Gio vin thc hin Cao Th Thu Hng

  • Slides: 31
Download presentation
 Giáo viên thực hiện: Cao Thị Thu Hương

Giáo viên thực hiện: Cao Thị Thu Hương

Trong các câu sau , câu nào là câu trần thuật đơn? A B

Trong các câu sau , câu nào là câu trần thuật đơn? A B C D Con gái tôi vẽ đây ư? Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều. Yên một chút nào! Tôi đi học, còn em bé đi nhà trẻ. S Đ S S 3

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là: 1. Ví dụ :

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là: 1. Ví dụ : a) Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều. CN VN b) Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự VN kiện cóCN liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo. VN CN c) Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. VN CN d) Mục tiêu của đội bóng lớp em là giành giải nhất. CN VN e ) Dế Mèn trêu chị Cốc là dại. CN VN

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là: 1. Ví dụ : a) Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều. CN VN Là+ Cụm danh từ b) Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự VN Là+ Cụm danh từ kiện cóCN liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo. CN VN Là+ Cụm danh từ c) Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. VN CN Là + Cụm động từ d) Mục tiêu của đội bóng lớp em là giành giải nhất. CN VN Là+ Tính từ e ) Dế Mèn trêu chị Cốc là dại. CN VN Là+ Danh từ

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là: 1. Ví dụ : a) Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều. CN VN Là+ Cụm danh từ b) Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự VN Là+ Cụm danh từ kiện cóCN liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo. CN VN Là+ Cụm danh từ c) Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. VN CN Là + Cụm động từ d) Mục tiêu của đội bóng lớp em là giành giải nhất. CN VN Là+ Tính từ e ) Dế Mèn trêu chị Cốc là dại. CN VN Là+ Danh từ C U TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là: 1. Ví dụ : câu trần thuật đơn có từ 2. Bài học Trong : là: do từ là kết hợp với danh -Vị ngữ thường từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Ngoài ra tổ hợp giữa từ là với động từ ( cụm động từ) hoặc tính từ (cụm tính từ)…cũng có thể làm vị ngữ. CN/ là+ DT, ĐT, TT( CDT, CĐT, CTT)

? Chọn những từ hoặc cụm từ phủ định thích hợp cho sau đây:

? Chọn những từ hoặc cụm từ phủ định thích hợp cho sau đây: Không, không phải, chưa phải, điền vào trước vị a)ngữ Bà đỡ Trần người huyện Đông Triều. của cáclàcâu bên dưới: => Bà đỡ Trần không phải là người huyện Đông Triều. b) Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo. =>Truyền thuyết không phải là loại truyện dân gian kể về các. . c) Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. =>Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô không phải (chưa phải) là một ngày trong trẻo, sáng sủa. d) Mục tiêu của đội bóng lớp em là giành giải nhất. =>Mục tiêu của đội bóng lớp em không phải là giành giải nhất. e) Dế Mèn trêu chị Cốc là dại. =>Dế Mèn trêu chị Cốc không phải là dại. Vị ngữ biểu thị ý phủ định.

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là: 1. Ví dụ : câu trần thuật đơn có từ 2. Bài học Trong : là: do từ là kết hợp với danh -Vị ngữ thường từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Ngoài ra tổ hợp giữa từ là với động từ ( cụm động từ) hoặc tính từ (cụm tính từ)…cũng có thể làm vị ngữ. CN/ là+ DT, ĐT, TT( -Khi. CDT, CĐT, CTT) vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó thường kết hợp với các cụm từ không phải, chưa phải. CN/không phải(chưa phải)+là+DT, ĐT, TT…

Ba i tâ p nhanh: Câu dưới đây co được xem là câu trần

Ba i tâ p nhanh: Câu dưới đây co được xem là câu trần thuật đơn có từ là không? Tôi gọi Kiều Phương là Mèo. C V PN 1 PN 2 *Qua Lưuvi ý: du trên , chu ng ta câ n lưu y điê u gi vê câu n thuâ phải t đơnbất co tư ? nào có từ là đều gọi là -trâ Không kỳla câu trần thuật đơn co từ la. - Câu trần thuật đơn có từ là phải là câu có VN do từ là kết hợp với các từ ngữ khác tạo thành.

