Nzev koly ZKLADN KOLA JIN HUSOVA 170 slo

  • Slides: 17
Download presentation
 • • • Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.

• • • Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2862 Číslo a název klíčové aktivity 3. 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_XIII_1_18_Finanční matematika 3 – kratší úrokovací období Šablona číslo: XIII Sada číslo: 1 Pořadové číslo DUM: 18 Autor: Mgr. Vlasta Mrkáčková

 • • • Anotace: Úlohy na výpočet úroku a zdaněného úroku v případě

• • • Anotace: Úlohy na výpočet úroku a zdaněného úroku v případě zdaňovacího období zadaného v měsících nebo ve dnech. Užívání vzorců používaných ve finančnictví Očekávaný výstup: Žák vypočte úrok nebo zdaněný úrok v případech, kdy je úrokovací období zadáno v měsících nebo ve dnech. K výpočtům používá jednoduché vzorce. Druh učebního materiálu: prezentace Typická věková skupina: 14 - 15 let Klíčová slova: Úrok, zdaněný úrok, úrokovací období v měsících, ve dnech Pomůcky a materiál: interaktivní tabule, školní sešit, kalkulačka Potřebný čas pro výuku DUM: 45 minut Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem : Rozcvičku tvoří problémová úloha z praxe, ve které žáci využijí zatím probíranou látku o výpočtu úroku, ale musí i uvážit zkrácenou dobu trvání půjčky a porovnat s jinou možností. Žáci tuto úlohu počítají samostatně a většinou najdou správné řešení. Následně je vhodné ukázat užitečnost užití vzorců, které se ve finančnictví běžně používají. V dalších úlohách se vzorce procvičí. Použitím kalkulaček a vzorců se značně zvýší rychlost řešení úloh. Středem zájmu se tak stává výpočet délky úrokovacího období. Je třeba důsledně dbát na odhady ještě před výpočtem, protože základní orientace a odhad řádu výsledku je v životě často velmi důležitý. Je možné udělat ve třídě soutěž o největší počet správných odhadů apod.

FINANČNÍ MATEMATIKA 3 KRATŠÍ ÚROKOVACÍ OBDOBÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA 3 KRATŠÍ ÚROKOVACÍ OBDOBÍ

Rozcvička Pan Novák si potřebuje půjčit na 2 měsíce 30 000 Kč. Banka nabízí

Rozcvička Pan Novák si potřebuje půjčit na 2 měsíce 30 000 Kč. Banka nabízí úvěr s roční úrokovou mírou 12, 6%. Na internetu nalezl možnost půjčky, kde se hradí pouze 1, 5% z vypůjčené částky za každý měsíc. Poraď panu Novákovi /a dolož výpočtem/, která možnost je pro něho výhodnější Banka k…. . 30 000 Kč p…. 12, 6% u…. 12, 6∙ 300 Kč=3780 Kč u 2 měsíce. . . 3780 Kč : 6 = = 630 Kč Internet k…. . …. 30 000 Kč u 1 měs… 1, 5∙ 300 Kč = 450 Kč 2 u 1 měs. . . 2∙ 450 Kč = 900 Kč Vhodnější je úvěr z banky

Rozcvička Pan Novák si potřebuje půjčit na 2 měsíce 30 000 Kč. Banka nabízí

Rozcvička Pan Novák si potřebuje půjčit na 2 měsíce 30 000 Kč. Banka nabízí úvěr s roční úrokovou mírou 12, 6%. Na internetu nalezl možnost půjčky, kde se hradí pouze 1, 5% z vypůjčené částky za každý měsíc. Poraď panu Novákovi /a dolož výpočtem/, která možnost je pro něho výhodnější Banka k…. . 30 000 Kč p…. 12, 6% u…. 12, 6∙ 300 Kč=3780 Kč u 2 měsíce. . . 3780 Kč : 6 = = 630 Kč Internet k…. . …. 30 000 Kč u 1 měs… 1, 5∙ 300 Kč = 450 Kč 2 u 1 měs. . . 2∙ 450 Kč = 900 Kč Vhodnější je úvěr z banky

Výpočet úroku v kratších úrokovacích obdobích Úrokovací doba v měsících Úrokovací doba ve dnech

Výpočet úroku v kratších úrokovacích obdobích Úrokovací doba v měsících Úrokovací doba ve dnech Finanční rok má 12 měsíců po 30 dnech tj. 360 dní

Výpočet úroku v kratších úrokovacích obdobích Úrokovací doba v měsících Úrokovací doba ve dnech

