Munkajogi tudnivalk Dr Rzs Molnr Krisztina egyetemi docens

  • Slides: 32
Download presentation
Munkajogi tudnivalók Dr. Rúzs Molnár Krisztina egyetemi docens SZTE ÁJTK

Munkajogi tudnivalók Dr. Rúzs Molnár Krisztina egyetemi docens SZTE ÁJTK

A tananyag felépítése • 2 videólecke • 1 diasor • 1 olvasólecke

A tananyag felépítése • 2 videólecke • 1 diasor • 1 olvasólecke

Munkavégzési formák, jogviszonyok Munkát végezni sokféle formában, • jogviszonyban lehet, pl. : • •

Munkavégzési formák, jogviszonyok Munkát végezni sokféle formában, • jogviszonyban lehet, pl. : • • Munkaviszonyban • • Megbízási szerződés alapján • • Vállalkozóként • • Önkéntes munkát vállalva • • Idénymunka; egyszerűsített foglalkoztatás keretében • • • Gyakornoki programban Duális képzés keretei között Iskolaszövetkezeten keresztül Munkaerő-kölcsönzéssel Doktorandusz hallgatóként Távmunkában Munkakörmegosztással Háztartási munkaként Nevelőszülői jogviszonyban

A munkavégzési formák közül a tananyagban érintett témakörök Munkavégzés történhet: • • • Munkaviszonyban

A munkavégzési formák közül a tananyagban érintett témakörök Munkavégzés történhet: • • • Munkaviszonyban Iskolaszövetkezeten keresztül Gyakornoki programban Doktorandusz hallgatóként Megbízási szerződés alapján Munkaviszonyon belül érintendő témakörök: • Munkaszerződés és szerződéskötés • A szerződés és aláírása; mit tartalmaz a munkaszerződés; a próbaidő • Jogok és kötelezettségek a munkaviszonyban – mit kell megtenni, mit lehet elvárni? • Munkaidő és pihenőidő kérdései • Bérezés – minimálbér, garantált bérminimum • A munkaviszony megszüntetésének leggyakoribb esetei (közös megegyezés, felmondás)

Munka, munkavégzés Valamilyen cél elérése érdekében kifejtett fizikai vagy mentális erőfeszítés.

Munka, munkavégzés Valamilyen cél elérése érdekében kifejtett fizikai vagy mentális erőfeszítés.

A munkaviszony Általában tartós jogviszony, amelynek alapján a munkavállaló a munkáltató utasítása alapján személyesen

A munkaviszony Általában tartós jogviszony, amelynek alapján a munkavállaló a munkáltató utasítása alapján személyesen munkát végez, a munkáltató pedig foglalkoztatja a munkavállalót és részére munkabért fizet.

Miért fontos a munkaszerződés? • A munkaszerződés hozza létre a munkaviszonyt. • A tartalmát

Miért fontos a munkaszerződés? • A munkaszerződés hozza létre a munkaviszonyt. • A tartalmát a felek szabadon határozzák meg a jogszabályi keretek betartásával; • Úgy jön lére, hogy a felek egybehangzóan nyilatkoznak arról, hogy elfogadják a tartalmát. Ezt az aláírásukkal erősítik meg. A tartalom a szerződés aláírása után köti a feleket. • A munkaszerződés írásba foglalva érvényes.

Miért fontos elolvasni a munkaszerződést? - a munkaszerződés tartalma 1. Vannak kötelező elemei, ezek:

Miért fontos elolvasni a munkaszerződést? - a munkaszerződés tartalma 1. Vannak kötelező elemei, ezek: • Betöltendő munkakör (pl. recepciós, úszómester) • Alapbér (díjazás mértéke pótlékok és más bérelemek nélkül) VILÁGOS MEGFOGALMAZÁS Tehát el kell olvasni.

Miért fontos elolvasni a munkaszerződést? - a munkaszerződés tartalma 2. • Nem kötelező, de

Miért fontos elolvasni a munkaszerződést? - a munkaszerződés tartalma 2. • Nem kötelező, de lehetséges és gyakori elemek, pl: • Hol kell a munkát elvégezni (a munkavégzés helye) • Határozott vagy határozatlan időre jött-e létre • Teljes vagy részmunkaidős a foglalkoztatás • Kötelezettségek vállalása a felek részéről, pl. próbaidő kikötése • Milyen belső szabályzatok vonatkoznak a munkavállalóra A szerződés tartalmazza a felek személyes adatait és számait (pl. TAJ, Bankszámla szám) A szerződéses kikötések aláírás után mindkét felet kötik, nagyon fontosak a munkaviszony szempontjából, tehát el kell olvasni aláírás előtt, és utána is…

