KONTROLLING SZTE GTK Feldolgozsi id 30 perc Kontrolling

  • Slides: 45
Download presentation
KONTROLLING SZTE GTK Feldolgozási idő: 30 perc

KONTROLLING SZTE GTK Feldolgozási idő: 30 perc

Kontrolling – mi is ez? ■ Irányítási eszköz ■ Tervezés, ellenőrzés és információellátás összehangolása

Kontrolling – mi is ez? ■ Irányítási eszköz ■ Tervezés, ellenőrzés és információellátás összehangolása ■ Célja: a vezetés megfelelő informálása – Összegyűjtött, rendszerezett, elemzett és ellenőrzött információk – Megfelelő mennyiségben, mértékben, időben és formában – A vezetőség számára rendelkezésre álljon ■ angolszász és kontinentális kontrolling felfogás ■ to control: irányítani, szabályozni, vezérelni ■ Controlling = kontrolling ■ kontrolling ≠ ellenőrzés

Kontrolling eredete ■ XIV. század – ÁHT kincstári funkciójából fejlődött ki – Franciaország és

Kontrolling eredete ■ XIV. század – ÁHT kincstári funkciójából fejlődött ki – Franciaország és Anglia ■ Két irányzat alakult ->angolszász és kontinentális – Angolszász Kontinentális Vezetési funkció Csak eszközrendszer, funkciókat hangolja össze A vezetés része Külön kontrolling szervezet A szervezet tagjainak befolyásolása Vezetői döntéshez szükséges információk Cél: a szervezeti stratégia elérése Cél: vezetők megfelelő támogatása

Fogalmi megközelítések 1. ■ „A controlling a vezetés alrendszere, amely a tervezést, az ellenőrzést,

Fogalmi megközelítések 1. ■ „A controlling a vezetés alrendszere, amely a tervezést, az ellenőrzést, valamint az információellátást koordinálja” (Horváth & Partners (2003). ■ „A kontrolling az irányítás (vezetés) funkciói közül a tervezést (stratégiai és operatív) a terv-tény adatok összevetésével az eltérések ellenőrzését és elemzését végzi. ” (Körmendi – Tóth 2003).

Fogalmi megközelítések 2. ■ Menedzsmentkontroll ■ „ A menedzsmentkontroll az a folyamat, amelynek során

Fogalmi megközelítések 2. ■ Menedzsmentkontroll ■ „ A menedzsmentkontroll az a folyamat, amelynek során a vezetők annak érdekében befolyásolják a szervezet tagjainak magatartását, hogy megvalósítsák a szervezet stratégiáját” (Anthony-Govindarjan 2013)

Kialakulásának oka ■ a számvitelen belül fokozatosan kialakult a költségek és teljesítmények tervezéséért, elszámolásáért

Kialakulásának oka ■ a számvitelen belül fokozatosan kialakult a költségek és teljesítmények tervezéséért, elszámolásáért felelős részterület. (kontinentális) ■ A növekvő vállalati méret, a fokozottabb koordinációs igény jelentette a legfontosabb motivációt a kontrolling fejlődése során (angolszász)

Szemléletmódja Intézkedések Célegyeztetés Prognózisok Beszámolás Tervezés Célok megtervezése Riportok, beszámolók elkészítése Mérés és elemzés

Szemléletmódja Intézkedések Célegyeztetés Prognózisok Beszámolás Tervezés Célok megtervezése Riportok, beszámolók elkészítése Mérés és elemzés Tényadatok rögzítése Eltérés elemzés Terv-tény összehasonlítás

Szemléletmód kritériumai 1. Célorientáltság 2. Szűkkeresztmetszet-orientáltság 3. Jövőorientáltság 4. Költségorientáltság 5. Döntésorientáltság

Szemléletmód kritériumai 1. Célorientáltság 2. Szűkkeresztmetszet-orientáltság 3. Jövőorientáltság 4. Költségorientáltság 5. Döntésorientáltság

A kontrolling szemléletmódja 1. célorientáltság ■ Célok kitűzése ■ Ezek legyenek reálisak, elérhetőek ■

A kontrolling szemléletmódja 1. célorientáltság ■ Célok kitűzése ■ Ezek legyenek reálisak, elérhetőek ■ Lényeges a folyamatos célkitűzés ■ A jó cél mindennek az alapja