Výpočet úroku v kratších úrokovacích obdobích Úrokovací doba v měsících Úrokovací doba ve dnech Finanční rok má 12 měsíců po 30 dnech tj. 360 dní

1) Jaký úrok zaplatí dlužník za půjčku 2 500 000 Kč na 11 měsíců

1) Jaký úrok zaplatí dlužník za půjčku 2 500 000 Kč na 11 měsíců při úrokové míře 7, 2% ODHAD Dlužník zaplatí za půjčku na 11 měsíců 165 000 Kč

1) Jaký úrok zaplatí dlužník za půjčku 2 500 000 Kč na 11 měsíců

1) Jaký úrok zaplatí dlužník za půjčku 2 500 000 Kč na 11 měsíců při úrokové míře 7, 2% Dlužník zaplatí za půjčku na 11 měsíců 165 000 Kč

2) Kolik nás bude stát překlenovací úvěr ve výši 400 000 Kč poskytnutý bankou

2) Kolik nás bude stát překlenovací úvěr ve výši 400 000 Kč poskytnutý bankou na 5 měsíců při úrokové míře 10, 2% ODHAD Za překlenovací úvěr na 5 měsíců zaplatíme úrok 17 000 Kč

2) Kolik nás bude stát překlenovací úvěr ve vši 400 000 Kč poskytnutý bankou

2) Kolik nás bude stát překlenovací úvěr ve vši 400 000 Kč poskytnutý bankou na 5 měsíců při úrokové míře 10, 2% Za překlenovací úvěr na 5 měsíců zaplatíme úrok 17 000 Kč

Jaký bude zisk podnikatele, který uloží 200 000 Kč na termínovaný účet na dobu

Jaký bude zisk podnikatele, který uloží 200 000 Kč na termínovaný účet na dobu 9 měsíců při úrokové míře 3, 5% ODHAD Zisk podnikatele je po 9 měsících 4 463 Kč

Jaký bude zisk podnikatele, který uloží 200 000 Kč na termínovaný účet na dobu

Jaký bude zisk podnikatele, který uloží 200 000 Kč na termínovaný účet na dobu 9 měsíců při úrokové míře 3, 5% Zisk podnikatele je po 9 měsících 4 463 Kč

Strýček prodal auto a utržených 90 000 Kč uložil na účet s úrokovou mírou

Strýček prodal auto a utržených 90 000 Kč uložil na účet s úrokovou mírou 2, 3% dne 19. ledna. V červnu si konečně vybral nové auto a tak si 15. června téhož roku šel peníze vybrat. Kolik peněz si z banky odnesl? Pravidla pro výpočet dnů Každý měsíc má 30 dnů Den, kdy se ukládá se nezapočítává Den, kdy se vybírá se počítá leden…. . (30 – 19 = 11)…………………. . …. 11 dnů únor, březen, duben, květen…. (4 ∙ 30)…. . 120 dnů červen…………………… 15 dnů Celkem……………………. 146 dnů

Strýček prodal auto a utržených 90 000 Kč uložil na účet s úrokovou mírou

Strýček prodal auto a utržených 90 000 Kč uložil na účet s úrokovou mírou 2, 3% dne 19. ledna. V červnu si konečně vybral nové auto a tak si 15. června téhož roku šel peníze vybrat. Kolik peněz si z banky odnesl? Pravidla pro výpočet dnů Každý měsíc má 30 dnů Den, kdy se ukládá se nezapočítává Den, kdy se vybírá se počítá leden…. . (30 – 19 = 11)…………………. . …. 11 dnů únor, březen, duben, květen…. (4 ∙ 30)…. . 120 dnů červen…………………… 15 dnů Celkem……………………. 146 dnů

Strýček prodal auto a utržených 90 000 Kč uložil na účet s úrokovou mírou

Strýček prodal auto a utržených 90 000 Kč uložil na účet s úrokovou mírou 2, 3% dne 19. ledna. V červnu si konečně vybral nové auto a tak si 15. června téhož roku šel peníze vybrat. Kolik peněz si z banky odnesl? Strýčkovi v bance vyplatí 90 714 Kč ODHAD

Strýček prodal auto a utržených 90 000 Kč uložil na účet s úrokovou mírou

Strýček prodal auto a utržených 90 000 Kč uložil na účet s úrokovou mírou 2, 3% dne 19. ledna. V červnu si konečně vybral nové auto a tak si 15. června téhož roku šel peníze vybrat. Kolik peněz si z banky odnesl? Strýčkovi v bance vyplatí 90 714 Kč