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là: 1. Ví dụ : 2. Bài học : -Vị ngữ thường do từ là kết hợp với danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Ngoài ra tổ hợp giữa từ là với động từ ( cụm động từ) hoặc tính từ (cụm tính từ)…cũng có thể làm. CN vị ngữ. / là+ DT, ĐT, TT( -Khi. CDT, CĐT, CTT) vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó thường kết hợp với các cụm từ không phải, chưa phải. CN/không phải(chưa phải)+là+DT, ĐT, TT… - Lưu ý: Không phải bất kì câu nào có từ là đều gọi là câu trần thuật đơn có từ là

? Dựa vào bức tranh đặt câu trần thuật đơn có từ “là” Kiều

? Dựa vào bức tranh đặt câu trần thuật đơn có từ “là” Kiều Phương Lượm Đảo CôChợ Tô. nổi

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là II, Các kiểu câu trần thuật đơn có từ là: 1. Ví dụ : a. Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều -> VN có tác dụng giới thiệu sự vật nói ở chủ ngữ b. Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về… ->VN trình bày cách hiểu sự vật, khái niệm nói ở chủ ngữ c. Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. -> VN miêu tả đặc điểm của sự vật hiện tượng khái niệm nói ở chủ ngữ d. Dế Mèn trêu chị Cốc là dại. -> VN thể hiện sự đánh giá đối với sự vật nói ở CN. Câu giới thiệu Câu định nghĩa Vị ngữ của câu Vị ngữ của Vịngữ của Vị của câu nào trình bày câu nào có tác câuthể nàohiện có nào sự cách hiểu về tác sự dụng giới dụng miêu đánh giá đốitả vật, hiện thiệu sự vật, dặcsựmiêu điểm sự với vật, Câu ta tượng, kháihiện tượng, vật, hiện tượng, khái niệm nói ở chủ khái niệm nói tượng, niệm nóikhái ở chủ ngữ? Câu đánh niệm nói ởgiá ngữ? ở chủ ngữ?

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là: 1. Ví dụ : 2. Bài học : II, Các kiểu câu trần thuật đơn có từ là: 1. Ví dụ : 2. Bài học : Có 4 kiểu câu trần thuật đơn có từ là thường gặp: Câu định nghĩa. Câu giới thiệu. Câu miêu tả. Câu đánh giá

BT nhanh : Đặt câu trần thuật đơn có từ là tương ứng với

BT nhanh : Đặt câu trần thuật đơn có từ là tương ứng với nội dung từng bứ tranh Truyện cười là truyện dân gian kể về những thói hư tật xấu trong xã hội để gây cười hoặc phê phán. Câu định nghĩa 1 Vịnh Hạ Long là nơi núi non trùng điệp , nước biển xanh trong. Các bạn là những người con ngoan trò giỏi. Câu đánh giá 2 Hà Nội là thủ đô của nước ta. Câu miêu tả 3 Câu giới thiệu 4

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ là. I, Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là: 1. Ví dụ : 2. Bài học : II, Các kiểu câu trần thuật đơn có từ là: 1. Ví dụ : 2. Bài học : Có 4 kiểu câu trần thuật đơn có từ là thường gặp: Câu định nghĩa. Câu giới thiệu. Câu miêu tả. Câu đánh giá III. Luyện tập : Bài tập 1, 2

2 1 5 2 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 4 3

2 1 5 2 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 4 3 Luật chơi 12

LUẬT CHƠI: Có 5 ngôi sao, trong đó là 4 ngôi sao ẩn chứa

LUẬT CHƠI: Có 5 ngôi sao, trong đó là 4 ngôi sao ẩn chứa 4 câu hỏi tương ứng và 1 ngôi sao may mắn. Mỗi nhóm lần lượt chọn một ngôi sao. * Nếu nhóm chọn ngôi sao và trả lời đầy đủ câu hỏi ẩn sau ngôi sao thì được 10 điểm, nếu trả lời sai không được điểm. Thời gian suy nghĩ là 15 giây. * Nếu nhóm chọn ngôi sao ẩn sau là ngôi sao may mắn sẽ được cộng 10 điểm thưởng mà không phải trả lời câu hỏi, và được chọn ngôi sao tiếp theo để tham gia trả lời câu hỏi. * Nếu nhóm chọn trả lời sai thì các nhóm khác dành quyền trả lời (bằng cách đưa tay). Nếu trả lời đúng được 5 điểm, trả lời sai không được điểm. 13

1 Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau. Cho biết đây có

1 Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau. Cho biết đây có phải là câu trần thuật đơn có từ “là”không? Nếu phải thì đấy là kiểu nào? Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. (Sơn Tinh, Thủy Tinh) Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. CN VN Không phải câu trần thuật đơn có từ “là” Thời gian: Hết 11 98765432110 giờ 12 13 14 15 14

4 Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau. Cho biết đây có

4 Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau. Cho biết đây có phải là câu trần thuật đơn có từ “là”không? Nếu phải thì đấy là kiểu nào? Tre là cánh tay của người nông dân. Tre còn là nguồn vui duy nhất của tuổi thơ. (Thép Mới) Tre / là cánh tay của người nông dân. CN VN Tre / còn là nguồn vui duy nhất của tuổi thơ. CN VN - Câu trần thuật đơn có từ “là” - Kiểu câu miêu tả. Thời gian Hết 110 15 14 13 12 11 83269547 giờ 15

