Velkommen til LUP 4 Rationel Klinikdrift Velkommen til

  • Slides: 44
Download presentation
Velkommen til LUP 4: Rationel Klinikdrift

Velkommen til LUP 4: Rationel Klinikdrift

Velkommen til LUP 4: Rationel Klinikdrift

Velkommen til LUP 4: Rationel Klinikdrift

Hvor er det lige, vi er? ?

Hvor er det lige, vi er? ?

Rationel Klinikdrift Program n Intro og forventninger til dagen n n Frokost - med

Rationel Klinikdrift Program n Intro og forventninger til dagen n n Frokost - med gåtur ? n n Hvad er rationel klinikdrift? ? Emne 1 - Lean Light Emne 2 - Økonomi Emne 3 - Hvem gør hvad og hvorfor Emne 4 - Tidsstyring? Dit personlige projekt Opgave til næste gang og farvel

Forventninger, forandringer?

Forventninger, forandringer?

Rationel Klinikdrift Poul Oluf byder ind på begrebet.

Rationel Klinikdrift Poul Oluf byder ind på begrebet.

Rationel klinikdrift Anny byder ind på begrebet

Rationel klinikdrift Anny byder ind på begrebet

Rationel klinikdrift Rationel…fra …fremmedordborgen…. n Fornuftmæssigt n Planmæssigt n Udtrykker og udvikler selvstændig tankegang

Rationel klinikdrift Rationel…fra …fremmedordborgen…. n Fornuftmæssigt n Planmæssigt n Udtrykker og udvikler selvstændig tankegang n Praktisk n Det modsatte af irrationel - IRF

Rationel Klinikdrift n n n Udtænke planer for min klinik Tænke i lettere arbejdsgange

Rationel Klinikdrift n n n Udtænke planer for min klinik Tænke i lettere arbejdsgange Work smarter – not harder n n Smart på tid Smart på penge Smart på glæde Hvem skal det være smartere for - interessenter n n Mig selv Mine kolleger Mit personale Mine patienter

Rationel klinikdrift Drift…fra …fremmedordborgen…. n Sejlads og flyvning: (= afdrift) n Planmæssigt n Udtrykker

Rationel klinikdrift Drift…fra …fremmedordborgen…. n Sejlads og flyvning: (= afdrift) n Planmæssigt n Udtrykker og udvikler selvstændig tankegang ? ? ? n Følger udefrakommende regler n Og så er drifter… og driftig

Hvad er så rationel / drift n n Kedeligt Ikke så fint som innovation

Hvad er så rationel / drift n n Kedeligt Ikke så fint som innovation Noget man kan sætte andre til ? ?

Mere om Drift DRIFT OG VEDLIGEHOLD n n Drift og vedligeholdelse er en investering

Mere om Drift DRIFT OG VEDLIGEHOLD n n Drift og vedligeholdelse er en investering i værdier, og der er mange penge at hente, hvis man griber det rigtigt an. En virksomhedsejer ved, at der er mange penge at tjene på at optimere vedligeholdelsen. På den måde kan man nemlig undgå - eller i hvert fald minimere - uventede driftsstop. n Uventede driftsstop er ”dyrere” end planlagt vedligeholdelse. ”Hovsa” løsninger er oftest dyrere og ikke så gennemtænkte. n Forskellen på vedligeholdelse og reparation er netop, at vedligeholdelse er planlagt. n Prøv at Google drift og vedligehold, der er utallige opskrifter

Velkendte slogans: Rettidig omhu n Gør det, du er bedst til n

Velkendte slogans: Rettidig omhu n Gør det, du er bedst til n

Det her er jeg rigtig god til….

Det her er jeg rigtig god til….

