ZKLADN KOLA JIN HUSOVA 170 Nzev koly slo

  • Slides: 20
Download presentation
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Název školy Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Název školy Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2862 3. 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_XII_2_15_VÝTRUSNÉ ROSTLINY Šablona číslo: XII Sada číslo: 2 Autor: Mgr. Kateřina Zikmundová Pořadové číslo DUM: 15

Anotace: Výklad základních pojmů o výtrusných rostlinách Očekávaný výstup: Žák zná třídění výtrusných rostlin

Anotace: Výklad základních pojmů o výtrusných rostlinách Očekávaný výstup: Žák zná třídění výtrusných rostlin na plavuně, přesličky a kapradiny, pojmenuje části kapradiny, rozliší lodyhu jarní a letní u přesličky rolní, chápe pojmy výtrus, výtrusnice, prokel, uvede příklady výtrusných rostlin, uvědomuje si jejich význam v přírodě. Druh učebního materiálu: prezentace Typická věková skupina: 6. ročník, 11 – 12 let Klíčová slova: plavuně, přesličky, kapradiny, výtrusnice, výtrus, prokel, ostěra, plavuň vidlačka, vranec jedlový, přeslička rolní a lesní, lodyha jarní a letní, kapraď samec, papratka samičí, hasivka orličí, netík, křídelnice, Platycerium, Nephrolepis, osladič obecný, sleziník routička Pomůcky a materiál: prezentace, interaktivní tabule Potřebný čas pro výuku DUM: 30 min. Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem: Učitel seznámí žáky s výtrusnými rostlinami a jejich dělením na plavuně, přesličky a kapradiny, zdůrazní význam rostlin v přírodě, podrobně vysvětlí stavbu rostlin, rozmnožování kapradin, zaměří se na vývin přesličky rolní, lodyhu jarní a lodyhu letní, upozorní na ohrožené druhy. Žáci aktivně doplňují a odpovídají na zadané otázky s využitím interaktivní tabule.

Výtrusné rostliny plavuně, přesličky, kapradiny

Výtrusné rostliny plavuně, přesličky, kapradiny

Plavuně • • • nejstarší z výtrusných rostlin na Zemi nečlánkovaný stonek drobné čárkovité

Plavuně • • • nejstarší z výtrusných rostlin na Zemi nečlánkovaný stonek drobné čárkovité listy s jednou žilkou výtrusnicové klasy s výtrusy patří mezi ohrožené druhy výskyt: smrkové a borové lesy plavuň vidlačka vranec jedlový

Přesličky • • • výskyt: pole, louky, lesy plazivé oddenky duté, podélně rýhované a

Přesličky • • • výskyt: pole, louky, lesy plazivé oddenky duté, podélně rýhované a přeslenitě větvené stonky obsahují oxid křemičitý výtrusnicové klasy s výtrusy přeslička lesní jedna lodyha přeslička rolní dvě lodyhy

Přeslička rolní - jarní lodyha výtrusy

Přeslička rolní - jarní lodyha výtrusy

Přeslička rolní - letní lodyha

Přeslička rolní - letní lodyha

Kapradiny • • vývojově nejdokonalejší výtrusné rostliny oddenek kořeny řapíkaté zpeřené listy výtrusnice s

Kapradiny • • vývojově nejdokonalejší výtrusné rostliny oddenek kořeny řapíkaté zpeřené listy výtrusnice s výtrusy na spodní straně listů blanitý lem – ostěra zelený oboupohlavný prokel srdčitého tvaru po oplození samičí buňky vyrůstá nová kapradina

Kapraď samec

Kapraď samec

Schéma rozmnožování kapradiny list kapradiny výtrusnice s výtrusy samičí pohlavní orgány samičí pohlavní buňka

Schéma rozmnožování kapradiny list kapradiny výtrusnice s výtrusy samičí pohlavní orgány samičí pohlavní buňka prokel samčí pohlavní orgány oplození samčí pohlavní buňka

Hasivka orličí

Hasivka orličí

Osladič obecný listy výtrusnice na spodní straně listu

Osladič obecný listy výtrusnice na spodní straně listu

Sleziník routička výtrusnicové kupky na listech

Sleziník routička výtrusnicové kupky na listech

Netík, křídelnice

Netík, křídelnice

Kapradiny pěstované v bytě Nephrolepis

Kapradiny pěstované v bytě Nephrolepis

Platycerium - parožnatka

Platycerium - parožnatka

Otázky 1 1. V jakých lesích rostou plavuně? smrkových a borových 2. Které plavuně

Otázky 1 1. V jakých lesích rostou plavuně? smrkových a borových 2. Které plavuně se u nás vyskytují? 3. Kolik žilek má list plavuně? jednu 4. Kde jsou umístěny výtrusy? plavuň vidlačka, vranec jedlový ve výtrusnici 5. K jakým druhům patří plavuně? ohroženým

Otázky 2 1. Které přesličky znáš? přesličku rolní, přesličku lesní 2. Kolik lodyh má

Otázky 2 1. Které přesličky znáš? přesličku rolní, přesličku lesní 2. Kolik lodyh má přeslička lesní? jednu 3. Kolik lodyh má přeslička rolní? dvě 4. Která lodyha je nezelená? jarní 5. Jak se nazývá lodyha zelená? letní

Otázky 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jak se nazývá podzemní stonek kapradin?

Otázky 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jak se nazývá podzemní stonek kapradin? oddenek Jaké listy mají kapradiny? zpeřené Čím se rozmnožují kapradiny? výtrusy Jak se nazývá blanitý obal výtrusnice? ostěra Jak se nazývá srdčitý útvar rostoucí z výtrusu? prokel Které kapradiny rostou v přírodě? kapraď samec, hasivka orličí, osladič obecný, sleziník routička, papratka samičí, netík, křídelnice 7. Které kapradiny pěstujeme v bytě? Platycerium, Nephrolepis

Zdroje • • • • • • • • http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Lycopodium_clavatum_151207.

Zdroje • • • • • • • • http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Lycopodium_clavatum_151207. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Huperzia_selago_lopplummer. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Huperzia_selago_240906. jpg? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Lycopodium_clavatum. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Equisetum_arvense_foliage. jpg? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Equisetum_sylvaticum. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Equisetum_arvense_2005_spring_002. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Equisetum_arvense_spore_wet. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Equisetum_arvense_2005_spring_003. jpg? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Equisetum-arvense-vegetative. JPG http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Nsr-slika-328. png? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Dryopteris_filix-mas_001. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Pteridium_aquilinum_2005_spring_001. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Adelaarsvaren_plant_Pteridium_aquilinum. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Adelaarsvaren_dubbelgeveerdblad_Pteridium_aquilinum. jpg? uselang=cs http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Pteridium_aquilinum_001. JPG? uselang=cs http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Didzialapis. Sakys. JPG? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Pteridium_aquilinum_nf. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: DSCN 3854_resize. JPG http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Puszcza_Notecka 24. JPG http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Polypodium_vulgare-NF. jpg? uselang=cs http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Asplenium_ruta_muraria 2. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Platycerium_bifurcatum. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Platycerium. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Osladi%C 4%8 Dovit%C 3%A 9 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Dryopteris_filix-mas_-_K%C 3%B 6 hler%E 2%80%93 s_Medizinal-Pflanzen-202. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Dryopteris_filix-mas 4_ies. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Dixonia_prothallus. jpg datum použití obrázků – 1. 5. 2013