A kontrolling szemléletmódja 2. szűkkeresztmetszet-orientáltság ■ Kb. kapacitáskorlát ■ Az értékteremtő folyamatot növekedésében korlátozza

A kontrolling szemléletmódja 2. szűkkeresztmetszet-orientáltság ■ Kb. kapacitáskorlát ■ Az értékteremtő folyamatot növekedésében korlátozza ■ Feloldása hatékonyságnövelő tényező ■ Fel nem oldása hosszú távra konzerválhatja a helytelen termelési szintet

A kontrolling szemléletmódja 3. jövőorientáltság ■ A kontrolling alapvetően a jövőre összpontosít ■ A

A kontrolling szemléletmódja 3. jövőorientáltság ■ A kontrolling alapvetően a jövőre összpontosít ■ A múlt is fontos, de csak a jövőre vetett tanulságai miatt ■ Vezetői számvitelből is következik

A kontrolling szemléletmódja 4. Költségorientáltság ■ A költségek mindig egy adott cél érdekében, jól

A kontrolling szemléletmódja 4. Költségorientáltság ■ A költségek mindig egy adott cél érdekében, jól definiálható helyen merüljenek fel. ■ Verseny határozza meg az árat, „nyereség=árbevétel-költség” ■ Költséghelyek kiemelt szerepe, folyamatköltség számítás

A kontrolling szemléletmódja 5. Döntésorientáltság ■ A vezetői döntéshozatalt támogatja ■ A vezetők számára

A kontrolling szemléletmódja 5. Döntésorientáltság ■ A vezetői döntéshozatalt támogatja ■ A vezetők számára készít releváns információt az adatokból.

Kontrolling funkciói I ■ Tervezés – Célok megfogalmazása – Célok eléréséhez szükséges akciók kidolgozása

Kontrolling funkciói I ■ Tervezés – Célok megfogalmazása – Célok eléréséhez szükséges akciók kidolgozása – Feltételrendszer megteremtése Formája szerint Időtávja szerint Főbb területei • Top-down • Bottom-up • Ellenáramlatú • Stratégiai • Taktikai • Operatív • Teljesítménytervezés • Költség-tervezés • Eredmény-tervezés • Pénzügyi tervezés

Kontrolling funkciói II ■ Mérés és elemzés – Rendszer kialakítása – Tény adatok megfelelő

Kontrolling funkciói II ■ Mérés és elemzés – Rendszer kialakítása – Tény adatok megfelelő struktúrájú előállítása – Terv-tény adatok összevetése – Döntéselőkészítő anyagok, beszámolók készítése Megalapozott volt a terv? Eltérés okai? Eltérés mértéke? Elértük a célt?

Kontrolling funkciói III ■ Információkezelés Eltéréselemzésből származó információk összegyűjtése A döntéshozók számára megfelelő formátumban

Kontrolling funkciói III ■ Információkezelés Eltéréselemzésből származó információk összegyűjtése A döntéshozók számára megfelelő formátumban való összeállítás Adatok továbbítása, beszámolás a döntéshozóknak Informatikai támogatottság fontossága

Kontrolling szervezet ■ Vállalatspecifikusság ■ Kisebb vállalatok – Pénzügyi-számviteli szakemberek ■ – Funkcionális vezetők

Kontrolling szervezet ■ Vállalatspecifikusság ■ Kisebb vállalatok – Pénzügyi-számviteli szakemberek ■ – Funkcionális vezetők ■ – § Veszélye: múltorientáltság Veszélye: információáramlás, „saját ló megülése” Összességében: kompetencia hiánya, „semleges tanácsadó” hiánya, meglévő munkakörök leterheltsége A kontrolling szervezet jellegét nagyban befolyásolja a szervezet mérete, majd tovább árnyalják ezt a képet a kontrolling koncepciót befolyásoló külső és belső tényezők.

