DSD 1 vizsga Nmet Nyelvi Diploma Pilotprojekt DSD

  • Slides: 29
Download presentation
DSD 1 vizsga Német Nyelvi Diploma

DSD 1 vizsga Német Nyelvi Diploma

Pilotprojekt DSD 1 Magyarországon Nemzeti Erőforrás Minisztérium Deutsche Kultusministerkonferenz - 2010/2011 -es tanévben indult

Pilotprojekt DSD 1 Magyarországon Nemzeti Erőforrás Minisztérium Deutsche Kultusministerkonferenz - 2010/2011 -es tanévben indult először - eredményes volt országszerte - bevezetésre került nagyobb létszámmal - évente bővül az iskolák száma

DSD 1 vizsgaszint A 2 B 1 szint Németországi felsőoktatási előkészítő tanfolyamok megkezdéséhez elegendő

DSD 1 vizsgaszint A 2 B 1 szint Németországi felsőoktatási előkészítő tanfolyamok megkezdéséhez elegendő nyelvtudást igazol. nemzetközileg összehasonlítható nyelvi tudásszint vizsgák több mint 60 országban akkreditált vizsga a DSD iskolákban DSD 1 – csak kéttannyelvű és nemz. iskolákban Mo. -on az iskolai németoktatás része - ingyenes

A Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei A 1 Képes egészen egyszerű mondatokat alkotni és

A Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei A 1 Képes egészen egyszerű mondatokat alkotni és megérteni, képes konkrét szükségleteit kifejezni, személyes jellegű kérdéseket feltenni és megválaszolni. A 2 Képes megérteni magát egyszerű, mindennapi helyzetekben, képes információcserére ismert, begyakorolt helyzetekben. B 1 Egyszerű, összefüggő szövegeket tud alkotni érdeklődési körébe tartozó témákban, álmait, reményeit, terveit, szándékait meg tudja indokolni és magyarázni. B 2 Meg tudja érteni az elvont témájú összetett szövegeket, és saját szakterületén képes szakmai vitát is követni. Folyamatos és természetes módon tud reagálni, részletezni tudja a különböző lehetőségekből fakadó előnyöket és hátrányokat.

Tartalom, nyelvhelyesség Elégséges nyelvismerettel és elegendő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy kifejezze magát olyan témákban,

Tartalom, nyelvhelyesség Elégséges nyelvismerettel és elegendő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy kifejezze magát olyan témákban, mint a család, hobbi, érdeklődési kör, munka, utazás és mindennapi események, de megszólalásaiban még lehet bizonytalan. Meglehetős pontossággal, rutinosan alkalmazza a gyakran használt kifejezéseket és mondatszerkezeteket kiszámítható helyzetekben.

Folyamatosság, interakció Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni ismert vagy érdeklődési körébe tartozó témákban. Még

Folyamatosság, interakció Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni ismert vagy érdeklődési körébe tartozó témákban. Még tarthat rövidebb szüneteket, hogy megtalálja a megfelelő szavakat, kifejezéseket, nyelvi fordulatokat és kijavítsa magát. Képes kezdeményezni, fenntartani és befejezni egyszerű beszélgetést olyan témákban, amelyek számára ismerősek vagy érdeklődési körébe beletartoznak. Képes elismételni olyan informá-ciókat, melyek segítik a kölcsönös megértést.

Koherencia Össze tudja kapcsolni gondolatait, leírja a különböző eseményeket, vázlatosan meg tudja indokolni álláspontját,

Koherencia Össze tudja kapcsolni gondolatait, leírja a különböző eseményeket, vázlatosan meg tudja indokolni álláspontját, terveit.

NYELVI SZINTEK (Európai Tanács) Vizsgák A 1 A 2 GOETHE / SD 1 SD

NYELVI SZINTEK (Európai Tanács) Vizsgák A 1 A 2 GOETHE / SD 1 SD 2 OSZTRÁKINTÉZET (ÖSD) NYELVVIZSGA (KOMPLEX EGYNYELVŰ) - - B 1 B 2 C 1 C 2 ZD B 2 C 1 ZOP ALAP KÖZÉP FELSŐ A 2 - B 1 DSD 1 B 2 - C 1 DSD 2

Folyamatok heti 5 németóra + Volkskunde kiegészítő feladatok a tananyag mellé: tesztek (LV, HV,

