Velkommen til LUP 4 Rationel Klinikdrift Velkommen til

  • Slides: 44
Download presentation
Velkommen til LUP 4: Rationel Klinikdrift

Velkommen til LUP 4: Rationel Klinikdrift

Velkommen til LUP 4: Rationel Klinikdrift

Velkommen til LUP 4: Rationel Klinikdrift

Hvor er det lige, vi er? ?

Hvor er det lige, vi er? ?

Rationel Klinikdrift Program n Intro og forventningsregistrering/ evaluering n n Frokost - med gåtur

Rationel Klinikdrift Program n Intro og forventningsregistrering/ evaluering n n Frokost - med gåtur ? n n Hvad er rationel klinikdrift? ? Emne 1 - Lean Light Emne 2 - Økonomi Emne 3 - Hvem gør hvad og hvorfor Emne 4 - Tidsstyring? Dit personlige projekt Opgave til næste gang og farvel

Forventning/ Evaluering

Forventning/ Evaluering

Rationel Klinikdrift Poul Oluf byder ind på begrebet.

Rationel Klinikdrift Poul Oluf byder ind på begrebet.

Rationel klinikdrift Lars Byder ind på begrebet

Rationel klinikdrift Lars Byder ind på begrebet

Rationel klinikdrift Rationel…fra …fremmedordborgen…. n Fornuftmæssigt n Planmæssigt n Udtrykker og udvikler selvstændig tankegang

Rationel klinikdrift Rationel…fra …fremmedordborgen…. n Fornuftmæssigt n Planmæssigt n Udtrykker og udvikler selvstændig tankegang n Praktisk n Det modsatte af irrationel - IRF

Rationel Klinikdrift n n n Udtænke planer for min klinik Tænke i lettere arbejdsgange

Rationel Klinikdrift n n n Udtænke planer for min klinik Tænke i lettere arbejdsgange Work smarter – not harder n n Smart på tid Smart på penge Smart på glæde Hvem skal det være smartere for - interessenter n n Mig selv Mine kolleger Mit personale Mine patienter

Rationel klinikdrift Drift…fra …fremmedordborgen…. n Fornuftmæssigt ? ? n Planmæssigt – Ja n Udtrykker

Rationel klinikdrift Drift…fra …fremmedordborgen…. n Fornuftmæssigt ? ? n Planmæssigt – Ja n Udtrykker og udvikler selvstændig tankegang ? ? ? n Praktisk – Bop-Bop n Drift er irrationel

Hvad er så drift n n Kedeligt Ikke så fint som innovation Noget man

Hvad er så drift n n Kedeligt Ikke så fint som innovation Noget man kan sætte andre til ? ?

Mere om Drift DRIFT OG VEDLIGEHOLD n Mange opfatter drift og vedligeholdelse som en

Mere om Drift DRIFT OG VEDLIGEHOLD n Mange opfatter drift og vedligeholdelse som en udgift, der skal være så lille som muligt. I Grontmij | Carl Bro ser vi anderledes på det. n n Drift og vedligeholdelse er en investering i værdier, og der er mange penge at hente, hvis man griber det rigtigt an. En virksomhedsejer ved, at der er mange penge at tjene på at optimere vedligeholdelsen. På den måde kan man nemlig undgå - eller i hvert fald minimere - uventede driftsstop. Uventede driftsstop er ”dyrere” end planlagt vedligeholdelse. Det koster på omdømmet, hvis indeklimaet i bygninger eller vejene er dårlige. Men det koster også i kroner og ører at få en entreprenør til at rykke ud med kort varsel for at tætne et tag på en bygning eller lappe et hul i en vej. Forskellen på vedligeholdelse og reparation er netop, at vedligeholdelse er planlagt.