2 Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau. Cho biết đây có

2 Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau. Cho biết đây có phải là câu trần thuật đơn có từ “là”không? Nếu phải thì đấy là kiểu nào? Bồ các là bác chim ri. Chim ri là dì sáo sậu. (Đồng dao) Bồ các / là bác chim ri. - Câu trần thuật đơn có từ “là” VN CN Chim ri / là dì sáo sậu. - Kiểu câu giới thiệu. CN VN Thời gian: 217654913 11 12 14 15 3810 giờ Hết 16

5 Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau. Cho biết đây có

5 Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau. Cho biết đây có phải là câu trần thuật đơn có từ “là”không? Nếu phải thì đấy là kiểu nào? Khóc là nhục. Rên, hèn. Van, yếu đuối. Và dại khờ là những lũ người câm. Trên đường đi những bóng âm thầm Nhận đau khổ mà gởi vào im lặng (Tố Hữu) Khóc / là nhục. Lược bỏ từ “là” C V Rên / hèn. V C Van / yếu đuối. C V Và dại khờ / là những lũ người câm. C V - Là những câu trần thuật đơn có từ “là” - Kiểu câu đánh giá. Thời gian: Hết 87654310 giờ 15 219 14 13 12 11 17

3 Ngôi sao may mắn ! 18

3 Ngôi sao may mắn ! 18

Bài tập 3: Viết một đoạn văn ngắn từ 5 - 7 câu tả

Bài tập 3: Viết một đoạn văn ngắn từ 5 - 7 câu tả một người bạn của em, trong đoạn văn có ít nhất một câu trần thuật đơn có từ là. Nêu tác dụng của câu trần thuật đơn có từ là trong đoạn văn. 1. Xác định chủ đề: 2. Tả một người bạn của em + Về hình dáng + Về tính cách Đọc và xác định yêu cầu của bài tập 3 2. Số câu: 5 – 7 câu. 3. Kiến thức tiếng Việt: sử dụng câu trần thuật đơn có từ là: + Câu miêu tả + Câu giới thiệu +Câu đánh giá

Ba i tâ p cu ng cô : 1. Câu sau đây có phải

Ba i tâ p cu ng cô : 1. Câu sau đây có phải là câu trần thuật đơn có từ là không? “Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam, của nhân dân Việt Nam. ” A. Đúng B. Sai 2. Câu trên có mục đích gì? A Định nghĩa B. Giới thiệu C. Miêu tả D. Đánh giá 3. Câu đó có thể đổi vị trí chủ ngữ, vị ngữ cho nhau được không? A. Không B. Được

Bài 4. Điền vào chổ trống đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu

Bài 4. Điền vào chổ trống đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu sau: a. Trong câu: “Tôi là học sinh”, vị ngữ là một động từ ? b. Câu: “Người ta gọi chàng là Sơn Tinh”, là câu trần thuật đơn có từ là? c. Câu: “Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật”, là câu định nghĩa? d. Khi muốn biểu thị ý phủ định cần có các cụm từ “không phải” “ chưa phải’ đứng trước từ là? S S Đ Đ

Hướng dẫn về nhà - Nhớ được đặc điểm của câu trần thuật đơn

Hướng dẫn về nhà - Nhớ được đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là và các kiểu của loại câu này. - Hoàn thành bài tập: Viết một đoạn văn miêu tả có sử dụng câu trần thuật đơn có từ là và cho biết tác dụng của câu trần thuật đơn có từ là. - Soạn bài: Lòng yêu nước (Duy Khán): Đọc văn bản và tìm hiểu về tác giả, tác phẩm. Đọc kĩ câu hỏi: Đọc - hiểu văn bản và trả lời vào vở soạn.

Em là bông hồng nhỏ Em sẽ là mùa xuân của mẹ. Em sẽ

Em là bông hồng nhỏ Em sẽ là mùa xuân của mẹ. Em sẽ là màu nắng của cha. Em đến trường học bao điều lạ. Môi biết cười là những nụ hoa. Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ. Em gối đầu trên những vần thơ. Em thấy mình là hoa hồng nhỏ. Bay giữa trời làm mát ngày qua. Trời mênh mông, đất hiền hòa. Bàn chân em đi nhè nhẹ. Đưa em vào tình người bao la. Cây có rừng bầy chim làm tổ. Sông có nguồn từ suối chảy ra. Tim mỗi người là quê nhà nhỏ. Tình nồng thắm như mặt trời xa.

Bài tập 3: Viết một đoạn văn từ bốn đến sáu câu tả một

Bài tập 3: Viết một đoạn văn từ bốn đến sáu câu tả một người bạn của em, trong đoạn văn có ít nhất một câu trần thuật đơn có từ là. Nêu tác dụng của câu trần thuật đơn có từ là trong đoạn văn. Lan là bạn thân nhất của em. Bạn Lan học rất giỏi. Năm nào, bạn ấy cũng là học sinh xuất sắc, là “Cháu ngoan Bác Hồ”. Em rất thán phục bạn và hứa sẽ phấn đấu học giỏi như bạn Lan.