Nzev koly Zkladn kola Jin Husova 170 slo

  • Slides: 27
Download presentation
Název školy Základní škola Jičín, Husova 170 Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 4. 00/21.

Název školy Základní škola Jičín, Husova 170 Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2862 Číslo a název klíčové aktivity 3. 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM: VY_32_INOVACE_IX_1_5 Ohmův zákon Šablona číslo: Autor: IX Sada číslo: I Mgr. Milan Žižka Pořadové číslo DUM: 5

Anotace: Power. Pointová prezentace názorně seznamuje žáky s Ohmovým zákonem a s jeho užitím

Anotace: Power. Pointová prezentace názorně seznamuje žáky s Ohmovým zákonem a s jeho užitím k řešení části elektrického obvodu. Druh učebního materiálu Výukový Typická věková skupina 13 – 14 let Klíčová slova Ohmův zákon, elektrický proud, elektrický odpor, elektrické napětí.

Ohmův zákon Je jedním ze základních zákonů části elektrického obvodu.

Ohmův zákon Je jedním ze základních zákonů části elektrického obvodu.

Odpovězte na otázky ? Čím měříme elektrický proud? ___________________ Elektrický proud měříme ampérmetrem. Jak

Odpovězte na otázky ? Čím měříme elektrický proud? ___________________ Elektrický proud měříme ampérmetrem. Jak se zapojuje tento přístroj? Ampérmetr zapojujeme do obvodu - za sebou. _______________ Nakreslete schéma zapojení pro měření proudu. A

Odpovídejte na otázky Jakým přístrojem měříme elektrické napětí? Elektrické napětí měříme voltmetrem. __________________ Jak

Odpovídejte na otázky Jakým přístrojem měříme elektrické napětí? Elektrické napětí měříme voltmetrem. __________________ Jak zapojujeme tento přístroj? Voltmetr zapojujeme vedle spotřebiče nebo zdroje (vedle ________________ sebe). Nakreslete schéma pro měření napětí. v ?

V tomto zapojení můžeme zároveň napětí i proud Toto je schéma zapojení proměřit současné

V tomto zapojení můžeme zároveň napětí i proud Toto je schéma zapojení proměřit současné měření napětí na žárovce a proudu protékajícího žárovkou. V A

? Takto nastavený měřící přístroj použijeme v obvodu jako_____ ampérmetr Takto nastavený měřící přístroj

? Takto nastavený měřící přístroj použijeme v obvodu jako_____ ampérmetr Takto nastavený měřící přístroj použijeme v obvodu jako_____ voltmetr

Rezistor je součástka, která zmenšuje elektrický proud v obvodu. Klade průchodu proudu odpor. Čím

Rezistor je součástka, která zmenšuje elektrický proud v obvodu. Klade průchodu proudu odpor. Čím větší odpor, tím menší proud teče obvodem. Jaká je schematická značka rezistoru? (Nakresli ji. ) Panel s rezistory o různých odporech ? Odpor je fyzikální veličina. Značíme ji R, jednotkou je ohm, značí se Ω.

V tomto zapojení můžeme zároveň měřit napětí i proud Schéma zapojení pro měření napětí

V tomto zapojení můžeme zároveň měřit napětí i proud Schéma zapojení pro měření napětí na rezistoru a proudu protékajícího rezistorem. V A Zapojíme tento obvod, změříme v něm napětí a proud (několik měření pro různá napětí zdroje). Naměřené hodnoty zapíšeme do tabulky.

3, 05 Obrázek zapojení pro měření napětí na rezistoru a proudu protékajícího rezistorem. 0,

3, 05 Obrázek zapojení pro měření napětí na rezistoru a proudu protékajícího rezistorem. 0, 55

Tabulka 1 Měření 1 2 3 Napětí / V 0 1, 5 3, 05

Tabulka 1 Měření 1 2 3 Napětí / V 0 1, 5 3, 05 Proud / A 0 0, 27 0, 55 Z hodnot v tabulce sestrojíme graf. Na vodorovnou osu budeme nanášet elektrické napětí ve voltech, na svislou elektrický proud v ampérech (vyznačíme body pro příslušné dvojice).

Graf Měření 1 2 3 U/ V 0 1, 5 3, 05 I/ A

Graf Měření 1 2 3 U/ V 0 1, 5 3, 05 I/ A 0 0, 27 0, 55 I/A 0, 9 0, 6 m e f a Gr 0, 3 0 1 2 3 4 je . a k m í ř p 5 U/ V

Proud, který prochází vodičem, je přímo úměrný napětí na koncích vodiče. I= Proud vypočítáme,

Proud, který prochází vodičem, je přímo úměrný napětí na koncích vodiče. I= Proud vypočítáme, když napětí dělíme odporem. I=U: R I - elektrický proud v A U - elektrické napětí ve V R - elektrický proud v Ω

Historická poznámka Tento zákon formuloval pro vodič se stálou teplotou v roce 1826 německý

Historická poznámka Tento zákon formuloval pro vodič se stálou teplotou v roce 1826 německý fyzik Georg Simon Ohm. Pro určování velikosti odporu používáme další jednotky: 1 mΩ = 0, 001 Ω 1 kΩ = 1 000 Ω 1 MΩ = 1 000 Ω

Příklad – zapište do sešitu. Jaký proud bude procházet rezistorem o odporu 5, 5

Příklad – zapište do sešitu. Jaký proud bude procházet rezistorem o odporu 5, 5 Ω při napětí 5 V? Řešení: R = 5, 5 Ω U= 5 V I = ? _______ I= I = 5 : 5, 5 I = 0, 9 (A) Rezistorem prochází proud 0, 9 A ?