Rationel Klinikdrift – cirkularitet Rationelt for hvem? Patienterne Faglighed Læge. Virksomh e- den Lægerne

Rationel Klinikdrift – cirkularitet Rationelt for hvem? Patienterne Faglighed Læge. Virksomh e- den Lægerne / Personal et

Rationel klinikdrift n n n - visuel refleksion På hvilke områder i min daglige

Rationel klinikdrift n n n - visuel refleksion På hvilke områder i min daglige klinikdrift …. . ser jeg muligheder for eller evt. bydende behov for …… at tage fat på at udvikle en (mere) rationel klinikdrift? ?

Rationel kaffedrikning Er det en drift eller en vedligeholdelse

Rationel kaffedrikning Er det en drift eller en vedligeholdelse

Dr. Olsens late morning show Lean absolute light Gruppedannelse 3 -(4) personer/ Poul O.

Dr. Olsens late morning show Lean absolute light Gruppedannelse 3 -(4) personer/ Poul O.

Rationalitet og Økonomi Lars – Købmand eller frelser

Rationalitet og Økonomi Lars – Købmand eller frelser

Rationalitet og Økonomi Lars: Købmand eller Frelser Prioriteringssnak: Har vi i bund og grund

Rationalitet og Økonomi Lars: Købmand eller Frelser Prioriteringssnak: Har vi i bund og grund en fælles dagsorden?

Rationalitet og Økonomi Patienterne Faglighed Læge. Virksomh e- den Lægerne / Personal et

Rationalitet og Økonomi Patienterne Faglighed Læge. Virksomh e- den Lægerne / Personal et

Rationalitet og Økonomi Hvor tænker jeg økonomisk uden at rødme: n En extra sygeplejerske

Rationalitet og Økonomi Hvor tænker jeg økonomisk uden at rødme: n En extra sygeplejerske skal give en extra indtjening til virksomheden! n Arbejdsgange skal tilrettes så de giver økonomi – eksempel haves!! n Gode faglige forløb bygges op over tid – og giver også flere penge n Lønforhøjelser skal hænge sammen med øget produktivitet – eller en anden gevinst: Tid n Tid er Penge – Penge giver tid.

Rationalitet og Økonomi Poul O: Kan rationalitet betale sig eller går det op i

Rationalitet og Økonomi Poul O: Kan rationalitet betale sig eller går det op i extra lønninger – eller en anden titel du selv udtænker

ØKONOMI som styringsredskab Gruppe arbejde – 6 -mands grupper dvs. 2 af de tre-mands

ØKONOMI som styringsredskab Gruppe arbejde – 6 -mands grupper dvs. 2 af de tre-mands fra før n På hvilke områder finder du/I, at økonomi styrer din/jeres daglige drift og i hvor høj grad bruger du/I det bevidst til: n n Bedring af egen økonomi Udvikling af klinikkens tilbud Udvikling af klinikken faciliteter Styring af personalelønninger med indbyggede problemer n Ser du/I muligheder her? – Problemer? n Arbejdsvejledning for grupperne på flippen.

ØKONOMI som styringsredskab n n n Vælg i gruppen et eller evt to økonomiske

ØKONOMI som styringsredskab n n n Vælg i gruppen et eller evt to økonomiske emner at fokusere på. F. eks………. I fordyber jer i emnet og 10 min. Før frokost har vi to-tre statements fra hver gruppe på flippen og kikker hurtigt rundt

ØKONOMI som styringsredskab n n Interesse for Flemming Bros udvidede § 100 analyse? ?

ØKONOMI som styringsredskab n n Interesse for Flemming Bros udvidede § 100 analyse? ? Hand-outs haves.

Basispraksisprofil – på Sygesikringstal Udvidet praksisprofil –på ekstraoplysninger

Basispraksisprofil – på Sygesikringstal Udvidet praksisprofil –på ekstraoplysninger

Svine influenza eller ej …. Der er frokost til kl………

Svine influenza eller ej …. Der er frokost til kl………

Rationelt at vide, hvem der gør hvad? Optakt til en personlig, og ufarlig øvelse!

