ZKLADN KOLA JIN HUSOVA 170 Nzev koly slo

  • Slides: 16
Download presentation
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Název školy Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Název školy Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2862 3. 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_XV_2_07_Nota půlová Šablona číslo: XV Sada číslo: Autor: Mgr. Renata Florianová 2 Pořadové číslo DUM: 07

Žák se hravou formou seznamuje s hudebním pojmem noty půlové a učí se délku

Žák se hravou formou seznamuje s hudebním pojmem noty půlové a učí se délku noty vytleskávat nebo vyťukávat s počítáním na dvě doby. Žák umí rozlišit a určit notu půlovou, notu umí popsat. Očekávaný výstup: Žák vyhledává noty celé a půlové. Druh učebního materiálu: prezentace Typická věková skupina: 7 - 9 let Klíčová slova: Nota celá, nota půlová, hlavička, nožička, praporek Pomůcky a materiál: Interaktivní tabule, pero, tužka, pastelky, rytmické nástroje Potřebný čas pro výuku: 20 – 30 minut Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem: Anotace: Snímek 3: Snímek 4: Snímek 5 -6: Snímek 7: Snímek 8 -9: Snímek 10: Úvodní snímek. Opakování znalostí a říkanky o notě celé. Motivační snímky k vyvození hudebního pojmu - nota půlová. Žáci se naučí jednoduchou rytmickou říkanku o notě půlové. (Poznámka: u popisu noty - hlavička = bříško) Snímky slouží k zamyšlení, kolik not půlových se vejde do noty celé a na kolik dob se nota půlová počítá. Žáci opakují rytmické cvičení s vyťukáváním a počítáním noty celé. Využíváme i jiné rytmické nástroje. Rytmus je naznačen pohybem tužky dolů, žáci drží tužku na podložce na celé čtyři doby. Snímek 11: Žáci se učí vyťukávat rytmické cvičení tužkou s notou půlovou a celou. Rytmus je naznačen pohybem tužky dolů, nota celá – 4 doby, nota půlová - 2 doby. Snímek 12: Žáci se učí vytleskávat noty celé a půlové. Tleskání je označeno X. Snímek 13: Žáky rozdělíme na dvě skupiny. Jedna skupina rytmus vyťukává, druhá může rytmus vytleskávat. Snímek 14: Nejdříve zopakujeme říkanky o notě celé a půlové, potom žáci vyhledávají na snímku notu celou a modře ji perem zakroužkují a notu půlovou označí žlutě. Snímek lze vytisknout jako pracovní list a žáci ho mohou řešit společně nebo ve dvojicích. Snímek 15: Řešení snímku 14. Učební materiál byl ověřen na interaktivní tabuli.

Nota půlová

Nota půlová

Nota celá Připomeň si říkanku o notě celé a notu popiš. Nota celá, celičká,

Nota celá Připomeň si říkanku o notě celé a notu popiš. Nota celá, celičká, prázdná celá hlavička. Čtyři doby, nožka žádná, hlavička je vážně prázdná.

Nota půlová Nejdříve notu popiš. Nota má prázdnou hlavičku a nožičku. Počítáme ji na

Nota půlová Nejdříve notu popiš. Nota má prázdnou hlavičku a nožičku. Počítáme ji na dvě doby.

Nota půlová Počítáme: první, druhá 1 , 2 Na první dobu ťukni tužkou a

Nota půlová Počítáme: první, druhá 1 , 2 Na první dobu ťukni tužkou a drž ji na 2 doby.

Nota půlová Nauč se novou říkanku! Prázdné bříško, nožička, jako malá myšička. Počítáme první,

Nota půlová Nauč se novou říkanku! Prázdné bříško, nožička, jako malá myšička. Počítáme první, druhá, neříkej, že jde to ztuha.

Nota půlová Kolik not půlových se vejde do noty celé? Jablíčko si rozpůlím. .

Nota půlová Kolik not půlových se vejde do noty celé? Jablíčko si rozpůlím. . .

Nota celá Nota půlová první, druhá 1 , 2 třetí, čtvrtá 3 , 4

Nota celá Nota půlová první, druhá 1 , 2 třetí, čtvrtá 3 , 4 Do celé noty se vejdou 2 noty půlové. Každou notu půlovou počítáme na 2 doby.

Rytmické cvičení: Vytleskej nebo vyťukej rytmus tužkou a při tom počítej do 4. 4

Rytmické cvičení: Vytleskej nebo vyťukej rytmus tužkou a při tom počítej do 4. 4 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4

Rytmické cvičení: Počítej noty celé na 4 doby, noty půlové na 2 doby. 4

Rytmické cvičení: Počítej noty celé na 4 doby, noty půlové na 2 doby. 4 4 ťukej 1, 2, 3, 4 1, 2 3, 4

Rytmické cvičení: Počítej noty celé na 4 doby, noty půlové na 2 doby. 4

Rytmické cvičení: Počítej noty celé na 4 doby, noty půlové na 2 doby. 4 4 tleskej 1, 2, 3, 4 1, 2 3, 4

Rytmické cvičení: Rozdělte se na 2 skupiny. Jedna skupina ťuká noty celé, druhá skupina

Rytmické cvičení: Rozdělte se na 2 skupiny. Jedna skupina ťuká noty celé, druhá skupina tleská noty půlové. 4 4 ťukej 4 4 tleskej 1, 2, 3, 4 1, 2 3, 4

Noty celé zakroužkuj modře, noty půlové žlutě. v v v

Noty celé zakroužkuj modře, noty půlové žlutě. v v v

Řešení. Noty celé - modré, noty půlové - žluté. v v v

Řešení. Noty celé - modré, noty půlové - žluté. v v v

Zdroje: Kliparty www. office. microsoft. com Říkanky: autorka prezentace

Zdroje: Kliparty www. office. microsoft. com Říkanky: autorka prezentace