Rationel Klinikdrift – cirkularitet Rationelt for hvem? Patienterne Faglighed Læge. Virksomh e- den Lægerne

Rationel Klinikdrift – cirkularitet Rationelt for hvem? Patienterne Faglighed Læge. Virksomh e- den Lægerne / Personal et

Rationel klinikdrift n n - visuel refleksion På hvilke områder i min daglige klinikdrift

Rationel klinikdrift n n - visuel refleksion På hvilke områder i min daglige klinikdrift …. . ser jeg muligheder for eller evt. bydende behov for …… at tage fat på at udvikle en (mere) rationel klinikdrift? ? Skriv på de gule lapper –

Rationel klinikdrift n n n Brug Brug af af af lokaler udstyr personale læger

Rationel klinikdrift n n n Brug Brug af af af lokaler udstyr personale læger TID penge= økonomi

Rationel klinikdrift fysiske rammer n n n Passende beliggenhed og tilgængelighed ? Antal rum

Rationel klinikdrift fysiske rammer n n n Passende beliggenhed og tilgængelighed ? Antal rum passende? Indretning passende? og flexibel? Praktisk? Rengøringsvenligt? ” Inspektør” for hvert rum

Rationel klinikdrift

Rationel klinikdrift

Rationel klinikdrift Udstyr n n n Nok af det? Ikke ” flaskehalse” Står det

Rationel klinikdrift Udstyr n n n Nok af det? Ikke ” flaskehalse” Står det rigtige sted? Duer det? Sikkert, funktionelt, kalibreret? Økonomisk OK? Eller for sjov? Kritisk gennemgang af udstyr ” inspektør” for udstyr

Rationel klinikdrift Personalet n n n Passende arbejdstid ? Obs på overarbejde eller ”

Rationel klinikdrift Personalet n n n Passende arbejdstid ? Obs på overarbejde eller ” hængepauser” Passende opgaver, udnyttes viden? Passende uddannelse? Kurser, intern uddannelse? MUS Arbejdstilfredshed, APV Personalemøder

Rationel klinikdrift læger n n n n Bruges lægetid rigtigt? Kan der / vil

Rationel klinikdrift læger n n n n Bruges lægetid rigtigt? Kan der / vil der uddelegeres? Spildtid / overloadning /dobbeltbooking Uddannelseslæger Konferencer fagligt I/S møder LUS? ?

Rationel klinikdrift Patienterne n n n Tilgængelighed Patientens vej gennem praksis ”Spildtid” (vaden rundt

Rationel klinikdrift Patienterne n n n Tilgængelighed Patientens vej gennem praksis ”Spildtid” (vaden rundt / ventetid) ”Triage” er det godt? ? ”Kun sidde i én stol” ? Vær flue på væggen en gang imellem

Rationel klinikdrift Tid n n n n Ventetider? For ptt, personale el læger? Passende

Rationel klinikdrift Tid n n n n Ventetider? For ptt, personale el læger? Passende konsultationslængder? Akutte, hvad med dem? Lige belastning af læger? - af personale? Telefonkonsultation? Flexibilitet

Rationel klinikdrift De bløde ting n n n Fællesskab, kaffe og frokostpauser Julefrokost Udflugter

Rationel klinikdrift De bløde ting n n n Fællesskab, kaffe og frokostpauser Julefrokost Udflugter Fælles kurser Fødselsdagsgaver, julegaver osv

Klinikkurser

Klinikkurser

Rationel klinikdrift Det lange skud n Hvor skal vi hen, du?

Rationel klinikdrift Det lange skud n Hvor skal vi hen, du?

Styrer du tiden eller styrer den dig? n n n Pendulet svinger: Åben kons.

Styrer du tiden eller styrer den dig? n n n Pendulet svinger: Åben kons. tidsbestilling - åben kons. Telefonkonsultation ja eller nej? Vigtigt at forstå forholdet mellem efterspørgsel og udbud

Efterspørgsel og tilbud Efterspørgsel Forsinkelse/ spildtid Tilbud

Efterspørgsel og tilbud Efterspørgsel Forsinkelse/ spildtid Tilbud

Rationel klinikdrift Ideal Efterspørgsel = = Udbud

Rationel klinikdrift Ideal Efterspørgsel = = Udbud

Styrer du tiden eller styrer den dig? Hvem sætter dagsordenen for efterspørgsel? ? n

Styrer du tiden eller styrer den dig? Hvem sætter dagsordenen for efterspørgsel? ? n n n Patienterne Patientforeninger Sygesikringen/ PLO Kommunen Vores faglige selskaber Medierne …. . osv. OS SELV? ? ? – Hvad kan vi gøre?

