Begreper Uttrykk med olje Hva er rstoffet Fleip

  • Slides: 41
Download presentation
Begreper Uttrykk med olje Hva er råstoffet Fleip eller fakta 100 100 200 200

Begreper Uttrykk med olje Hva er råstoffet Fleip eller fakta 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 Tema Energiformer

Kull, olje og gass er eksempel på hva slags brennstoff? Svar

Kull, olje og gass er eksempel på hva slags brennstoff? Svar

Fossilt brennstoff (her kan også ikke-fornybart godkjennes) Tilbake til framsiden

Fossilt brennstoff (her kan også ikke-fornybart godkjennes) Tilbake til framsiden

Sol, vind og vann er eksempler på? Svar

Sol, vind og vann er eksempler på? Svar

Fornybare energikilder Tilbake til framsiden

Fornybare energikilder Tilbake til framsiden

Inntektene fra olje- og gassproduksjon spares i noe som kalles? Svar

Inntektene fra olje- og gassproduksjon spares i noe som kalles? Svar

Oljefondet Tilbake til framsiden

Oljefondet Tilbake til framsiden

Tre og organisk avfall kan betegnes med et samlebegrep som? Svar

Tre og organisk avfall kan betegnes med et samlebegrep som? Svar

Biomasse Tilbake til framsiden

Biomasse Tilbake til framsiden

Et annet ord for kinetisk energi er? Svar

Et annet ord for kinetisk energi er? Svar

Bevegelsesenergi Tilbake til framsiden

Bevegelsesenergi Tilbake til framsiden

Gjøre vondt verre Svar

Gjøre vondt verre Svar

Helle olje på ilden Tilbake til framsiden

Helle olje på ilden Tilbake til framsiden

Noe som går veldig raskt Svar

Noe som går veldig raskt Svar

Olja lyn Tilbake til framsiden

Olja lyn Tilbake til framsiden

Dempe gemyttene Svar

Dempe gemyttene Svar

Helle olje på opprørt hav Tilbake til framsiden

Helle olje på opprørt hav Tilbake til framsiden

Få ting til å gå problemfritt Svar

Få ting til å gå problemfritt Svar

Olje maskineriet Tilbake til framsiden

Olje maskineriet Tilbake til framsiden

To som er veldig ulike Svar

To som er veldig ulike Svar

Som vann og olje Tilbake til framsiden

Som vann og olje Tilbake til framsiden

Bilde: Wikipedia Svar

Bilde: Wikipedia Svar

Vind Tilbake til framsiden

Vind Tilbake til framsiden

Kilde: Wikipedia Svar

Kilde: Wikipedia Svar

Sol (bildet viser en solcelle) Tilbake til framsiden

Sol (bildet viser en solcelle) Tilbake til framsiden

Kilde: Wikipedia Svar

Kilde: Wikipedia Svar

Vann (Bildet viser Hooverdammen) Tilbake til framsiden

Vann (Bildet viser Hooverdammen) Tilbake til framsiden

Kilde: Wikipedia Svar

Kilde: Wikipedia Svar

Uran (bildet viser atomkraftverk) Tilbake til framsiden

Uran (bildet viser atomkraftverk) Tilbake til framsiden

Kilde: Wikipedia Svar

Kilde: Wikipedia Svar

Havstrøm (bildet viser en havstrømsturbin) Tilbake til framsiden

Havstrøm (bildet viser en havstrømsturbin) Tilbake til framsiden

Det var så mange som boret etter olje rundt 1860 at oljetønnene ble dyrere

Det var så mange som boret etter olje rundt 1860 at oljetønnene ble dyrere enn selve oljen, så man var nødt til å tappe i brukte whiskytønner Svar

Fakta Tilbake til framsiden

Fakta Tilbake til framsiden

Alfred Nobel var med på oljeeventyret i Baku, Aserbajdsjan Svar

Alfred Nobel var med på oljeeventyret i Baku, Aserbajdsjan Svar

Fleip. Alfred Nobel var ikke med, men det var hans to brødre; Robert og

Fleip. Alfred Nobel var ikke med, men det var hans to brødre; Robert og Ludvig Tilbake til framsiden

Bensin var lenge et avfallsprodukt som ble tømt ut i grøfter og elver Svar

Bensin var lenge et avfallsprodukt som ble tømt ut i grøfter og elver Svar

Fakta. Bensin ble ikke nyttig før forbrenningsmotoren kom. Tilbake til framsiden

Fakta. Bensin ble ikke nyttig før forbrenningsmotoren kom. Tilbake til framsiden

Olje kan brukes til så forskjellige produkter som såpe, plast og maling Svar

Olje kan brukes til så forskjellige produkter som såpe, plast og maling Svar

Fakta Tilbake til framsiden

Fakta Tilbake til framsiden

Råolje som er sur inneholder mye svovel Svar

Råolje som er sur inneholder mye svovel Svar

Fakta. En søt olje inneholder derimot lite svovel Tilbake til framsiden

Fakta. En søt olje inneholder derimot lite svovel Tilbake til framsiden