Gio vin thc hin Nguyn Th Hng Kim

  • Slides: 26
Download presentation
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hường

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hường

Kiểm tra bài cũ Đặt một câu kể Ai thế nào? Xác định vị

Kiểm tra bài cũ Đặt một câu kể Ai thế nào? Xác định vị ngữ và cho biết vị ngữ trong câu đó chỉ gì?

1. Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau: 2. 3.

1. Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau: 2. 3. Ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ. 4. Theo Võ Nguyên Giáp

1. Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau: 2. 3.

1. Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau: 2. 3. Ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ. 4. Theo Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

1. Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau: 2. 3.

1. Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau: 2. 3. Ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ. 4. Theo Võ Nguyên Giáp

2. Xác định chủ ngữ của những câu vừa tìm được. Câu 1: Hà

2. Xác định chủ ngữ của những câu vừa tìm được. Câu 1: Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Câu 2: Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Câu 3: Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Câu 4: Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.

2. Xác định chủ ngữ của những câu vừa tìm được. Câu 1: Hà

2. Xác định chủ ngữ của những câu vừa tìm được. Câu 1: Hà Nội tưng bừng màu đỏ. CN Câu 2: Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. CN Câu 3: Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. CN Câu 4: Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ. CN

3. Chủ ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì? Chúng do

3. Chủ ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì? Chúng do những từ ngữ nào tạo thành?

Câu 1: Hà Nội tưng bừng màu đỏ. chỉ địa danh Câu 2: Cả

Câu 1: Hà Nội tưng bừng màu đỏ. chỉ địa danh Câu 2: Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. chỉ địa điểm Câu 3: Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. chỉ người Câu 4: Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ. chỉ người

Câu 1: Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Câu 2: Cả một vùng trời

Câu 1: Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Câu 2: Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Câu 3: Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Câu 4: Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.

Câu 1: Hà Nội tưng bừng màu đỏ. CN Câu 2: Cả một vùng

Câu 1: Hà Nội tưng bừng màu đỏ. CN Câu 2: Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. CN Câu 3: Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. CN Câu 4: Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ. CN

Câu 1: Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Danh từ Câu 2: Cả một

Câu 1: Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Danh từ Câu 2: Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Cụm danh từ Câu 3: Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Cụm danh từ Câu 4: Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ. Cụm danh từ

Ghi nhớ: 1. Chủ ngữ của câu kể Ai thế nào? chỉ những sự

Ghi nhớ: 1. Chủ ngữ của câu kể Ai thế nào? chỉ những sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ. 2. Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành.

1. Tìm chủ ngữ trong các câu kể Ai thế nào? Trong đoạn văn

1. Tìm chủ ngữ trong các câu kể Ai thế nào? Trong đoạn văn dưới đây: Ôi chao! Chú chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thuỷ tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung như còn đang phân vân. Nguyễn Thế Hội

1. Tìm chủ ngữ trong các câu kể Ai thế nào? Trong đoạn văn

1. Tìm chủ ngữ trong các câu kể Ai thế nào? Trong đoạn văn dưới đây: 1 2 Ôi chao! Chú chuồn nước mới đẹp làm 4 3 sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh 5 mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long 6 lanh như thuỷ tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. 7 Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. 8 Bốn cánh khẽ rung như còn đang phân vân. Nguyễn Thế Hội

1. Tìm chủ ngữ trong các câu kể Ai thế nào? Trong đoạn văn

1. Tìm chủ ngữ trong các câu kể Ai thế nào? Trong đoạn văn dưới đây: 1 Ôi chao! 2 Chú chuồn nước mới đẹp làm 4 3 sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. 5 Cái đầu tròn và hai con mắt long 6 lanh như thuỷ tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. 7 Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. 8 Bốn cánh khẽ rung như còn đang phân vân. Nguyễn Thế Hội

- Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. - Bốn cái cánh mỏng như

- Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. - Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. - Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. - Bốn cánh khẽ rung như còn đang phân vân. - Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu.

PHIẾU BÀI TẬP Tìm chủ ngữ của những câu sau: - Màu vàng trên

PHIẾU BÀI TẬP Tìm chủ ngữ của những câu sau: - Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. - Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. - Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. - Bốn cánh khẽ rung như còn đang phân vân. - Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu.

- Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. CN - Bốn cái cánh mỏng

- Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. CN - Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. CN - Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. CN CN - Bốn cánh khẽ rung như còn đang phân vân. CN -Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của CN nắng mùa thu.

2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về một loại trái cây mà

2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về một loại trái cây mà em thích, trong đoạn văn có dùng một số câu kể Ai thế nào?

Chúc các em chăm ngoan, học giỏi !

Chúc các em chăm ngoan, học giỏi !