Kompetanseplaner hva har det med oss gjre hva

  • Slides: 12
Download presentation
Kompetanseplaner - hva har det med oss å gjøre? - hva er det?

Kompetanseplaner - hva har det med oss å gjøre? - hva er det?

Et satsningsområde for Fagforbundet Ett av fire satsningsområder i ny struktur • Viktig for

Et satsningsområde for Fagforbundet Ett av fire satsningsområder i ny struktur • Viktig for medlemmene • God øvelse for å få organisasjonen til å virke slik den skal •

Tillitsvalgtes rolle – være pådriver, motivator og hjelper! • • • Skape muligheter Samhandling

Tillitsvalgtes rolle – være pådriver, motivator og hjelper! • • • Skape muligheter Samhandling i organisasjonen Kan yrkene! Informere medlemmer og andre tillitsvalgte Veilede Planlegge Tilrettelegge Samarbeide Dele erfaringer 3

Hva er Fagforbundets mål med utvikling av kompetanseplan • • • Bidra til utvikling

Hva er Fagforbundets mål med utvikling av kompetanseplan • • • Bidra til utvikling av kvalitativt gode tjenester Sikre at medlemmene skal være attraktive arbeidstakere i framtida Motivere for egen faglig utvikling – motvirke omgjøring av stillinger Motvirke inndragning av stillinger – overtallighet Bemanning – rett person på rett plass – heltid Lønnsutvikling

Mål for arbeidet med kompetanseplan Beskrive arbeidsplassenes utfordringer • Eksisterende kompetanse – fremtidig behov

Mål for arbeidet med kompetanseplan Beskrive arbeidsplassenes utfordringer • Eksisterende kompetanse – fremtidig behov • Rekrutteringsplan vs kompetanseheving • Bemanning – rett person på rett sted - heltid •

Kompetanseanalyse ref. Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og omsorgstjenestene i Oslo kommune 2013 -2015

Kompetanseanalyse ref. Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og omsorgstjenestene i Oslo kommune 2013 -2015 "En kompetanseanalyse er en sammenstilling av kompetansekravene (utfordringene) og kompetansebeholdningen (hva vi har). Til sammen skal disse vise hvilke kompetansebehov pleie- og omsorgstjenestene i Oslo kommune har. Behovene viser hvilke områder en strategisk kompetanseplan må rette seg inn mot og søke å møte gjennom å mobilisere, utvikle og omstille eksisterende kompetanse, alternativt rekruttere ny kompetanse”

Kartlegging og plan er verktøyet • Den formelle kompetansen § § • Kurs Fagbrev

Kartlegging og plan er verktøyet • Den formelle kompetansen § § • Kurs Fagbrev Bachelor Master Den uformelle kompetansen § Praksis i og utenfor arbeidet, for eksempel ved fysisk aktivitet ved sykehjemmet – Zumba på sykehjemmet

Hva finnes av relevant lov-/ avtale - og regelverk • • • Lov om

Hva finnes av relevant lov-/ avtale - og regelverk • • • Lov om videregående opplæring Arbeidsmiljøloven Hovedavtalen MBU-avtalen Opplærings- og utviklingsavtalen Personalreglementet

Øvrige verktøy? HR-systemet i Oslo kommune med egen modul for dokumentasjon av egen kompetanse

Øvrige verktøy? HR-systemet i Oslo kommune med egen modul for dokumentasjon av egen kompetanse • Frivillig for Oslo kommunes virksomheter å ta den i bruk –mener vi noe om det? •

Hvor langt er dere kommet lokalt? Er det noen som har kommet i gang

Hvor langt er dere kommet lokalt? Er det noen som har kommet i gang med kartlegging? • Hvis ikke? ? Sett dagsorden! • Hvordan starter vi? • § § § Arbeidsgiver? Overfor egne tillitsvalgte? Medlemmer?

Lovfestet rett til videregående opplæring • Fra og med det året du fyller 25

Lovfestet rett til videregående opplæring • Fra og med det året du fyller 25 år har du som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring, etter søknad rett til videregående opplæring (voksenrett).

Voksenrett til videregående opplæring • Som voksen har du rett til realkompetansevurdering og opplæring

Voksenrett til videregående opplæring • Som voksen har du rett til realkompetansevurdering og opplæring tilpasset dine behov. Du skal til vanlig få tilbud om opplæring i samsvar med den sluttkompetansen du ønsker. Det skal legges avgjørende vekt på din mulighet til å oppnå yrkes- eller studiekompetanse