ZKLADN KOLA JIN HUSOVA 170 Nzev koly slo

  • Slides: 27
Download presentation
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Název školy Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Název školy Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2862 3. 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_XII_2_18_ROSTLINY DVOUDĚLOŽNÉ 2 Šablona číslo: XII Sada číslo: 2 Autor: Mgr. Kateřina Zikmundová Pořadové číslo DUM: 18

Anotace: Výklad základních znaků dvouděložných rostlin, rostliny z čeledí břízovité, lískovité, bukovité, vrbovité Očekávaný

Anotace: Výklad základních znaků dvouděložných rostlin, rostliny z čeledí břízovité, lískovité, bukovité, vrbovité Očekávaný výstup: Žák zná znaky dvouděložných rostlin, uvede zástupce čeledí břízovité, lískovité, bukovité, vrbovité, dokáže popsat základní znaky a rostliny správně určí i zařadí do systému. Druh učebního materiálu: prezentace Typická věková skupina: 7. ročník, 12 – 13 let Klíčová slova: dvouděložné rostliny, kořen hlavní a kořeny vedlejší, žilnatina síťnatá, svazky cévní v kruhu, pět nebo čtyři květní lístky, dvě dělohy, břízovité, lískovité, bukovité, vrbovité. Pomůcky a materiál: prezentace, interaktivní tabule Potřebný čas pro výuku DUM: 30 min. Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem: Učitel seznámí žáky se základními znaky dvouděložných rostlin, uvede příklady rostlin čeledi břízovité, čeledi lískovité, čeledi bukovité a čeledi vrbovité. Žáci aktivně doplňují a odpovídají na zadané otázky s využitím interaktivní tabule.

Rostliny dvouděložné 2 Krytosemenné rostliny

Rostliny dvouděložné 2 Krytosemenné rostliny

Znaky 1 v semenu dvě dělohy 2 kořen hlavní a kořeny postranní 3 žilnatina

Znaky 1 v semenu dvě dělohy 2 kořen hlavní a kořeny postranní 3 žilnatina síťnatá 4 cévní svazky uspořádané v kruhu 5 pět nebo čtyři květní lístky

Znaky 2 3 1 4 5

Znaky 2 3 1 4 5

Břízovité – bříza bělokorá

Břízovité – bříza bělokorá

Břízovité – olše lepkavá

Břízovité – olše lepkavá

Břízovité - olšina

Břízovité - olšina

Znaky § § § § řapíkaté listy s pilovitým okrajem čepele doba kvetení je

Znaky § § § § řapíkaté listy s pilovitým okrajem čepele doba kvetení je brzy zjara květy jednopohlavné jsou uspořádány v jehnědách opylování větrem plodem nažky dřevo měkké proutí – košťata dřevo na otop nebo k výrobě nábytku

Lískovité – líska obecná

Lískovité – líska obecná

Lískovité – habr obecný

Lískovité – habr obecný

Znaky § § § § dřeviny listy střídavé, řapíkaté květy jednopohlavné v jehnědách plod

Znaky § § § § dřeviny listy střídavé, řapíkaté květy jednopohlavné v jehnědách plod oříšek dřevo tvrdé, vhodné na součástky nástrojů vysazovány v parcích, vhodné pro stříhané živé ploty semena lísky – oříšky – jsou bohatá na tuk a zpracovávají se do cukrářských výrobků

Bukovité - buk lesní

Bukovité - buk lesní

Bukovité – dub letní

Bukovité – dub letní

Bukovité – dub zimní - drnák dub zimní

Bukovité – dub zimní - drnák dub zimní

Bukovité - dub cer

Bukovité - dub cer

Bukovité – dub červený

Bukovité – dub červený

Bukovité – dub pýřitý - šípák dub pýřitý

Bukovité – dub pýřitý - šípák dub pýřitý

Znaky § dřeviny s jednopohlavnými květy v jehnědách § pylová zrnka přenáší vítr §

Znaky § dřeviny s jednopohlavnými květy v jehnědách § pylová zrnka přenáší vítr § plod: nažka v číšce – žalud nažka v ostnité číšce – bukvice § dřevo tvrdé, kvalitní § vysazovány v parcích § dlouhověké § v létě zajišťují stín, na podzim zdobí barevnými listy § duběnky – kulovité nárůstky na listech, ve kterých § žijí larvy žlabatky listové § lesy dubové - doubravy § lesy bukové - bučiny

Vrbovité – vrba jíva

Vrbovité – vrba jíva

Vrbovité - vrba bylinná

Vrbovité - vrba bylinná

Vrbovité - topol černý

Vrbovité - topol černý

Vrbovité – topol osika

Vrbovité – topol osika

Znaky rostliny dvoudomé květy jednopohlavné květenství jehnědy lidově kočičky ochmýřená semena rozšiřuje vítr topol

