Sv thc hin Nguyn Th Hng Khuyn Kim

  • Slides: 24
Download presentation
Sv thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Khuyên

Sv thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Khuyên

Kiểm tra bài cũ Câu 1: Em hãy nối mốc thời gian ở cột

Kiểm tra bài cũ Câu 1: Em hãy nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho đúng Thời gian Sự kiện 1, 542 A Nhà Lương đem quân sang xâm lược nước ta lần thứ nhất 2, 4/542 B Lý Bí phất cờ khởi nghĩa 3, 543 C Lý Bí lên ngôi hoàng đế 4, 544 D Nhà Lương đem quân sang xâm lược nước ta lần thứ hai

Câu 2: Theo em Lý Nam Đế đặt tên nước là Vạn Xuân với

Câu 2: Theo em Lý Nam Đế đặt tên nước là Vạn Xuân với mong ước : • A: Khẳng định chủ quyền dân tộc • B: Sự trường tồn của đất trời phương Nam • C : Mong đất nước mãi thanh bình tươi đẹp như vạn mùa xuân • D : Tất cả đáp án trên đều đúng

Bài 22 Khôûi nghóa Lyù Bí. Nöôùc Vaïn Xuaân (tt) (542 – 602)

Bài 22 Khôûi nghóa Lyù Bí. Nöôùc Vaïn Xuaân (tt) (542 – 602)

Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 -602) 3 4 5 Chống quân

Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 -602) 3 4 5 Chống quân Lương xâm lược Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào? Nước Vạn Xuân độc lập kết thúc như thế nào?

3 Chống quân Lương xâm lược

3 Chống quân Lương xâm lược

3: Chống quân Lương xâm lược T hời gian 5/ 545 Diễn biến Quân

3: Chống quân Lương xâm lược T hời gian 5/ 545 Diễn biến Quân Lương Quân Lý Nam Đế Quân Lương tiến vào nước ta theo 2 đường thủy và bộ Đón đánh địch ở vùng Lục Đầu lui quân về thành ở cửa sông Tô Lịch lui quân về giữ thành Gia Ninh Đầu 546 Quân Lương chiếm được thành Gia Ninh Lý Nam Đế cho đóng quân ở Hồ Điền Triệt sau đó lui về động Khuất Lão 548 Lý Nam Đế mất Quân Lương chiếm được Hồ Điển Triệt

3. Chống quân Lương xâm lược Khuất Lão Gia Ninh Lục Đầu - 5/545

3. Chống quân Lương xâm lược Khuất Lão Gia Ninh Lục Đầu - 5/545 Trần Bá Tiên chỉ huy quân thuỷ bộ tiến vào nước ta

3. Chống quân Lương xâm lược Hồ Điển Triệt Khuất Lão Gia Ninh Lục

3. Chống quân Lương xâm lược Hồ Điển Triệt Khuất Lão Gia Ninh Lục Đầu Tô Lịch -Lý Nam Đế kháng cự ở Lục Đầu thành Tô Lịch Gia Ninh hồ Điển Triệt thất bại

Hồ Điền Triệt( nay thuộc Lập Thạch Vĩnh phúc)nằm ở bên bờ sông Lô,

Hồ Điền Triệt( nay thuộc Lập Thạch Vĩnh phúc)nằm ở bên bờ sông Lô, Cách Bạch Hạc khoảng 15 km. Xưa có con sông nối với hồ: ba măt đông, nam, bắc là các dải đồi cao, phía tây là những đồi thấp hơn và cánh đồng trũng. Từ sông Lô chỉ có một con đường đi vào phía bắc của hồ.

3. Chống quân Lương xâm lược Hồ Điển Triệt Khuất Lão Gia Ninh Lục

3. Chống quân Lương xâm lược Hồ Điển Triệt Khuất Lão Gia Ninh Lục Đầu Lý Tô Lịch iên Th o Bả - Lý Nam Đế lui quân về động Khuất Lão rồi giao quyền cho Triệu Quang Phục và mất năm 548

 • Câu 1: Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa A Do

• Câu 1: Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa A Do nhà nước vạn xuân mới thành lập, chính quyền còn non trẻ B Quân Lương dồn sức tấn công C Lực lượng của ta còn non yếu D Sự giảo quyệt của Trần Bá Tiên E Tất cả các đáp án trên

 • Theo em, cuộc kháng chiến do Lý Nam Đế lãnh đạo thất

• Theo em, cuộc kháng chiến do Lý Nam Đế lãnh đạo thất bại có phải là sự sụp đổ của nhà nước Vạn Xuân hay không? Vì sao? • Thất bại của Lý Nam Đế không phải là sự sụp đổ của nhà nước Vạn Xuân bởi vì • Sau khi thất bại ở hồ Điển Triệt , Lý Nam Đế phải lui quân vào động Khuất Lão. Tại đây Ông đã trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến cho Triệu Quang Phục tiếp tục kháng chiến chống quân Lương

Tại động Khuất Lão, Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến

Tại động Khuất Lão, Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Lương cho Triệu Quang Phục.

Năm 548, Lý Nam Đế mất.

Năm 548, Lý Nam Đế mất.

4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào ? Khuất Lão

4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào ? Khuất Lão Gia Ninh Lục Đầu Tô Lịch - Quân Lương tấn công Dạ Trạch nghĩa quân anh dũng chống trả (đánh du kích vào ban đêm )

4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào ? Long Biên

4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào ? Long Biên Năm 550 Khuất Lão Gia Ninh Lục Đầu Tô Lịch Năm 550 , Triệu Quang Phục phản công chiếm lại Long Biên. Kháng chiến thắng lợi

5. Nước Vạn Xuân độc lập kết thúc như thế nào? • 20 năm

5. Nước Vạn Xuân độc lập kết thúc như thế nào? • 20 năm sau, Lý Phật Tử từ phía nam kéo quân về cướp ngôi của Triệu Quang Phục. Lý Phật Tử lên làm vua, sử cũ gọi là Hậu Lý Nam Đế.

Lý Phật Tử bị bắt giải về Trung Quốc.

Lý Phật Tử bị bắt giải về Trung Quốc.

Củng cố 1. Những nguyên nhân nào sau đây dẫn đến thắng lợi của

Củng cố 1. Những nguyên nhân nào sau đây dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương do Triệu Quang Phục lãnh đạo ? a. Được nhân dân ủng hộ b. Tận dụng ưu thế của vùng Dạ Trạch để tiến hành chiến tranh du kích và phát triển lưc lượng c. Do luôn bị động trong chiến đấu , quân Lương chán nản mất khí thế d. Cả 3 ý trên đúng.

Đọc kỹ những thông tin dưới đây và nối những thông tin trong khung

Đọc kỹ những thông tin dưới đây và nối những thông tin trong khung màu xanh với mỗi thông tin trong khung màu đỏ cho phù hợp Một vị tướng có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lý Bí Triệu Quang Phục ( Triệu Việt Vương ) Ban ngày ần nấp , ban đêm đánh úp trại giặc Người được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huycuộc kháng chiến chống quân Lương Chờ thời cơ thuận lợi , phản công đánh tan quân xâm lược Người chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Lương tại Dạ Trạch Cách đánh của Triệu Quang Phục trong cuộc kháng chiến chống quân Lương

Xin caùm ôn thaày coâ ñaõ tham döï tieát hoïc

Xin caùm ôn thaày coâ ñaõ tham döï tieát hoïc