Ověř odečtením z grafu výsledek předešlé úlohy (zjisti, jaký proud odpovídá napětí 5 V).

Ověř odečtením z grafu výsledek předešlé úlohy (zjisti, jaký proud odpovídá napětí 5 V). Při napětí 5 V prochází rezistorem proud 0, 9 A. Graf I/A 0, 9 ? 0, 6 0, 3 0 1 2 3 4 5 U/ V

Z tohoto vztahu můžeme touto pomůckou vyjádřit další veličiny – napětí nebo odpor. Hledanou

Z tohoto vztahu můžeme touto pomůckou vyjádřit další veličiny – napětí nebo odpor. Hledanou veličinu zakryjeme. Když jsou zbývající veličiny v trojúhelníku pod sebou, dělíme je, když jsou vedle sebe, násobíme je. U I R ? Pokus se samostatně z Ohmova zákona napsat vztah pro elektrické napětí a elektrický odpor. Napětí U= I. R Odpor R=U: I Zapiš si vztahy do sešitu.

Spočítejte, jaký odpor má rezistor z úvodního měření. (Napětí bylo 3, 05 V a

Spočítejte, jaký odpor má rezistor z úvodního měření. (Napětí bylo 3, 05 V a proud 0, 55 A. ) Stručný zápis: U = 3, 05 V I = 0, 55 A R = ? ___________ R=U: I R = 3, 05 : 0, 55 R = 5, 54 (Ω) Odpor rezistoru je 5, 5 Ω ?

Elektrický odpor značíme R U I ? Vyber správnou odpověď a klikni na trojúhelník.

Elektrický odpor značíme R U I ? Vyber správnou odpověď a klikni na trojúhelník.

Odpověď nebyla správná. Zopakujte si: Doplň tabulku Veličina El. napětí El. odpor El. proud

Odpověď nebyla správná. Zopakujte si: Doplň tabulku Veličina El. napětí El. odpor El. proud Značka veličiny Jednotka Značka jednotky ?

Správná odpověď Jednotkou odporu je Volt Ohm Ampér ? Vyber správnou odpověď a klikni

Správná odpověď Jednotkou odporu je Volt Ohm Ampér ? Vyber správnou odpověď a klikni na trojúhelník.

Správná odpověď – pokračuj: Graf: I/ A Urči z grafu, jaký proud protéká 1.

Správná odpověď – pokračuj: Graf: I/ A Urči z grafu, jaký proud protéká 1. a 2. odporem při napětí 8 V. 2 2. rezistor ? 1, 5 1. rezistor 1 0, 5 0 2 4 6 8 U/V

Výsledky příkladu „urči z grafu“: Pro 1. rezistor při napětí 8 V je proud

Výsledky příkladu „urči z grafu“: Pro 1. rezistor při napětí 8 V je proud 1 A. Pro 2. rezistor při napětí 8 V je proud 2 A. ? Převeďte na uvedené jednotky: 500 mΩ = 20 kΩ = 12 MΩ = ______Ω 0, 5 _____MΩ 0, 02 _____kΩ 12000 50 kΩ = 20 MΩ = 0, 1 MΩ = 50000 ______Ω 20000 _____kΩ ______Ω 100000

Urči velikost odporu 1. a 2. rezistoru. Graf: I/ A 2. rezistor 2 1,

Urči velikost odporu 1. a 2. rezistoru. Graf: I/ A 2. rezistor 2 1, 5 1. rezistor 1 0, 5 0 2 4 Potřebuji nápovědu. 6 8 U/V Z grafu zjistíme známým způsobem napětí a proud.

Známe- li napětí a proud, spočítáme odpor. Hodnoty můžeme použít z předešlé úlohy –

Známe- li napětí a proud, spočítáme odpor. Hodnoty můžeme použít z předešlé úlohy – pro 1. rezistor U₁ = 8 V; I₁ =1 A, pro 2. rezistor U₂ = 8 V; I₂ = 2 A. Řešení: Stručný zápis: U₁ = 8 V I ₁= 1 A R₁ = ? _____ R=U: I R₁ = 8: 1 R₁ = 8(Ω) Odpor prvního rezistoru je 8 Ω. U₂ = 8 V I₂ = 2 A R₂ = ? _____ R=U: I R₂ = 8: 2 R₂ = 4(Ω) Odpor druhého rezistoru je 4Ω.

Další úlohy: 1. Vypočítej, jaký proud prochází spotřebičem s odporem 2 kΩ, když ho

Další úlohy: 1. Vypočítej, jaký proud prochází spotřebičem s odporem 2 kΩ, když ho připojíme na napětí 200 V. 2. Na jaké napětí byl připojen rezistor 1 kΩ, když ampérmetr zapojený v obvodu ukazoval 0, 23 A? 3. Jaký odpor musí mít spotřebič připojený k napětí sítě, aby nevypadl šestiampérový jistič? Chci poradit napětí spotřebitelské sítě. Klikněte 4. Kolik miliampérů ukazoval ampérmetr zapojený do obvodu s rezistorem o odporu 0, 2 kΩ, když byl připojen k ploché baterii? Chci poradit ? ?

Napětí spotřebitelské sítě je 230 V. Zpět na úlohu 3 Napětí ploché baterie je

Napětí spotřebitelské sítě je 230 V. Zpět na úlohu 3 Napětí ploché baterie je 4, 5 V. Zpět na úlohu 4 Další úlohy výsledky 1. 0, 1 A 2. 230 V 3. 38, 3 Ω 4. 22, 5 m. A Ukázka rezistorů Zdroj obrázků: Galerie MS Office: www. office. microsoft. com a vlastní práce.