Folyamatok heti 5 németóra + Volkskunde kiegészítő feladatok a tananyag mellé: tesztek (LV, HV, SB), levél- és fogalmazásírás stb. 5 -8. évfolyamon: német csereprogram 6. év végén házi vizsga – A 1 szint

Egyéb iskolai lehetőségek: kiegészítő olvasmányok házi vers- és prózamondó verseny nyelvi tábor

Egyéb iskolai lehetőségek: kiegészítő olvasmányok házi vers- és prózamondó verseny nyelvi tábor

Egyéb önálló lehetőségek: iskolai könyvtár – olvasmányok, rejtvények, német társasjátékok német adók (rajzfilmek) interneten

Egyéb önálló lehetőségek: iskolai könyvtár – olvasmányok, rejtvények, német társasjátékok német adók (rajzfilmek) interneten játékos (hangos) feladatok, rejtvény, autentikus olvasmányok nyelvtanulás: folyamatosság – rendszeresség – szorgalom – önállóság

Célirányos felkészülés tanórán 1 -1 nyelvi készség íráskészség (fogalmazás: új típusú) halláskészség technika !

Célirányos felkészülés tanórán 1 -1 nyelvi készség íráskészség (fogalmazás: új típusú) halláskészség technika ! olvasási készség (Modelltest) 2 -3 x 45 perc LV/HV/Test - szókincsbővítés szóbeli + prezentáció

A DSD vizsgára felkészülés. . - szintleírás (A 1 A 2 B 1) -

A DSD vizsgára felkészülés. . - szintleírás (A 1 A 2 B 1) - szóbelihez prezentációs segédanyag – téma vázlata – hiányok, hiányzó lépések, összhang) - LV - HV - korábbi vizsgák anyaga (újabbak kidolgozása, pl. pályaválasztás) -„Fragenkatalog” – előkészítő, tanórák

DSD I. eredmények 2011/12. 12 fő indult B 1 3 fő A 2 8

DSD I. eredmények 2011/12. 12 fő indult B 1 3 fő A 2 8 fő A 1 1 fő

DSD I. eredmények 2012/13. 20 fő indult B 1 15 fő A 2 4

DSD I. eredmények 2012/13. 20 fő indult B 1 15 fő A 2 4 fő A 1 1 fő

DSD I. eredmények 2013/14. 23 fő indult B 1 9 fő A 2 11

DSD I. eredmények 2013/14. 23 fő indult B 1 9 fő A 2 11 fő A 1 3 fő

A DSD 1 vizsga lebonyolításának időbeosztása Szeptember - létszámjelentés (25 fő) December vége/január eleje

A DSD 1 vizsga lebonyolításának időbeosztása Szeptember - létszámjelentés (25 fő) December vége/január eleje – - a létszám véglegesítése (Utólagos jelentkezés nincs. ) - a prezentációs témák (konkrét cím) leadása február végén/márc. elején délután - konferencia és „vizsgabemutató” (3 fő hetedikes tanuló) Cél: - a vizsgázók megismerjék a vizsga menetét - a vizsgáztatók tapasztalatokat gyűjtsenek

Írásbeli vizsga: március Szóbeli vizsga: március-április olvasásértés (60 perc+ 10 perc) hallásértés (40 perc

Írásbeli vizsga: március Szóbeli vizsga: március-április olvasásértés (60 perc+ 10 perc) hallásértés (40 perc + 10 perc) közben szünet írásbeli kommunikáció (75 perc) szóbeli vizsga (15 perc)

Eredmények Központi javítás Eredmények mind a négy vizsgarészhez külön-külön A diplomák megküldése (június 14

Eredmények Központi javítás Eredmények mind a négy vizsgarészhez külön-külön A diplomák megküldése (június 14 -ig) Ünnepélyes diplomaátadás (évzáró)

A négy készségszint egyenlő arányban oszlik meg.

A négy készségszint egyenlő arányban oszlik meg.