A próbaidő • Cél: annak gyakorlati felmérése, hogy a felek együtt tudnak-e dolgozni. •

A próbaidő • Cél: annak gyakorlati felmérése, hogy a felek együtt tudnak-e dolgozni. • A munkaviszony kezdetétől lehet kikötni, kizárólag a munkaszerződésben. • Tartalma legfeljebb 3 hónap lehet. • Meghosszabbítása egy alkalommal lehetséges. A hosszabbítással sem haladhatja meg a 3 hónapot. • Specialitása: tartama alatt indokolás nélkül meg lehet szüntetni a munkaviszonyt bármelyik fél részéről. A megszüntetést írásba kell foglalni.

A munkavállaló jogai és kötelezettségei = a munkáltató kötelezettségi és jogai

A munkavállaló jogai és kötelezettségei = a munkáltató kötelezettségi és jogai

A munkavállaló jogai (a munkáltató kötelezettségei) • • • Tisztességes bánásmód, együttműködés Személyiségi jogainak

A munkavállaló jogai (a munkáltató kötelezettségei) • • • Tisztességes bánásmód, együttműködés Személyiségi jogainak védelme, egyenlő bánásmódhoz való jog, adatvédelem Foglalkoztatásban részt venni Munkabérhez való jog Pihenőidőhöz való jog Biztonságos munkakörülmények A munkáltató eszközeinek, infrastruktúrájának használata Felvilágosítás, tájékoztatás kérése a munkáltatótól Költségtérítés (ha a költségei indokoltan és szükségesen merültek fel)

A munkavállaló kötelezettségei (a munkáltató jogai) • Tisztességes bánásmód, együttműködés • Munkaidőben végig munkavégzés;

A munkavállaló kötelezettségei (a munkáltató jogai) • Tisztességes bánásmód, együttműködés • Munkaidőben végig munkavégzés; rendelkezésre állás • Meghatározott helyen időben, munkavégzésre képes állapotban való megjelenés • Munkáltatói utasítások betartása, a szabályoknak való megfelelés, valamint az elvégzett munka megfelelőségének ellenőrzésében való közreműködés • • Együttműködés a munkáltatóval, munkatársakkal A munkáltató gazdasági érdekeinek védelme; titoktartás Véleménynyilvánítás korlátozása (pl. közösségi oldalakon) Kötelező képzésen való részvétel (munkáltató fizeti)

Munkaidő és pihenőidő

Munkaidő és pihenőidő

Munkaidő • A teljes munkaidő mértéke napi 8, ill. heti 40 óra; részmunkaidő esetén

Munkaidő • A teljes munkaidő mértéke napi 8, ill. heti 40 óra; részmunkaidő esetén ennél kevesebb. • A munkaidő beosztását a munkáltató határozza meg (melyik nap, mettől-meddig tart). • Rendkívüli munkaidő a beosztáson felüli munkavégzés tartama (túlóra) - plusz díjazás jár érte; max. 250 óra/naptári év lehet.

Pihenőidő Rendeltetése: a munkavállaló kikapcsolódásának, regenerálódásának biztosítása a munkavégzési képesség megőrzése céljából; kötelező kiadni.

Pihenőidő Rendeltetése: a munkavállaló kikapcsolódásának, regenerálódásának biztosítása a munkavégzési képesség megőrzése céljából; kötelező kiadni. Fajtái, mértéke: • Munkaközi szünet – étkezési szünet, minimális tartama 20 perc munkavégzés közben, nem számít be a munkaidőbe • Napi pihenőidő – a munka befejezése és a másnapi munkakezdés között, tartama főszabály szerint 11 óra • Heti pihenőnapok – főszabály szerint heti két nap jár) • Szabadság – éves pihenőidő, amelynek tartama alatt munkabér jár

Szabadság és kiadása - alapvető szabályok • A naptári évben 20 munkanap alapszabadság jár,

Szabadság és kiadása - alapvető szabályok • A naptári évben 20 munkanap alapszabadság jár, ehhez jönnek még pótszabadságnapok bizonyos körülmények esetén, pl. 25. életévtől az életkor alapján is. • 7 szabadságnapot a munkavállaló kérésének megfelelően kell kiadni • A többivel a munkáltató rendelkezik (egyeztet a munkavállalóval) • Évente 14 nap egybefüggő munkamentes időszakot kell biztosítani a munkavállalónak a szabadsága során

Munkabér • Az elvégzett munkáért munkabér jár. • Alapja a munkaszerződésben meghatározott alapbér. •

Munkabér • Az elvégzett munkáért munkabér jár. • Alapja a munkaszerződésben meghatározott alapbér. • További bérelemek is jár(hat)nak meghatározott feltételek teljesítése esetén, pl. pótlékok, prémium, jutalom. • A munkabért a munkavégzés hónapját követő hónap 10 -éig kell kifizetni készpénzben vagy bankszámlára utalással. • A munkabér elszámolását a munkavállaló részére elérhetővé kell tenni, és tartalmaznia kell a munkabér bruttó összegét, levonások jogcímét és összegét, valamint a nettó összeget.

A munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel és felmondással - a leglényegesebb szabályok

A munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel és felmondással - a leglényegesebb szabályok

A munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel Szabályai: • Írásba kell foglalni, mindkét fél aláírja. •

A munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel Szabályai: • Írásba kell foglalni, mindkét fél aláírja. • Meg kell jelölni, hogy milyen időponttól kívánják megszüntetni a munkaviszonyt. • Közös megegyezéses megszüntetéskor a munkavállalónak nem járnak különböző juttatások (hacsak a megegyezésben ebben nem állapodnak meg).

A munkaviszony megszüntetése munkáltatói felmondással 1. (a munkáltató szünteti meg) Ha a szerződést eredetileg

A munkaviszony megszüntetése munkáltatói felmondással 1. (a munkáltató szünteti meg) Ha a szerződést eredetileg határozatlan időre kötötték… • A munkáltató köteles írásba foglalni, megindokolni és aláírni, megfelelően közölni a felmondást. • Az indok(ok)nak egyértelműen ki kell derülnie a felmondásból, a valóságnak megfelelő kell, hogy legyen, és olyan súlyú kell legyen, hogy valóban arányos reakció, ill. szankció legyen a megszüntetés. • Az indok a következő három kategória valamelyikébe kell, hogy essen (egyébként jogellenes): • A munkavállaló képességeivel összefüggő ok • A munkavállaló magatartása a munkaviszonnyal összefüggésben • A munkáltató működésével összefüggő ok, pl. átszervezés, létszámleépítés

A munkaviszony megszüntetése munkáltatói felmondással 2. Felmondási idő Felmentési idő Végkielégítés Munkáltatói felmondás esetén

A munkaviszony megszüntetése munkáltatói felmondással 2. Felmondási idő Felmentési idő Végkielégítés Munkáltatói felmondás esetén a munkavállaló jogosult: • Felmondási időre, ami minimálisan 30 nap a felmondás kézhezvételétől számítva. Ennek elteltével szűnik meg a munkaviszony. • Felmentési időre, amelynek tartama a felmondási idő fele. Ezalatt a munkavállaló nem dolgozik, és részére munkabért fizet a munkáltató. • Végkielégítésre, amely egyszeri pénzösszeg.

A munkaviszony megszüntetése munkáltatói felmondással 3. A munkáltató nem mondhat fel a munkavállalónak, ha

A munkaviszony megszüntetése munkáltatói felmondással 3. A munkáltató nem mondhat fel a munkavállalónak, ha a munkavállaló: • gyermeket vár • szülési szabadságon van (a szülést követő 24 hét) • a szülési szabadság után GYED-en, GYES-en van, és emiatt fizetés nélküli szabadságon van • emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésen van, a megkezdéstől számított 6 hónapig • tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgáltot teljesít. Ha a munkáltató mégis közli a felmondást, az érvénytelen lesz.

A munkaviszon y megszünteté se munkavállaló i felmondással (a munkavállaló szünteti meg) Ha a

A munkaviszon y megszünteté se munkavállaló i felmondással (a munkavállaló szünteti meg) Ha a munkavállaló szünteti meg felmondással a határozatlan időre létrejött jogviszonyát: • A felmondást írásba kell foglalni, de nem kell megindokolni. • A felmondási idő 30 nap, teljes egészében le kell dolgozni. • Nincs tehát felmentési idő és nem jár végkielégítés sem.