Kontrolling szervezet 1. kisvállalatok ■ Nincs különálló kontrolling szervezet ■ A kontrolleri funkciókat egyes

Kontrolling szervezet 1. kisvállalatok ■ Nincs különálló kontrolling szervezet ■ A kontrolleri funkciókat egyes munkavállalók látják el ■ Kontrolleri, számviteli, pénzügyi és tervezési feladatok összefonódása ■ Elláthatja a számviteles vagy a menedzsment tagja

Kontrolling szervezet 2. középvállalatok ■ Erősen ellenőrzésorientált, likviditásra fordítják a figyelmet ■ Nincs külön

Kontrolling szervezet 2. középvállalatok ■ Erősen ellenőrzésorientált, likviditásra fordítják a figyelmet ■ Nincs külön kontrollingszervezet, más funkcionális szinthez csatolják

Kontrolling szervezet 3. nagyvállalatok § Különálló szervezeti egység § Elhelyezkedése a szervezetben, függ a

Kontrolling szervezet 3. nagyvállalatok § Különálló szervezeti egység § Elhelyezkedése a szervezetben, függ a szervezeti formától (lsd köv. diák)

Kontrolling a szervezeti hierarchiában ■ Lináris Vállalatvezetés Termelési igazgató Számvitel Gazdasági igazgató Pénzügy …

Kontrolling a szervezeti hierarchiában ■ Lináris Vállalatvezetés Termelési igazgató Számvitel Gazdasági igazgató Pénzügy … Kontrolling

Kontrolling a szervezeti hierarchiában ■ Törzskari Vállalatvezetés Kontrolling Termelési igazgató Gazdasági igazgató …

Kontrolling a szervezeti hierarchiában ■ Törzskari Vállalatvezetés Kontrolling Termelési igazgató Gazdasági igazgató …

Kontrolling a szervezeti hierarchiában ■ Dotted-line Vállalatvezetés Központi Kontrolling Termelési igazgató Gazdasági igazgató …

Kontrolling a szervezeti hierarchiában ■ Dotted-line Vállalatvezetés Központi Kontrolling Termelési igazgató Gazdasági igazgató … „A” projekt/term. csoport „B” projekt/term. csoport „C” projekt/term. csoport Decentralizált Kontrolling

Kontrolling a szervezeti hierarchiában ■ Mátrix „A” projekt/term. csoport „B” projekt/term. csoport „C” projekt/term.

Kontrolling a szervezeti hierarchiában ■ Mátrix „A” projekt/term. csoport „B” projekt/term. csoport „C” projekt/term. csoport Kontrolling Termelés Beszerzés Értékesítés

A kontrolling koncepciót befolyásoló belső tényezők Tevékenységi kör Technológia Vállalati méret Kontrolling rendszer Vezetési

A kontrolling koncepciót befolyásoló belső tényezők Tevékenységi kör Technológia Vállalati méret Kontrolling rendszer Vezetési stílus Szervezet

A kontrolling koncepciót befolyásoló külső tényezők Értékesítési piac Beszerzési piac Gazdasági struktúra Politikai és

A kontrolling koncepciót befolyásoló külső tényezők Értékesítési piac Beszerzési piac Gazdasági struktúra Politikai és társ-i körny Kontrolling rendszer Munkaerő piac Pénz- és tőkepiac Külgazdaság Technológia

A kontroller ■ Feladata: ■ Beszámolás, informálás, tanácsadás, döntés előkészítés ■ Nem feladata a

A kontroller ■ Feladata: ■ Beszámolás, informálás, tanácsadás, döntés előkészítés ■ Nem feladata a döntés

Kontroller eszköztára ■ Mérleg és eredménykimutatások elemzése ■ Különböző pénzügyi számítások elemzése ■ Különböző

Kontroller eszköztára ■ Mérleg és eredménykimutatások elemzése ■ Különböző pénzügyi számítások elemzése ■ Különböző értékesítési mutatók elemzése ■ Portfólió elemzések készítése ■ Fedezet és költségszámítások végzése ■ Gazdaságossági számítások

ÚJ CONTROLLER KÜLDETÉS DEFINÍCIÓ ■ A Magyar Controlling Egyesület a nemzetközi controlling szövetség, az

ÚJ CONTROLLER KÜLDETÉS DEFINÍCIÓ ■ A Magyar Controlling Egyesület a nemzetközi controlling szövetség, az International Group of Controlling (IGC) tagja. ■ Az International Group of Controlling (IGC) ügyvezetése 2013. január 26 -i ülésén módosította a controlleri küldetés definícióját. Szakított azzal a több mint 20 éves gyakorlattal, hogy a controller fő feladata a transzparencia megteremtése, ehelyett a szervezeti teljesítmény javítása került a középpontba. Ez a látszólag lényegtelen változtatás azt jelenti, hogy immáron nincs többé különbség az angolszász és az európai controlling felfogás között, mert a középpontba mindkettő a Corporate Performance Managementet, vagyis a szervezeti teljesítmény javítását helyezi.

