ESK JAZYK TEN Z POHDKY DO POHDKY Zkladn

  • Slides: 5
Download presentation
ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ Z POHÁDKY DO POHÁDKY Základní škola, Hořice, Husova 11 VY_12_INOVACE

ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ Z POHÁDKY DO POHÁDKY Základní škola, Hořice, Husova 11 VY_12_INOVACE 1_29_Z POHÁDKY DO POHÁDKY

ANOTACE NÁZEV: O šídlu, kohoutovi kačerovi a houserovi AUTOR: Mgr. Hanzlíková Jana STRUČNÁ ANOTACE

ANOTACE NÁZEV: O šídlu, kohoutovi kačerovi a houserovi AUTOR: Mgr. Hanzlíková Jana STRUČNÁ ANOTACE (OBSAH, DATUM PILOTÁŽE): 27. 2. 2012 Žáci nejdříve přečtou text a poté si pomocí pracovního listu ověří správnost čtení. VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT (VE KTERÉM BYL MATERIÁL ODUČEN): Český jazyk - čtení OČEKÁVANÝ VÝSTUP (INOVACE): Číst s porozuměním VĚKOVÁ SKUPINA: 5. , 6. , 7. ročník – Praktická škola METODICKÝ POKYN: Text + pracovní list. Individuální práce i skupinová

O šídlu, kohoutovi, kačerovi a houserovi Šlo šídlo do lesa na houby. Potkalo kohouta.

O šídlu, kohoutovi, kačerovi a houserovi Šlo šídlo do lesa na houby. Potkalo kohouta. , , Šídlo, kam jdeš? “ , , Jdu do lesa na houby. Pojď se mnou! Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. “ Kohout poslechl a šli dál. Potkali kačera. , , Šídlo s kohoutem, kam jdete? “ , , Jdeme do lesa na houby. Pojď s námi! Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. “ Kačer poslechl a šli dále. Potkali housera. , , Šídlo s kohoutem a kačerem, kam jdete? “ , , Jdeme do lesa na houby. Pojď s námi! Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Houser poslech a šli dál. Když přišli do lesa, dostali všichni z vlka strach. Naštěstí uviděli nedaleko chaloupku a schovali se v ní. Kohout si sedl na bidlo. Kačer vlezl pod lavici. Houser vyskočil na ni. A šídlo se vpíchlo pod práh. Najednou vrazil do světnice vlk. , , Všechny vás sežeru, “ zařval na ně. Ale kohout, který měl na bidle nejvíc odvahy, zakokrhal: , , Všichni ho bijte!“ Houser křičel: , , Kyjem, ! Kyjem ho! Kačer: , , Šak, tak, šak, tak!“ Nakonec vyskočilo zpod prahu šídlo a píchlo vlka do tlapy, pích. Vlk se hrozně polekal a utekl. Šídlo se svými kamarády nasbíralo hub a vrátilo se vesele domů.

O šídlu, kohoutovi, kačerovi a houserovi – pracovní list V některých slovech se pomíchaly

O šídlu, kohoutovi, kačerovi a houserovi – pracovní list V některých slovech se pomíchaly slabiky. Pokus se poznat slovo a napiš ho. čer – ka kr – za – ko – hal ser – hou ce – svět – ni rá – ka – ma – dy ru – že – se Doplň správně věty Šlo šídlo do lesa na ………………. . Potkalo…………………. . Kohout poslechl a šli dál. Potkali……………………. . Nakonec vyskočilo zpod prahu …………………. a píchlo vlka do tlapy, pích. Šídlo se svými ………………………nasbíralo hub a vrátilo se vesele …………. .

Odkazy a citace • • • Zdroje: http: //offiice. microsoft. com Obrázky jsou součástí

Odkazy a citace • • • Zdroje: http: //offiice. microsoft. com Obrázky jsou součástí knihovny klipartů MS Office První čtení pro malé čtenáře: O šídlu, kohoutovi, kačerovi a houserovi. druhé. Ostrava: pro děti v Ostravě, 1997, 46 -47. ISBN 80 -7228 -087 -2.