Ph. Dösztöndíjas időszak alatti munkavégzés Gyakornoki programban történő részvétel Munkavégzés iskolaszövetkezeten keresztül Munkavégzés megbízási

Ph. Dösztöndíjas időszak alatti munkavégzés Gyakornoki programban történő részvétel Munkavégzés iskolaszövetkezeten keresztül Munkavégzés megbízási szerződés alapán A munkavégzé s további formái

 • Ez egy speciális munkavégzési forma, mivel Munkavégzés iskolaszövetkeze ten keresztül • •

• Ez egy speciális munkavégzési forma, mivel Munkavégzés iskolaszövetkeze ten keresztül • • háromszereplős. Felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló végezhet ebben munkát (vagy nevelői-oktatási intézmény tanulója). A hallgatónak az iskolaszövetkezettel ún. tagi megállapodása van, míg a szolgáltatás fogadójának (külső vállalat) végzi a munkát. A díjazásra vonatkoznak a minimálbér és garantált bérminimum szabályai. A hallgató a munkabérből 15% személyi jövedelemadót fizet (az iskolaszövetkezet vonja le és fizeti be a NAV-nak). Ebben a jogviszonyban a hallgatónak nem kell a jövedelme után egészségbiztosítási járulékot fizetni.

Gyakornoki programban történő részvétel • A szakmai gyakorlat külső vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő

Gyakornoki programban történő részvétel • A szakmai gyakorlat külső vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő részben önálló hallgatói tevékenység. Erre hallgatói munkaszerződés alapján kerül sor. • Ha egybefüggően eléri a hat hét időtartamot, akkor díjazás illeti meg, amelynek el kell érnie a minimálbér 65%-át. Ezt a szakmai gyakorlóhely fizeti. • A minimálbér összegéig a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás nem adóköteles.

Munkavégzés a Ph. D-ösztöndíjas időszakban 1. • Az SZTE-n szervezett képzésben résztvevő doktoranduszokat oktatási,

Munkavégzés a Ph. D-ösztöndíjas időszakban 1. • Az SZTE-n szervezett képzésben résztvevő doktoranduszokat oktatási, kutatási és más tanszéki feladatokkal bízhatják meg a tanszékek legfeljebb heti 8 órának megfelelő időtartamban (ez kb. heti 4 óra gyakorlat tartását jelenti felkészüléssel). • Ezen felül a doktorandusz önként is vállalhat még munkát az egyetemen vagy együttműködő kutatóintézetekben. A fenti két tevékenységre fordított idő együttesen sem haladhatja meg a heti teljes munkaidő (doktoranduszok esetén 35 óra) ötven százalékát (26 óra). • A fenti két tevékenység ellátásáért díjazás jár. Ennek mértéke 26 órás foglalkoztatás esetén az adott évben aktuális minimálbér összege. Rövidebb idejű foglalkoztatásnál ennek arányos része.

Munkavégzés a Ph. D-ösztöndíjas időszakban 2. Az előbb hivatkozott Szabályzat értelmében: • az állami

Munkavégzés a Ph. D-ösztöndíjas időszakban 2. Az előbb hivatkozott Szabályzat értelmében: • az állami doktori ösztöndíj teljes munkaidős elfoglaltságot jelent. Emiatt és a kutatási feladatok időbeni, magas színvonalú teljesítése érdekében nem megengedett – az egyetemen és a doktori képzésben együttműködő kutatóintézetekben végezetteken kívül – más munkaviszony vagy megbízásos jogviszony létesítése vagy fenntartása az ösztöndíjas jogviszony idején. • Ez alól felmentést adhat a Tudományterületi Doktori Tanács (TDT), a témavezető egyetértése esetén. • Az felmentéssel bíró doktorandusz hallgató szakmai előmenetelét, a követelmények maradéktalan teljesítését a témavezető igazolja és a TDT félévenként értékeli, egyúttal dönt az engedély esetleges meghosszabbításáról. • engedély hiányában vagy más célra létesített munkaviszony, illetőleg egyéb jogviszony esetén fegyelmi eljárás kezdeményezhető a doktorandusszal szemben.

Munkavégzés megbízási szerződés alapján • Az egyetemi tanulmányok alatt, valamint annak befejeztével nemcsak munkaviszony,

Munkavégzés megbízási szerződés alapján • Az egyetemi tanulmányok alatt, valamint annak befejeztével nemcsak munkaviszony, hanem megbízási jogviszony alapján is lehet munkát végezni. • Fontos tudni, hogy ebben az esetben a munkavállalókat védő szabályok (pl. felmondási idő, felmentési időre járó munkabér, végkielégítés, pihenőidő) nem érvényesülnek. • Tartósan alkalmazva felmerülhet, hogy nem jogszerű, és valójában munkaviszony áll fenn a felek között.

Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm a figyelmet!

JELEN TANANYAG A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN KÉSZÜLT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL. PROJEKT AZONOSÍTÓ: EFOP-3. 4.

JELEN TANANYAG A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN KÉSZÜLT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL. PROJEKT AZONOSÍTÓ: EFOP-3. 4. 3. -16 -2016 -0001