A controllerek 5 fő feladata ■ A controlling folyamat menedzselése A controllerek kialakítják és

A controllerek 5 fő feladata ■ A controlling folyamat menedzselése A controllerek kialakítják és támogatják a célkituzés, tervezés és irányítás folyamatát annak érdekében, hogy a döntéshozók célorientáltan tudjanak tevékenykedni. ■ Jövőbe tekintő koordináció A controllerek gondoskodnak arról, hogy a szervezet tudatosan foglalkozzon a jövővel, s ezzel lehetővé teszik az esélyek kihasználását és a kockázatok kezelését.

A controllerek 5 fő feladata ■ Célok összekapcsolása a szervezet minden szintjén A controllerek

A controllerek 5 fő feladata ■ Célok összekapcsolása a szervezet minden szintjén A controllerek egységes egésszé integrálják az összes szervezeti szereplő céljait és terveit. ■ Controlling rendszerek fejlesztése és az adatok jó minőségének a biztosítása A controllerek fejlesztik és gondozzák a controlling rendszereket, biztosítják az adatok jó minőségét és gondoskodnak a döntésekhez szükséges információkról.

A controllerek 5 fő feladata ■ Gazdasági racionalitás feltételeinek biztosítása A controllerek a szervezet

A controllerek 5 fő feladata ■ Gazdasági racionalitás feltételeinek biztosítása A controllerek a szervezet közgazdasági lelkiismereteként elkötelezetten tevékenykednek az egész szervezet érdekében.

Egy mondatban a CONTROLLER KÜLDETÉSE ■ A controllereknek az a küldetése, hogy a menedzsment

Egy mondatban a CONTROLLER KÜLDETÉSE ■ A controllereknek az a küldetése, hogy a menedzsment partnereként jelentős mértékben hozzájáruljanak a szervezeti teljesítmény javításához.

Kontrollingrendszer KONTROLLINGRENDSZER STRATÉGIAI KONTROLLING OPERATÍV KONTROLLING szemlélet funkciók eszközök Célorientáltság Szűkkeresztmetszet-orientáltság Jövőorientáltság költségorientáltság Tervezés

Kontrollingrendszer KONTROLLINGRENDSZER STRATÉGIAI KONTROLLING OPERATÍV KONTROLLING szemlélet funkciók eszközök Célorientáltság Szűkkeresztmetszet-orientáltság Jövőorientáltság költségorientáltság Tervezés Terv/tény eltéréselemzés információkezelés Vezetői számvitel Informatikai támogatás Controller Szervezési módszerek

Számvitel alkalmassága ■ Számviteli információs rendszer: külső- és belső érdekhordozók ■ Külső érdekhordozók: –

Számvitel alkalmassága ■ Számviteli információs rendszer: külső- és belső érdekhordozók ■ Külső érdekhordozók: – Megbízható – Valós – Vagyoni – Pénzügyi – Jövedelmi ■ Belső érdekhordozók – Hatékonyság – Eredmények – Költségek – Teljesítmények – HR – Projekt – K+F – Stb. ■ Számvitel megkettőzése -> pénzügyi- és vezetői számvitel

Pénzügyi- és vezetői számvitel ■ Pénzügyi számvitel – a gazdálkodáshoz szükséges eszközökben és forrásokban

Pénzügyi- és vezetői számvitel ■ Pénzügyi számvitel – a gazdálkodáshoz szükséges eszközökben és forrásokban bekövetkezett változásokkal, gazdálkodás eredményének elszámolásával foglalkozik – Gazdasági események -> beszámoló -> külső információ-felhasználók – DE! érdekellentétek ■ ■ Szabályozás szükségessége Kötelező jelleg

Pénzügyi- és vezetői számvitel ■ Vezetői számvitel – a gazdasági egységen belüli felhasználók, vezetési

Pénzügyi- és vezetői számvitel ■ Vezetői számvitel – a gazdasági egységen belüli felhasználók, vezetési szintek információs igényeit kielégítő, döntéstámogató módszerek és eljárások összessége. – Nincsenek kötelező előírások

Pénzügyi- és vezetői számvitel Az összehasonlítás területei Felhasználók Pénzügyi számviteli igények Üzleti egységen kívüli

