Computational Thinking in het curriculum SLO nationaal expertisecentrum

  • Slides: 15
Download presentation
Computational Thinking in het curriculum SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Utrecht, 25 mei 2016

Computational Thinking in het curriculum SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Utrecht, 25 mei 2016 Allard Strijker

Computational thinking • Wing (2006): – denken als een informaticus, nuttig voor iedereen –

Computational thinking • Wing (2006): – denken als een informaticus, nuttig voor iedereen – denken in stappen, ordenen van informatie, besef van volgordelijkheden en het modelleren van gegevens • Polya (1945): alledaagse problemen op een gedisciplineerde manier aanpakken door op te delen in kleinere problemen • Papert (1980; 1991): – bijdrage van LOGO als programmeertaal aan het ontwikkelen van probleemoplosvaardigheden – niet alleen instrumentele (programmeer) vaardigheden te ontwikkelen, maar daardoor ook in staat om op een hoger conceptueel niveau te denken, in verschillende inhoudsdomeinen

Computational thinking • Resultaten van studies naar LOGO en de transfer naar probleemoplosvaardigheden geven

Computational thinking • Resultaten van studies naar LOGO en de transfer naar probleemoplosvaardigheden geven echter geen uitsluitsel of deze ideeën waargemaakt kunnen worden! • Transfer van programmeren naar bredere probleemoplosvaardigheden gebeurt niet alleen door programmeren te oefenen • Leerlingen kunnen deze transfer alleen maken als zij begeleid worden bij het reflecteren op de vaardigheden die zij leren tijdens het programmeren en de manier waarop zij deze vaardigheden in andere contexten kunnen toepassen (Salomon & Perkins, 1989).

Computational thinking • Computational thinking: programmeren, coderen of in een breder kader? • Programmeren

Computational thinking • Computational thinking: programmeren, coderen of in een breder kader? • Programmeren / coderen: in NL nu alleen in havo/vwo keuzevak informatica • Breder kader: 21 e eeuwse vaardigheden http: //onsonderwijs 2032. nl/ http: //www. knaw. nl/

Digitale geletterdheid • Digitale geletterdheid is het geheel van ICT(basis)vaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational

Digitale geletterdheid • Digitale geletterdheid is het geheel van ICT(basis)vaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking – kunnen omgaan met ICT – bewust, actief en kritisch omgaan met media – zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie – het (her)formuleren van problemen zodat ze op te lossen zijn met de computer http: //curriculumvandetoekomst. slo. nl/

21 e eeuwse vaardigheden • Maar: 21 e eeuwse vaardigheden komen nog weinig structureel

21 e eeuwse vaardigheden • Maar: 21 e eeuwse vaardigheden komen nog weinig structureel en doelgericht aan de orde • leraren hebben meer houvast nodig • Inbedden in bestaande leergebieden meest kansrijke optie http: //www. slo. nl/toekomstgerichtonderwijs http: //curriculumvandetoekomst. slo. nl/

Computational thinking in het onderwijs • Project 21 e eeuwse vaardigheden • Concretisering van

Computational thinking in het onderwijs • Project 21 e eeuwse vaardigheden • Concretisering van computational thinking als een van de vaardigheden – definitie & beschrijving – voorbeeldmatig leerplankader (inhouden en doelen) – Voorbeeldmaterialen • Evaluatie van concretisering met klankbordgroepen – Scholen – Lerarenopleidingen – Uitgevers & onderwijsondersteuners – Vakcollega's http: //curriculumvandetoekomst. slo. nl/

Computational thinking in het onderwijs • Het (her)formuleren van problemen zodat ze op te

Computational thinking in het onderwijs • Het (her)formuleren van problemen zodat ze op te lossen zijn met de computer – Gegevens logisch organiseren en analyseren – Gegevens representeren door middel van abstracties zoals modellen en simulaties – Het oplossen mogelijk te maken door algoritmisch te denken (denken in een reeks geordende stappen) – Identificeren, analyseren en implementeren van mogelijke oplossingen met als doel het vinden van de meest efficiënte en effectieve combinatie van stappen en hulpmiddelen – Generaliseren en overbrengen (transfer) van dit proces van probleem oplossen naar een breed scala van problemen in andere leerdomeinen http: //curriculumvandetoekomst. slo. nl/

Computational thinking in het onderwijs • En daarnaast – Vertrouwen in omgaan met complexiteit

Computational thinking in het onderwijs • En daarnaast – Vertrouwen in omgaan met complexiteit – Doorzettingsvermogen in het werken met moeilijke problemen – Vermogen om om te gaan met ambiguïteit – Vermogen om om te gaan met open problemen – Vermogen om met anderen te communiceren en samenwerken om een gezamenlijke doel of oplossing te bereiken http: //curriculumvandetoekomst. slo. nl/

Computational thinking in het onderwijs • http: //curriculumvandetoekomst. slo. nl/

Computational thinking in het onderwijs • http: //curriculumvandetoekomst. slo. nl/

Voorbeeldmatig leerplankader Computational Thinking

Voorbeeldmatig leerplankader Computational Thinking

Hoe verder? • Implementatie van de uitwerkingen van computational thinking (en de andere vaardigheden)

Hoe verder? • Implementatie van de uitwerkingen van computational thinking (en de andere vaardigheden) • Gevoed door (internationale) literatuur en door ideeën en ervaringen van scholen • In samenwerking met lerarenopleidingen, scholen, uitgevers, doorbraakprojecten? • "Challenge" voor studenten lerarenopleiding: ontwikkel lesmateriaal & docenthandleiding computational thinking • Allard Strijker a. strijker@slo. nl http: //curriculumvandetoekomst. slo. nl/