Quiz Gio vin thc hin Nguyn Th Kim

  • Slides: 28
Download presentation
Quiz Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim Huế Trường Tiểu học Phúc Hòa

Quiz Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim Huế Trường Tiểu học Phúc Hòa Click the Quiz button to edit this quiz

Kiểm tra : Trong các câu dưới đây, câu nào đúng? Câu nào sai?

Kiểm tra : Trong các câu dưới đây, câu nào đúng? Câu nào sai? Đúng a) Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng núi và cao nguyên. Sai √ b) Ở nước ta, lúa gạo là loại cây được trồng nhiều nhất c) Trâu, bò được nuôi nhiều ở vùng núi; lợn và gia cầm được nuôi nhiều ở đồng bằng √ d) Nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp. e) Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách ở nước ta. √ √ √

- Quan sát hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương

- Quan sát hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương trên Trái Đất. Châu Á là một trong 6 châu lục của Trái Đất. BẮC BĂNG DƯƠNG CH U U CH U Á CH U THÁI ĐẠI THÁI T Y DƯƠNG MĨ BÌNH DƯƠNG BÌNH CH U PHI ẤN ĐỘ DƯƠNG CH U NAM CỰC Hình 1. Lược đồ các châu lục và đại dương CH U ĐẠI DƯƠNG

Thảo luận Câu 1: Chỉ vị trí của Châu Á trên lược đồ và

Thảo luận Câu 1: Chỉ vị trí của Châu Á trên lược đồ và cho biết Châu Á gồm những phần nào? Câu 2: Nêu tên các châu lục và đại dương mà Châu Á tiếp giáp?

Chỉ vị trí của Châu Á trên lược đồ và cho biết Châu Á

Chỉ vị trí của Châu Á trên lược đồ và cho biết Châu Á gồm những phần nào? Châu Á gồm 2 phần: Lục địa và các đảo xung quanh

Châu Á có 3 phía giáp biển và đại dương BẮC BĂNG DƯƠNG CH

Châu Á có 3 phía giáp biển và đại dương BẮC BĂNG DƯƠNG CH U U CH U Á CH U THÁI ĐẠI THÁI T Y DƯƠNG MĨ BÌNH DƯƠNG BÌNH CH U PHI ẤN ĐỘ DƯƠNG CH U NAM CỰC Hình 1. Lược đồ các châu lục và đại dương CH U ĐẠI DƯƠNG

Thảo luận nhóm Câu 1: Châu Á nằm ở bán cầu nào? Câu 2:

Thảo luận nhóm Câu 1: Châu Á nằm ở bán cầu nào? Câu 2: Châu Á chịu ảnh hưởng của các đới khí hậu nào?

Bán cầu nam Bán cầu bắc Châu Á nằm ở bán cầu nào? Châu

Bán cầu nam Bán cầu bắc Châu Á nằm ở bán cầu nào? Châu Á nằm ở bán cầu Bắc

Châu lục Diện tích (triệu km 2) Châu Á 44 Châu Mĩ 42 Châu

Châu lục Diện tích (triệu km 2) Châu Á 44 Châu Mĩ 42 Châu Phi 30 Châu u 10 Châu Đại Dương 9 Châu Nam Cực 14 (1) Không kể dân số Liên bang Nga (2) Kể cả dân số Liên bang Nga Dân số năm 2004 (triệu người) 4054 (1) 941 973 732(2) 34, 3 Bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục Trong 6 châu lục thì châu Á có diện tích lớn nhất

KẾT LUẬN - Châu Á nằm ở bán cầu bắc và 3 phía tiếp

KẾT LUẬN - Châu Á nằm ở bán cầu bắc và 3 phía tiếp giáp với biển và đại dương. - Châu Á có diện tích lớn nhất.

Hoạt động 2: Đặc điểm tự nhiên Câu hỏi thảo luận: Quan sát các

Hoạt động 2: Đặc điểm tự nhiên Câu hỏi thảo luận: Quan sát các hình ảnh trên , rồi tìm trên hình 3 SGK (lược đồ các khu vực châu Á) các chữ cái a, b, c, d, e. Cho biết các cảnh thiên nhiên đó được chụp ở những khu vực nào của Châu Á ?

Thiên nhiên của Châu Á rất đa dạng và phong phú

Thiên nhiên của Châu Á rất đa dạng và phong phú

Dựa vào lược. Em đồ hình 3, em hãy tênđịa mộthình số dãy núi

Dựa vào lược. Em đồ hình 3, em hãy tênđịa mộthình số dãy núi và có nhận xét đọc gì về Châu Á? đồng bằng lớn của Châu Á ¾ diện tích Châu Á là núi và cao nguyên

ĐỈNH NÚI Ê-VƠ-RÉT THUỘC DÃY HI-MA-LAY-A LÀ ĐỈNH NÚI CAO NHẤT THẾ GIỚI (8848

ĐỈNH NÚI Ê-VƠ-RÉT THUỘC DÃY HI-MA-LAY-A LÀ ĐỈNH NÚI CAO NHẤT THẾ GIỚI (8848 m)

Hình ảnh đoàn leo núi của Việt Nam chinh phục đỉnh Ê-vơ-rét

Hình ảnh đoàn leo núi của Việt Nam chinh phục đỉnh Ê-vơ-rét

BÀI HỌC -Châu Á nằm ở bán cầu Bắc. -Có diện tích lớn nhất

BÀI HỌC -Châu Á nằm ở bán cầu Bắc. -Có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới. -Thiên nhiên của Châu Á rất đa dạng.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 Tìm từ khóa : Đây là

Câu 1 2 3 4 5 6 7 Tìm từ khóa : Đây là 1 nước thuộc Châu Ánào? với nét Câu 4: Ngoài Hàn Đới và Ôn Đới, Châu Á? Câu 6: 7: Nêu tên kiểu rừng đặc ởbiển Liên Bang Nga Câu Châu Ámột nằm ởtrưng bán cầu nào? Câu Đồng bằng Lưỡng Hà thuộc khu vực Việt Nam là nước thuộc Châu Á 1: Một cảnh thiên nhiên đẹp trên ở khu vực Đông Câu 3: Tên đỉnh núi cao nhất thế giới ? Câu 2: 5: Tên một dãy núi lớn ở khu vực Nam Á đặc trưng là tà áo dài của còn chịu ảnh hưởng của đới khí hậu nào? phụ nữ Á V Ị NHB I ỂNNHẬ T BẢN H I MA L AYA Ê VƠR É T Ệ NH I Ệ T ĐỚ I BÁNCẦUBẮC RỪNGTA I GA T Y N AM Á

Châu Á Đặc điểm tự nhiên : Vị trí: Nằm ở bán cầu bắc

Châu Á Đặc điểm tự nhiên : Vị trí: Nằm ở bán cầu bắc Giới hạn : Phía bắc, đông, nam giáp biển Phía tây giáp Châu Phi, Châu u ¾ là núi và cao nguyên Có đủ các đới khí hậu. Thiên nhiên phong phú, đa dạng