Velkommen til digitalt foreldremte Program Velkommen til Jordal

  • Slides: 12
Download presentation
Velkommen til digitalt foreldremøte

Velkommen til digitalt foreldremøte

Program Velkommen til Jordal skole! Presentasjon av skolens ledelse og samarbeidspartnere Rektors ord (Halvor

Program Velkommen til Jordal skole! Presentasjon av skolens ledelse og samarbeidspartnere Rektors ord (Halvor Holm) Nulltoleranse mot mobbing Mat og helse

Nulltoleranse mot mobbing - regelverk om skolemiljø Opplæringsloven § 9 A- "Elevene sitt skolemiljø"

Nulltoleranse mot mobbing - regelverk om skolemiljø Opplæringsloven § 9 A- "Elevene sitt skolemiljø" Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Vi vil ha fokus på robuste klassemiljøer.

Covid-19 o Elever blir hjemme hvis de har symptomer o Vi vasker hendene ofte

Covid-19 o Elever blir hjemme hvis de har symptomer o Vi vasker hendene ofte og vi holder avstand o En klasse er en kohort

Sosialpedagogisk rådgiver Elin Kjelsaas Rogndokken - Ansvar for elevenes skolemiljø, trivsel, skoleassistenter og miljøarbeidere

Sosialpedagogisk rådgiver Elin Kjelsaas Rogndokken - Ansvar for elevenes skolemiljø, trivsel, skoleassistenter og miljøarbeidere - Koordinerer arbeidet med hjelpetiltak for elever, på og utenfor skolen (som helsesøster og skolehelsetjenesten, bydelens utekontakter, barneverntjenesten, forebyggende politi, bydelens ruskonsulent, BUP/ Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og PPT/ Pedagogiskpsykologisk tjeneste) - Ansvar for spesialpedagogikken og elever med vedtak om spesialundervisning, i samarbeid med skolens spes. ped. koordinator og PP- rådgiver Elin. rogndokken@ude. oslo. kommune. no Tlf: 47 25 50 97

Aktivitetssenteret og miljøarbeiderne Miljøarbeidere og fritidskoordinator En miljøarbeider per trinn (elevoppfølging i samarbeid med

Aktivitetssenteret og miljøarbeiderne Miljøarbeidere og fritidskoordinator En miljøarbeider per trinn (elevoppfølging i samarbeid med lærer) Annet Leksehjelp 15. 00 til 17. 00, mandag- torsdag Aktiviteter i storefri Bemannet bibliotek/ aktivitetssenter

Våre samarbeidspartnere Helsesykepleier Ellen Engfeldt Tlf: 90 23 71 84 E-post: ellen. engfeldt@bgo. oslo.

Våre samarbeidspartnere Helsesykepleier Ellen Engfeldt Tlf: 90 23 71 84 E-post: ellen. engfeldt@bgo. oslo. kommune. no Vi har også skolepsykolog og fysioterapeut. For time, kontakt helsesykepleier Ellen er tilstede alle dager unntatt torsdag

Våre samarbeidspartnere Politiet representert av Frode

Våre samarbeidspartnere Politiet representert av Frode

Våre samarbeidspartnere Utekontakten representert av Jamal

Våre samarbeidspartnere Utekontakten representert av Jamal

Våre samarbeidspartnere Jordalklubben representert av Jamal

Våre samarbeidspartnere Jordalklubben representert av Jamal

Kontaktinformasjon ledelsen Sigrun, assisterende rektor og ansvarlig for 9. trinn Sigrun. skrovset@ude. oslo. kommune.

Kontaktinformasjon ledelsen Sigrun, assisterende rektor og ansvarlig for 9. trinn Sigrun. skrovset@ude. oslo. kommune. no Tlf: 90 83 13 08 Ta kontakt med lærer eller meg

Mat og helse Viktige tema: ◦ Helsefremmende kosthold ◦ Bærekraftige matvaner og forbruk ◦

Mat og helse Viktige tema: ◦ Helsefremmende kosthold ◦ Bærekraftige matvaner og forbruk ◦ Mat og måltid som identitets og kulturuttrykk Standpunktkarakter