Pénzügyi- és vezetői számvitel Az összehasonlítás területei Felhasználók Pénzügyi számviteli igények Üzleti egységen kívüli személyek (pl. állam, tulajdonosok, üzleti partnerek) Tartalom Számviteli törvény szerinti Forma Számviteli törvény szerinti Számviteli módszer Kettős könyvvitel Vezetői számviteli igények Menedzsment A számviteli törvénnyel összhangban, de az üzleti folyamatok törvényei szerint Az üzleti folyamatok legjobb megjelenítése szerint Nem korlátozódik a kettős könyvvitelre. Bármilyen azzal konzisztens rendszer hasznos lehet

Pénzügyi- és vezetői számvitel Az összehasonlítás területei Kritériumok Pénzügyi számviteli igények Objektív, ellenőrizhető, konzisztens

Pénzügyi- és vezetői számvitel Az összehasonlítás területei Kritériumok Pénzügyi számviteli igények Objektív, ellenőrizhető, konzisztens Realitás Tény Várható, terv Vizsgált időtartam Általában egy év Ahogy az üzlet hatékony irányítása megköveteli Tárgyidőszakok Múlt Jelen, jövő Gyakoriság Évente Jellemzően havonta, negyedévente Vezetői számviteli igények Releváns, hasznos, érthető

Pénzügyi- és vezetői számvitel Az összehasonlítás területei Késés Pénzügyi számviteli igények 1 – 4

Pénzügyi- és vezetői számvitel Az összehasonlítás területei Késés Pénzügyi számviteli igények 1 – 4 hónap Szervezeti bontás Vállalkozás egésze Szervezeti egységekre való bontás Tevékenységi bontás A vállalkozás teljes tevékenysége Tevékenységekre, termékekre való bontás A mérés mennyiségi egysége Normális pénzérték Vezetői számviteli igények Maximum 1 hét Bármilyen pénzérték vagy hasznos volumenegység (pl. ár, fajlagos munkaóra, gépóra)

Pénzügyi- és vezetői számvitel Az összehasonlítás területei Pénzügyi számviteli igények Adattípus Mérleg Eredménykimutatás Cash-flow

Pénzügyi- és vezetői számvitel Az összehasonlítás területei Pénzügyi számviteli igények Adattípus Mérleg Eredménykimutatás Cash-flow kimutatás Kiegészítő melléklet Az eredménykimutatás szerkezete Fő hangsúly Számviteli törvény szerinti Központi feladat Vezetői számviteli igények Mérleg Eredménykimutatás Cash-flow kimutatás Környezeti információk Piaci, értékesítési információk Termelési információk Készletadatok Beszerzési információk Humánpolitikai információk stb. Fedezeti jellegű A lehető legpontosabb kép a A sebesség tranzakciók hatásairól, a vagyoni és jövedelmi helyzetről Központban a vállalkozás Központban a vezetői általános gazdálkodási helyzete igényeknek megfelelő elemzések elkészítése és

Vezetői számvitel és kontrolling ■ Sokan keverik a fogalmakat ■ A vezetői számvitel a

Vezetői számvitel és kontrolling ■ Sokan keverik a fogalmakat ■ A vezetői számvitel a kontrolling eszköze ■ Tényadatok szolgáltatása a kontrolling számára

Linkek ■ https: //mce. hu/ ■ http: //www. controllingportal. hu/ ■ https: //www. horvath-partners.

Linkek ■ https: //mce. hu/ ■ http: //www. controllingportal. hu/ ■ https: //www. horvath-partners. com/hu/fooldal/ ■ https: //www. icv-controlling. com/ ■ https: //www. igc-controlling. org/

Köszönjük a figyelmet!

Köszönjük a figyelmet!

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDÁSZ KÉPZÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT LECKESOROZAT COPYRIGHT © SZTE GTK 2017/2018

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDÁSZ KÉPZÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT LECKESOROZAT COPYRIGHT © SZTE GTK 2017/2018 A LECKE TARTALMA, ILLETVE ALKOTÓ ELEMEI ELŐZETES, ÍRÁSBELI ENGEDÉLY MELLETT HASZNÁLHATÓK FEL. JELEN TANANYAG A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN KÉSZÜLT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL. PROJEKT AZONOSÍTÓ: EFOP-3. 4. 3 -16 -2016 -00014