Styrer du tiden eller styrer den dig? n Efterspørgsel = pt ønske om at

Styrer du tiden eller styrer den dig? n Efterspørgsel = pt ønske om at komme n Tilbud = de tider vi nu har n Forsinkelse = ventetid n Spildtid = vi har ” huller”

Ingen ventetid giver: n Glade patienter Glad klinik både personale og læger Glad sygesikring

Ingen ventetid giver: n Glade patienter Glad klinik både personale og læger Glad sygesikring Bedre kvalitet n Hvordan opnås det? n n n

Efterspørgsel kendte flaskehalse n n Telefonen! Ventetid på at få tid Ventetider hos lægen

Efterspørgsel kendte flaskehalse n n Telefonen! Ventetid på at få tid Ventetider hos lægen / personale Ventetid på svar

Advanced Acces Hvad er det? n Mulighed for hurtige tider 10 -15% af tider

Advanced Acces Hvad er det? n Mulighed for hurtige tider 10 -15% af tider er åbne fra morgenstund til ptt der ønsker sammedagstid n Giver det merarbejde? n n NEJ 20% mindre opkald på tlf!

Advanced Acces = hurtig tider FØR Efter Acuttider 1, 3 0, 4 Subacutte 4,

Advanced Acces = hurtig tider FØR Efter Acuttider 1, 3 0, 4 Subacutte 4, 7 1, 8 Alm planlagte 5, 8 2, 5

Advanced acceshvad betød det for lægerne? n n 64% 37% 15% 61% fik kortere

Advanced acceshvad betød det for lægerne? n n 64% 37% 15% 61% fik kortere ventetid kunne overkomme flere patienter fik mere fritid gik hjem til tiden

Ventetid i konsultation n Bacthing: n n n ”Mistakes” : n n Bunker, rod,

Ventetid i konsultation n Bacthing: n n n ”Mistakes” : n n Bunker, rod, kø diverse apparater osv. Ind i flere rum-Glemmer noget, leder efter ting, forkerte instrumenter osv Overproduktion: n For mange skemaer, for mange processer, nondoktor arbejde lavet af doktor etc

Lean igen-igen 5 S n n Sorter ( smid væk) System ( ting på

Lean igen-igen 5 S n n Sorter ( smid væk) System ( ting på sin plads, ryd op) Skrub ( systematisk rengøring) Standardiser (synlige informationer, metoder til at fastholde ) n Selvdiciplin ( holde fast og forbedr) n Medfører Sikkerhed det 6. S

Andre tricks n Hurtig call back til ptt/kolleger n n n Mindsker risiko for

Andre tricks n Hurtig call back til ptt/kolleger n n n Mindsker risiko for flere opkald Naturlige punkter på dagen for udveksling af beskeder System til beskedgivning interne mails? - den frække: færre kontroller?

Flere tricks n n n Labtal foreligger ved konsultation Personale laver forarbejde Præplan til

Flere tricks n n n Labtal foreligger ved konsultation Personale laver forarbejde Præplan til næste konsultation - når du alligevel tænker…. Brug af spørgeskemaer til ptt Ved årskontroller gives ”årsrecepter” eller i al fald til næste kons.

Flere tricks n Brug af E mail kons n n n Til svar Til

Flere tricks n Brug af E mail kons n n n Til svar Til opfølgning af ex BS, BT peakflow etc Brug af hjemmeside til vejledninger, skemaer etc n n VVS Kostvejl ……brug fantasien of webevnerne

Triage- er det godt? n n n MÅSKE I FELTEN Triage. A formal system

Triage- er det godt? n n n MÅSKE I FELTEN Triage. A formal system used to identify, classify, and treat people according to the severity of their condition(s). Tager tid! HUSK: n 30 sec at sige JA, men 5 min at sige NEJ

Styrer du tiden eller styrer den dig? n LUP gruppen: n n n Er

Styrer du tiden eller styrer den dig? n LUP gruppen: n n n Er der forhold du kan genkende - eller andre – til at uddybe for gruppen Forhold, som du vil gå hjem at ændre på. Hvad skal være dine første skidt på vejen? ? Giv hinanden tid så I når rundt Vi mødes i plenum og deler ideer