Nzev koly Zkladn kola Jin Husova 170 slo

  • Slides: 13
Download presentation
Název školy Základní škola, Jičín, Husova 170 Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 4. 00/21.

Název školy Základní škola, Jičín, Husova 170 Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2862 Číslo a název klíčové aktivity 3. 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM: VY_32_INOVACE_IX_1_13 Rezistory Šablona číslo: Autor: IX Sada číslo: I Mgr. Milan Žižka Pořadové číslo DUM: 13

Anotace: Power. Pointová prezentace určená k prohlubování a upevňování pojmu rezistor a jeho významu

Anotace: Power. Pointová prezentace určená k prohlubování a upevňování pojmu rezistor a jeho významu v elektrickém obvodu. Druh učebního materiálu Výukový Typická věková skupina 13 – 14 let Klíčová slova Rezistor, odpor, rezistor s proměnným odporem, dělič napětí.

Rezistor Je součástka v elektrickém obvodu. Jeho vlastností je elektrický odpor. Jak značíme elektrický

Rezistor Je součástka v elektrickém obvodu. Jeho vlastností je elektrický odpor. Jak značíme elektrický odpor a jakou má jednotku? Elektrický odpor značíme R jednotkou je Ω (ohm). Jakou má rezistor schematickou značku? Rezistor klade odpor průchodu elektrického proudu.

Takto zapojený rezistor v elektrickém obvodu trvale zmenšuje elektrický proud.

Takto zapojený rezistor v elektrickém obvodu trvale zmenšuje elektrický proud.

Co by nastalo, kdybychom vodivě spojili místa A – B? A 9 B Vodič

Co by nastalo, kdybychom vodivě spojili místa A – B? A 9 B Vodič A – B vyřadí rezistor. Elektrický proud půjde vodičem z bodu A do bodu B s minimálním odporem. Nastane zkrat.

Rezistor s proměnným odporem. Změnou elektrického odporu měníme velikost proudu procházejícího obvodem. Jezdec A

Rezistor s proměnným odporem. Změnou elektrického odporu měníme velikost proudu procházejícího obvodem. Jezdec A B Posouváním jezdcem z místa A do místa B se zvětšuje elektrický odpor a tím se zmenšuje elektrický proud v obvodu. Říkáme, že rezistor s proměnným oporem jsme zapojili jako reostat.

Reostat A J Při zapojení levého konce a jezdce elektrický proud prochází pouze touto

Reostat A J Při zapojení levého konce a jezdce elektrický proud prochází pouze touto částí odporového drátu. Odpor je menší, než když prochází proud celou délkou drátu. Stejnou funkci má při tomto zapojení součástka na panelu pro žákovské pokusy. Odpor se zde mění otáčivým pohybem.

Rezistor R 1 má maximální hodnotu odporu 1 kΩ. Rezistor R 2 má odpor

Rezistor R 1 má maximální hodnotu odporu 1 kΩ. Rezistor R 2 má odpor 500 Ω. Jaký odpor bude mít obvod, když bude jezdec prvního oporu v místě A, a jaký odpor bude mít obvod, když bude jezdec v místě B? R 2 A R 1 B Rezistory R 1 a R 2 jsou spojeny sériově( za sebou). Celkový odpor je R = R 1 + R 2. Když je jezdec v bodě A, je odpor prvního rezistoru nulový, celkový odpor obvodu je 500 Ω. Když je jezdec v bodě B, je odpor prvního rezistoru 1 kΩ. Odpor obvodu je 1500 Ω.

Dělič napětí Když zapojíme oba konce i jezdec, zapojíme rezistor jako dělič napětí. R

Dělič napětí Když zapojíme oba konce i jezdec, zapojíme rezistor jako dělič napětí. R 2 Jezdec A B R 1 Posouváním jezdce se zvětšuje napětí mezi jedním koncem a jezdcem a zmenšuje napětí mezi druhým koncem a jezdcem. Posouváním jezdce k bodu A se na rezistoru R 2 zvětšuje napětí.

Dělič napětí A J Zapojíme oba konce i jezdec. Posouváním jezdce doleva se mezi

Dělič napětí A J Zapojíme oba konce i jezdec. Posouváním jezdce doleva se mezi jezdcem J a koncem B zvyšuje napětí. B

Tento panel chceme zapojit jako reostat. Které zdířky použijeme? Použijeme buď jezdec J a

Tento panel chceme zapojit jako reostat. Které zdířky použijeme? Použijeme buď jezdec J a zdířku A nebo jezdec J a zdířku B A J B

Tento panel chceme zapojit jako dělič napětí. Které zdířky použijeme? Použijeme všechny tři zdířky.

Tento panel chceme zapojit jako dělič napětí. Které zdířky použijeme? Použijeme všechny tři zdířky. A J B

Zdroj obrázků: Galerie MS Office: www. office. microsoft. com 4/2013 a vlastní práce.

Zdroj obrázků: Galerie MS Office: www. office. microsoft. com 4/2013 a vlastní práce.