Rationelt at vide, hvem der gør hvad? Optakt til en personlig, og ufarlig øvelse!

Rationelt at vide, hvem der gør hvad n Ledelseshieraki: n n n Hvis der

Rationelt at vide, hvem der gør hvad n Ledelseshieraki: n n n Hvis der ikke er en synlig ledelse, er der en skjult og uformel ditto Hvis der ikke er et beskrevet hierarki indfinder sig et skjult hierarki Tør I grave lidt i jeres hjemlige hierarki?

Rationelt at vide, hvem der gør hvad Vi er alle lige for Vor Herre

Rationelt at vide, hvem der gør hvad Vi er alle lige for Vor Herre Nogle mere lige end andre Læge B Læge A Læge B Læge C A C

Rationelt at vide, hvem der gør hvad n En mulig fremtidig model? Forman d

Rationelt at vide, hvem der gør hvad n En mulig fremtidig model? Forman d Manager

Brikker i min kliniks puslespil

Brikker i min kliniks puslespil

Brikker i klinikkens puslespil n Personer n n Papirer n Kontrakter, læger, personale, overenskomster.

Brikker i klinikkens puslespil n Personer n n Papirer n Kontrakter, læger, personale, overenskomster. m. n Arbejdsfordelingspapirer n n n Interessentskabsmøder Personalemøder MUS & LUS Det årlige visions- og pizzamøde Fælles uddannelse n n Funktionsbeskrivelser for alle Møder n n Læger og personale Fælles skolebænk Faglige instrukser Extern inhentning af viden og tilføre den til praksis Socialitet n Jul, Påske, Pinse og Sommerudflugten og det løse, - samt FÆLLES FROKOST

Arbejdsfordeling revideret februar 2009 Klinikkens daglige omdrejningsakse Ansvarsområde Læg e Opgaver Perso nale! Opgaver

Arbejdsfordeling revideret februar 2009 Klinikkens daglige omdrejningsakse Ansvarsområde Læg e Opgaver Perso nale! Opgaver Personaleområdet LF Indkalde til personalemøder Sørge for referat fra samme Holde bog over møderne Sørge for årlige personalesamtaler i september/ oktober Hovedmand vedr. personalesamarbejde Opdatere personalekontrakter. inklusive Maries. Ferieplanlægning for sekretærer uddelegeres. Ferieplaner for læger – før jul Ditte Hjælpe med at få fixet mødedatoer. Fastlægge datoer for faglige møder. Referatet skrives sammen med LF eller uddelegeres Coach for nye personaler og uddannelseslæger Laboratorieområdet Excl ABX HG Primært være til stede med Bodil fra Herning Hovedkontakt til Herning og backup på Mariannes arbejde. Indføre kvalitetsbog/ ”log-bog” sammen med Marianne Kvalitetskontrol af maskiner og tests Evt indføre nye tests Hovedansvarlig for laboratoriets indretning sm. M. Marianne Mariann e Hovedkontakt til Hernings Bodil Kontakt til Henrik ved. alt vedr. lab. Fylde op i lab. , købe varer til lab. Forestå regelmæssige kvalitetstests Føre ”log-bog” over samme. Undervise alle i lab. håndtering løbende! Vacciner HG Sørge for s. m. Sekretæren at sortimentet er up-to-date Liste sm. med Ditte/ senere Else over vaccinetyper og ca. hvor mange af hver. Lave instruktioner for udlandsvacc. via nettet og plan for hele det ”show” sammen med Else Initiativtager for årets influenzavacciner Else og Ditte/Els e Sørge for at det vedtagne sortiment er hjemme, og datoer ikke er overskredet. Jævnlig gennemgang Sørge for annoncering og aftaler sammen med Henrik. Do - Hvem indkalder? Bente?

