Velkommen til digitalt foreldremte Program Velkommen til Jordal

  • Slides: 14
Download presentation
Velkommen til digitalt foreldremøte

Velkommen til digitalt foreldremøte

Program Velkommen til Jordal skole! Presentasjon av skolens ledelse og samarbeidspartnere Rektors ord (Halvor

Program Velkommen til Jordal skole! Presentasjon av skolens ledelse og samarbeidspartnere Rektors ord (Halvor Holm) Nulltoleranse mot mobbing Oppstart på Jordal skole Presentasjon av skolens satsingsområder/fokusområder ◦ ◦ Elevsamtalen Dialogisk undervisning

Elevene våre Vålerenga: 78 Kampen: 47 Gamlebyen: 34 Andre: 13 Tøyen: 8

Elevene våre Vålerenga: 78 Kampen: 47 Gamlebyen: 34 Andre: 13 Tøyen: 8

Oppstart på Jordal skole https: //www. youtube. com/watch? v=kiqjvh. Ah. Nk. Q Dialogisk undervisning

Oppstart på Jordal skole https: //www. youtube. com/watch? v=kiqjvh. Ah. Nk. Q Dialogisk undervisning Shirin (kontaktlærer på 8. trinn) og to elever snakker om oppstarten på 8. trinn.

Nulltoleranse mot mobbing - regelverk om skolemiljø Opplæringsloven § 9 A- "Elevene sitt skolemiljø"

Nulltoleranse mot mobbing - regelverk om skolemiljø Opplæringsloven § 9 A- "Elevene sitt skolemiljø" Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Vi vil ha fokus på robuste klassemiljøer.

Covid-19 o Elever blir hjemme hvis de har symptomer o Vi vasker hendene ofte

Covid-19 o Elever blir hjemme hvis de har symptomer o Vi vasker hendene ofte og vi holder avstand o En klasse er en kohort

Sosialpedagogisk rådgiver Elin Kjelsaas Rogndokken - Ansvar for elevenes skolemiljø, trivsel, skoleassistenter og miljøarbeidere

Sosialpedagogisk rådgiver Elin Kjelsaas Rogndokken - Ansvar for elevenes skolemiljø, trivsel, skoleassistenter og miljøarbeidere - Koordinerer arbeidet med hjelpetiltak for elever, på og utenfor skolen (som helsesøster og skolehelsetjenesten, bydelens utekontakter, barneverntjenesten, forebyggende politi, bydelens ruskonsulent, BUP/ Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og PPT/ Pedagogiskpsykologisk tjeneste) - Ansvar for spesialpedagogikken og elever med vedtak om spesialundervisning, i samarbeid med skolens spes. ped. koordinator og PP- rådgiver Elin. rogndokken@ude. oslo. kommune. no Tlf: 47 25 50 97

Aktivitetssenteret og miljøarbeiderne Miljøarbeidere og fritidskoordinator En miljøarbeider per trinn (elevoppfølging i samarbeid med

Aktivitetssenteret og miljøarbeiderne Miljøarbeidere og fritidskoordinator En miljøarbeider per trinn (elevoppfølging i samarbeid med lærer) Annet Leksehjelp 15. 00 til 17. 00, mandag- torsdag Aktiviteter i storefri Bemannet bibliotek/ aktivitetssenter

Våre samarbeidspartnere Helsesykepleier Ellen Engfeldt Tlf: 90 23 71 84 E-post: ellen. engfeldt@bgo. oslo.

Våre samarbeidspartnere Helsesykepleier Ellen Engfeldt Tlf: 90 23 71 84 E-post: ellen. engfeldt@bgo. oslo. kommune. no Vi har også skolepsykolog og fysioterapeut. For time, kontakt helsesykepleier Ellen er tilstede alle dager unntatt torsdag

Våre samarbeidspartnere Politiet representert av Frode

Våre samarbeidspartnere Politiet representert av Frode

Våre samarbeidspartnere Utekontakten representert av Jamal

Våre samarbeidspartnere Utekontakten representert av Jamal

Våre samarbeidspartnere Jordalklubben representert av Veronica. Alle elever på 8. trinn får et klassebesøk

Våre samarbeidspartnere Jordalklubben representert av Veronica. Alle elever på 8. trinn får et klassebesøk på Jordalklubben

Kontaktinformasjon ledelsen Pleurat, inspektør og ansvarlig for 8. trinn Pleurat. haklaj@ude. oslo. kommune. no

Kontaktinformasjon ledelsen Pleurat, inspektør og ansvarlig for 8. trinn Pleurat. haklaj@ude. oslo. kommune. no Tlf: 99 48 73 23 Ta kontakt med lærer eller oss

Elevsamtalen - Voksne på tilbudssiden; hva skal til for at du skal få det

Elevsamtalen - Voksne på tilbudssiden; hva skal til for at du skal få det bedre/at andre får bedre - Aktiv kartlegging; Vi skal grave, vi må spørre/undersøke. Elevene skal bli tatt på alvor. F. eks. medelever/sosiale medier, friminutt osv. - Uvaner; Følger du reglene på/i skolen/klassen. Tar du ordet uten å be om det? Hva betyr arbeidsro? - Alle elever har en elevsamtale med sin kontaktlærer i løpet 3 uker