Znaky rostliny dvoudomé květy jednopohlavné květenství jehnědy lidově kočičky ochmýřená semena rozšiřuje vítr topol osika – listy mají dlouhý a ze stran zploštělý řapík listu, který způsobuje ve vánku chvění listů, rčení – třese se jako osika § vrba jíva – důležitá rostlina pro včelaře § vrba bylinná – roste vzácně v KRNAPU, ohrožený druh § vrba košíkářská – zdroj proutí pro košíkářské výrobky § § §

Otázky 1. Les tvořený buky? bučina 2. Porost tvořený duby? doubrava 3. Který živočich

Otázky 1. Les tvořený buky? bučina 2. Porost tvořený duby? doubrava 3. Který živočich žije v duběnce? žlabatka listová 4. Jak se nazývá plod lísky obecné? oříšek 5. Z čeho se vyrábějí košťata? z proutí (větviček) vrby 6. Která rostlina má lidový název kočičky? vrba jíva

Zdroje 1 • • • • • • • • • http: //cs. wikipedia.

Zdroje 1 • • • • • • • • • http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Betula_Pendula_at_Stockholm_University_2005 -07 -01. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Illustration_Betula_pendula 0. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Alnus_glutinosa_011. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Alnus_glutinosa_tervalepp%C 3%A 4_lehti. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Alnus_glutinosa_catkins_bialowieza_beentree. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Alnus_glutinosa 11. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Alnus_glutinosa_MHNT. BOT. 2004. 0. 10 a. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Alnus_glutinosa_-_Burgwald_004. jpg? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Birke_Holz. JPG http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: The_lumberjack_was_here. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Beskydy, _Studeni%C 4%8 Dn%C 3%A 9, _v%C 3%BDroba_ko%C 5%A 1%C 5%A 5 at. JPG http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Hazelnoot_Halle%27 sche_Riesen_vruchten. jpg? uselang=cz http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Illustration_Corylus_avellana 0. jpg? uselang=cs http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Corylus_avellana, _hazelnoot_%27 Cosford%27. jpg? uselang=cs http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Corylus_avellana_0003. JPG? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Hazel_Flower_Female. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Illustration_Carpinus_betulus 0. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Hainbuche. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Devinska_kobyla_forest_04. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Salix_caprea_032. jpg? uselang=cs http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Illustration_Salix_caprea 0. jpg? uselang=cs http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: 382_Salix_reticulata, _Salix_herbacea. jpg? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Salix_herbacea_a 3. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Poplar. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Populus-nigra-08 -VII-2007 -082. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Poplar_seed_tufts_2009_G 1. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Havel-Phoeben-26 -IV-2007 -530. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Illustration_Populus_tremula 0. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Lapo_gyslos. jpeg? uselang=cs http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Populus_tremula_007. jpg? uselang=cs http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Populus_tremula_bark. jpg? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/O%C 5%99%C 3%AD%C 5%A 1 ek http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Honey_Bee_on_Willow_Catkin_(5419305106). jpg? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/Buk_lesn%C 3%AD http: //cs. wikipedia. org/wiki/Dub http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Bucina-na-uboci-Bourneho. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Cynips_quercusfolii_galle. jpg

ZDROJE 2 http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Wood_Carpinus_betulus. jpg? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Buchenwald_1.

ZDROJE 2 http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Wood_Carpinus_betulus. jpg? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Buchenwald_1. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Illustration_Fagus_sylvatica 0. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Fagus_sylvatica_MHNT. BOT. 2010. 6. 81. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Fagus_sylvatica_leaf_001. jpg? uselang=cs http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Fagus_sylvatica_autumn_colour. jpg? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Illustration_Quercus_robur 0. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Quercus_robur_early_flowers. jpg? uselang=cs http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Acorns_in_Scotland. jpg? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Quercus_robur_wood_ray_section_2_beentree. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Quercus_robur_in_winter. JPG http: //cs. wikipedia. org/wiki/Dub_zimn%C 3%AD http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Quercus_petraea_-_range_in_Europe_by_Boratynski. png? uselang=cs http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Quercus_petraea_Navarra(1). JPG? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Quercus_cerris. JPG http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Quercus_cerris_%E 2%80%94_Cerro_%E 2%80%94_Ghianda_e_foglie. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Quercus_cerris_001. jpg? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Quercus_rubra_2008_07_06_(2). JPG http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: 20121018 Roteiche_Hockenheim 4. jpg? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Quercus-rubra-fruits-11 -10 -2007 -080. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Toulouse_-_Quercus_leaves_-_01. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Quercus_pubescens_1. jpg? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Quercus_pubescens 1. JPG http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Salix_caprea_Male. jpg? uselang=cs http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Salix_caprea 20110423_109. jpg? uselang=cs obrázky byly staženy 14. a 17. 5. 2013