1. vizsgarész: Olvasott szöveg értése 5 feladattípus (60 + 10 perc) Megoldó lap –

1. vizsgarész: Olvasott szöveg értése 5 feladattípus (60 + 10 perc) Megoldó lap – kék toll!!! 1. Jelölések!!!! Hiányos szöveg pótlása megadott szavakkal ill. felirat hozzárendelése szöveghez 2. Hozzárendelés (pl. szituáció és hirdetés) 3. Igaz-hamis döntések 4. Feleletválasztás 5. Rövid szövegek és feliratok egymáshoz rendelése

2. vizsgarész: Hallott szöveg értése 5 feladattípus (40 + 10 perc) Az Audio-CD az

2. vizsgarész: Hallott szöveg értése 5 feladattípus (40 + 10 perc) Az Audio-CD az egész vizsga alatt megy!!! 1. Hallott jelenetek képhez rendelése 2. 3. Hallott rövid szövegekhez feleletválasztás Igaz-hamis döntések 4. Összefüggő szöveghez feleletválasztás 5. Rövid tudósításokhoz cselekmények hozzárendelése

Írásbeli kommunikáció olvasói levél írása (75 perc) 3. vizsgarész: Feladat: Egy témához 4 tanulói

Írásbeli kommunikáció olvasói levél írása (75 perc) 3. vizsgarész: Feladat: Egy témához 4 tanulói vélemény Fogalmazási követelmény 1. rész: A megnyilvánulások indirekt visszaadása. 2. rész: A témához a mondanivaló kifejtése. 3. rész: Saját álláspont megfogalmazása. Íráskép, olvashatóság, elrendezés stb. Javítás!!! Sokat kell írni.

Követelmények (írásbeli) Képes információkat és gondolatokat elvont és konkrét B 1 témákhoz közölni információkat

Követelmények (írásbeli) Képes információkat és gondolatokat elvont és konkrét B 1 témákhoz közölni információkat ellenőrizni és valamelyest precízen egy adott problémát felvázolni vagy kérdést feltenni ahhoz. Képes személyes levelekben és közlésekben fontos dolgokról egyszerű információkat adni vagy megtudakolni, és abban világosan kifejezni, mit tart fontosnak. A 2 Képes rövid, egyszerű, formailag rendezett feljegyzéseket készíteni, ha fontos dolgokról van szó. Képes egészen egyszerű személyes levelet írni és abban valamit megköszönni illetve bocsánatot/elnézést kérni valamiért.

4. vizsgarész: 1. Szóbeli kommunikáció (3 x 5 perc) Cél Előírás Beszédkészség általános mindennapi

4. vizsgarész: 1. Szóbeli kommunikáció (3 x 5 perc) Cél Előírás Beszédkészség általános mindennapi élet szituációi kérdések adott kérdéskatalógus alapján Beszédkészség választott témában prezentáció + 2. összefüggő előadás a prezentációra vonatkozó felvilágosítást adni kérdések egy ismert témáról Feladattípus irányított beszélgetés + prezentáció

Prezentáció Témaválasztás – szeptember 26. Érdeklődés, tapasztalat a témához!!! Szerkezet, szemléltetés – előadás összhangja

Prezentáció Témaválasztás – szeptember 26. Érdeklődés, tapasztalat a témához!!! Szerkezet, szemléltetés – előadás összhangja Fontos aspektusok a témához kitűnnek-e Elrendezés: logikus, áttekinthető Esztétikum + láthatóság Kép és előadás összhangja Mo. – No. vonatkozások fellelhetőek-e – nem követelmény Felkészülés: témaszűkítés, szelektálás, vázlat, tartalom, szókincs, időzítés, gyakorlás, gyakorlás…

Egyebek szóbelin időbeosztás, de min. fél órával korábban itt kell lenni eredményhirdetés a szóbeli

Egyebek szóbelin időbeosztás, de min. fél órával korábban itt kell lenni eredményhirdetés a szóbeli után további információk: tanulók, szülői értekezlet, honlap

Az eredmények kiértékelése, a pontok és a nyelvi szintek átszámolása Olvasásértés: B 1 24

Az eredmények kiértékelése, a pontok és a nyelvi szintek átszámolása Olvasásértés: B 1 24 – 14/11 pont A 2 13/10 – 8/5 pont Hallásértés: B 1 24 – 14/11 pont A 2 13/11 – 8/5 pont Nem felelt meg 7/4 -0 pont Írásbeli kommunikáció: B 1 24 – 12 pont A 2 11 – 8 pont Szóbeli kommunikáció: B 1 24 – 12 pont A 2 11 – 8 pont Nem felelt meg 7 -0 pont

Kérdések www. dsd-iskolak. org www. auslandsschulwesen. de Köszönöm a figyelmet! Túri Katalin DSD vizsgákért

Kérdések www. dsd-iskolak. org www. auslandsschulwesen. de Köszönöm a figyelmet! Túri Katalin DSD vizsgákért felelős szaktanár