriter • Automatisk inhämtning för de flesta Automatisk inhämtning: • Gymnasiebetyg från BEDA • Akademiska meriter från Ladok • Högskoleprovsresultat från UHR • Medborgarskapsuppgifter från Skatteverket • Uppehållstillstånd från Migrationsverket Blir handlagd och bedömd Blir antagen eller inte • Automatisk hantering för de flesta Måste kompletteras manuellt: • Medborgarskap/uppehållstillstånd för de som saknar svenskt personnummer • Utländska meriter av olika slag • Svenska meriter från skolor som ej är anslutna till BEDA eller Ladok Universitets- och högskolerådet (UHR)

Lite siffror från 2017 • 300 000 togs dokument emot 90 % uppladdade av

Lite siffror från 2017 • 300 000 togs dokument emot 90 % uppladdade av sökande själva, resten skickades in och skannades • Dokument indexeras manuellt med ett innehåll för att förenkla flödet senare: rätt sida till rätt handläggare • Cirka 1, 5 miljoner indexerade dokumentsidor Universitets- och högskolerådet (UHR)

Systemförvaltningens uppgift är att förvalta systemstödet… !!! ? ? ? Analysera behov och krav

Systemförvaltningens uppgift är att förvalta systemstödet… !!! ? ? ? Analysera behov och krav Utveckling, design och test Drift och övervakning Universitets- och högskolerådet (UHR)

”Dokumentgranskning” prioriterat område i förvaltningsplanen 2018 • Prioriterades tillsammans med förvaltningsrådet våren 2017 •

”Dokumentgranskning” prioriterat område i förvaltningsplanen 2018 • Prioriterades tillsammans med förvaltningsrådet våren 2017 • Ett förbättringsarbete borde kunna ge stora effekter för alla användargrupper i alla steg: • Dokumentgranskning innebär mycket manuellt arbete • 16 helårsarbetskrafter enligt nyttoanalys från UHR 2016 • Svårt att hitta rätt information Universitets- och högskolerådet (UHR)

”Dokumentgranskning” har flera ben under 2018 • Användarstudier, konceptarbete och verksamhetsanalys • Försök med

”Dokumentgranskning” har flera ben under 2018 • Användarstudier, konceptarbete och verksamhetsanalys • Försök med automatisk indexering för att korta tiderna vid, och kostnaderna för, indexering • 5 helårsarbetskrafter enligt nyttoanalys från UHR 2016 Universitets- och högskolerådet (UHR)

Vår leverantör ITS är ju Umeå universitets IT-avdelning! • Forskning och examensarbeten om artificiell

Vår leverantör ITS är ju Umeå universitets IT-avdelning! • Forskning och examensarbeten om artificiell intelligens? • 4 st på Datavetenskapliga programmet Fredrik nosade upp dem! • De fick använda Ny. A: s dokument för studier av olika AI-lösningar • Efter examensarbete och sommarjobb, har vi nu en pilot! Universitets- och högskolerådet (UHR)

Vi börjar med att försöka identifiera pass • Det är ”först” i processen: •

Vi börjar med att försöka identifiera pass • Det är ”först” i processen: • Sökande medborgarskap från utanför EU/EES samt Schweiz måste betala anmälningsavgift • Alla måste bedömas innan handläggning i sak får ske • Ganska enhetliga som bild betraktat • Bedöms kunna ge goda resultat ganska fort Universitets- och högskolerådet (UHR)

Så här funkar pass-granskning idag! Universitets- och högskolerådet (UHR)

Så här funkar pass-granskning idag! Universitets- och högskolerådet (UHR)

Snabbgranskning för att hitta passkopior från avgiftsbefriande land • Sökande med svenska personnummer kontrolleras

Snabbgranskning för att hitta passkopior från avgiftsbefriande land • Sökande med svenska personnummer kontrolleras automatiskt • Övriga: • Dokument 1 • Dokument 2 • Dokument 3 Pass! • Dokument 4 • Dokument 5 Pass! Universitets- och högskolerådet (UHR)

Så här vill vi att det ska funka med AI! Universitets- och högskolerådet (UHR)

Så här vill vi att det ska funka med AI! Universitets- och högskolerådet (UHR)

Låt systemet försöka hitta pass, och granska de dokumenten först • Dokument 1 •

Låt systemet försöka hitta pass, och granska de dokumenten först • Dokument 1 • Dokument 3 Pass! • Dokument 2 • Dokument 5 Pass! • Dokument 3 Pass! • Dokument 1 • Dokument 4 • Dokument 2 • Dokument 5 Pass! • Dokument 4 Universitets- och högskolerådet (UHR)

Men jaha, varför gör vi det då? Om nu ändå allt måste granskas ändå?

Men jaha, varför gör vi det då? Om nu ändå allt måste granskas ändå? Universitets- och högskolerådet (UHR)

Snabbare återkoppling till sökande • Kortare tid från uppladdning av passdokument till färdigbedömd avgiftsstatus

Snabbare återkoppling till sökande • Kortare tid från uppladdning av passdokument till färdigbedömd avgiftsstatus för sökande • Sökande hanteras därför snabbare och får snabbare återkoppling på sin anmälan: • Antingen att de måste betala, att de är behöriga eller att de är obehöriga Universitets- och högskolerådet (UHR)

Andra effekter och syften • Mer relevant och snabbare handläggning och dokumentgranskning för anställda

Andra effekter och syften • Mer relevant och snabbare handläggning och dokumentgranskning för anställda • Organisatoriskt lärande så att vi kan utöka funktionen till fler dokumenttyper • Attrahera kompetens och bygga kompetens internt Universitets- och högskolerådet (UHR)

Fredrik & Johan & Sebastian: Men berätta då, vad är AI? Vad har ni

Fredrik & Johan & Sebastian: Men berätta då, vad är AI? Vad har ni gjort? Universitets- och högskolerådet (UHR)

Okej, vad händer nu då? Universitets- och högskolerådet (UHR)

Okej, vad händer nu då? Universitets- och högskolerådet (UHR)

Pilotprojektet pågår just nu • Testfas pågår just nu: Funkar våra hypoteser, går det

Pilotprojektet pågår just nu • Testfas pågår just nu: Funkar våra hypoteser, går det att jobba så som vi har tänkt? • En hel del barnsjukdomar, men det är väntat • Men överlag går det bra! • Målet är att ha det här redo för anstormningen i december-januari då internationella sökande till masterprogram börjar skicka in sina dokument Universitets- och högskolerådet (UHR)

Framtiden • Få piloten att fungera riktigt, riktigt bra • Få till en riktigt

Framtiden • Få piloten att fungera riktigt, riktigt bra • Få till en riktigt bra metod för mätning av effekter och nytta • Lära systemet identifiera ännu mer innehåll automatiskt • Finns det andra delar inom sektorn där motsvarande teknik är relevant? Universitets- och högskolerådet (UHR)

Mer information • Införandeinformation kommer som vanligt under ”Leveranser” på Ny. A-sidorna när det

Mer information • Införandeinformation kommer som vanligt under ”Leveranser” på Ny. A-sidorna när det närmar sig produktionssättning • Ny. A-förvaltningen skriver ganska oregelbundet blogginlägg under ”Utveckling” på Ny. A-sidorna Eller mejla en fråga! • UHR. produktionssamordning@uhr. se • fornamn. efternamn@umu. se Universitets- och högskolerådet (UHR)

Tack för att ni lyssnade! Universitets- och högskolerådet (UHR)

Tack för att ni lyssnade! Universitets- och högskolerådet (UHR)