Rationelt at vide, hvem der gør hvad n Poul O med nogle bon-mots fra

Rationelt at vide, hvem der gør hvad n Poul O med nogle bon-mots fra Bjerringbro - 5 min

Rationelt at vide, hvem der gør hvad n n n Gruppeopgave 4 mands grupper

Rationelt at vide, hvem der gør hvad n n n Gruppeopgave 4 mands grupper Hver person har 10 minutter til at tegne sit organisationsdiagram op for de andre i gruppen Og forklarer hvilke læger ( personale) der gør hvad og hvorfor. Brug visuel grafik og forklar. A C Har du den position du selv ønsker? ? Fortrolighed i gruppen!!!! Læg e. B

Rationalitet og Mokka n Og nu trænger vi vist til kaffe

Rationalitet og Mokka n Og nu trænger vi vist til kaffe

Styrer du tiden eller styrer den dig? n n Pendulet svinger: Åben kons. tidsbestilling

Styrer du tiden eller styrer den dig? n n Pendulet svinger: Åben kons. tidsbestilling - åben kons. Tidsbestilling låser langt frem i tiden – lange ventetider Åben kons giver fleksibilitet på tilstrømning/ tilbud Vigtigt at forstå forholdet mellem efterspørgsel og tilbud

Efterspørgsel og tilbud Efterspørgsel Forsinkelse/ spildtid Tilbud

Efterspørgsel og tilbud Efterspørgsel Forsinkelse/ spildtid Tilbud

Styrer du tiden eller styrer den dig? Hvem sætter dagsordenen for efterspørgsel? ? n

Styrer du tiden eller styrer den dig? Hvem sætter dagsordenen for efterspørgsel? ? n n n Patienterne Patientforeninger Sygesikringen/ PLO Kommunen Vores faglige selskaber Osv. OS SELV? ? ? – Hvad kan vi gøre?

Styrer du tiden eller styrer den dig? n n n Vi skal arbejde BÅDE

Styrer du tiden eller styrer den dig? n n n Vi skal arbejde BÅDE på efterspørgsels-siden og på tilbudssiden Mere fleksibel på tilbudssiden –Toyta – rydder bordet dag for dag Mindske selvskabt efterspørgsel Læger elsker at skabe efterspørgsel = øget selvopfattelse! Erkende at vi skal have akutte tider, for folk bliver akut syge! – ”slag”= spildtid – at udnytte godt! Falsk myte. Ventetid på 0 skaber øget efterspørgsel!

Styrer du tiden eller styrer den dig? n n Spørgsmålet er ikke om vi

Styrer du tiden eller styrer den dig? n n Spørgsmålet er ikke om vi møder patientens behov, men om vi møder dem godt eller skidt Hvis vi møder patienten uden ventetid n n dels ventetid på at få en tid, dels ventetid på at komme ind til lægen, - får vi: n n n En gladere klinik – personale / læger Gladere patienter Gladere sygesikring --- og ikke mindst Bedre klinisk arbejde HOW to do? ? ?

Styrer du tiden eller styrer den dig? n Tag din Læringspartner med på tur:

Styrer du tiden eller styrer den dig? n Tag din Læringspartner med på tur: n n n Omdelt A 4 –ark med forskellige temaer om tid og tidsstyring. Er der forhold du kan genkende - eller andre – til at uddybe for din læringspartner Forhold, som du vil gå hjem at ændre på. Hvad skal være dine første skidt på vejen? ? Giv hinanden passende tid på turen – og tag hinanden i ed på forslagene Vi mødes igen kl. 16. 00 – uden rapport!

Har du styr på dit Lup-projekt? Poul O tager over i 45 minutter

Har du styr på dit Lup-projekt? Poul O tager over i 45 minutter

Opsamling, Evaluering, Opgave n Lean-light øvelse? Finpudsning af jeres opgave? ? n Evalueringsskemaer. n

Opsamling, Evaluering, Opgave n Lean-light øvelse? Finpudsning af jeres opgave? ? n Evalueringsskemaer. n