ANTROPOLOGICK FILOSOFIE I slo projektu CZ 1 071

  • Slides: 8
Download presentation
ANTROPOLOGICKÁ FILOSOFIE I. Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0950 Označení materiálu Soubor

ANTROPOLOGICKÁ FILOSOFIE I. Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0950 Označení materiálu Soubor Název školy Autor Anotace VY_32_INOVACE_mix 2_zsv 09 Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Základy společenských věd Antická filosofie Antropologické období Seznámit se základními rozdíly v myšlení antropologické filosofie a jejich představiteli oproti předchůdcům kosmologického období. Klíčová slova Druh učebního materiálu Cílová skupina Ověřeno Filosofie, sofisté, individualismus, relativismus, sofisma Prezentace vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium 16. 12. 2013, SSV zsv 09_antropologická filosofie_I. pptx Gymnázium Kladno Mgr. Jiří Beran, Mgr. Marie Kohoutová Prezentace seznamuje s antropologickou filosofií a představiteli sofismu. Zdroje uvedeny na konci dokumentu.

Antropologická filosofie I. Sofisté, charakteristika, představitelé

Antropologická filosofie I. Sofisté, charakteristika, představitelé

Antropologická filosofie Antropologický obrat – Athény → Demokracie – povinnost účastnit se lidových sněmů

Antropologická filosofie Antropologický obrat – Athény → Demokracie – povinnost účastnit se lidových sněmů → Vzrůstá význam rétoriky

Sofisté n n n n „Sofistai“ – učitelé moudrosti Vzdělávali za peníze Učili jak:

Sofisté n n n n „Sofistai“ – učitelé moudrosti Vzdělávali za peníze Učili jak: MYSLET– MLUVIT – JEDNAT Používali „sofismata“ Pouze subjektivní pravda Neměli jednotnou školu Zájem řečnictví, logika, gramatika, psychologie

Gnoseologický relativismus Sofisté vycházejí z předpokladu, že všechno plyne, mění se. Můžeme říci cokoliv

Gnoseologický relativismus Sofisté vycházejí z předpokladu, že všechno plyne, mění se. Můžeme říci cokoliv a budeme mít vždy trochu pravdu. n Etický relativismus Jiný kraj, jiný mrav. n n Antropologické zaměření – člověk a společnost základní téma n Praktické zaměření

Prótagorás z Abdér n Nazýval se jako „sofistés“ n Zabýval se matematikou a gramatikou

Prótagorás z Abdér n Nazýval se jako „sofistés“ n Zabýval se matematikou a gramatikou n Skepse k bohům n n Individualismus a subjektivismus ( mírou všech věcí je člověk) Co je poznání, pravda. Kritérium pravdivosti n „Věci se mohou lidem zdát různé. “

Gorgiás z Leontín n n Velmi dobrý řečník Rétorika jako nejvyšší dobro Představitel noetické

Gorgiás z Leontín n n Velmi dobrý řečník Rétorika jako nejvyšší dobro Představitel noetické skepse - relativismus „O nejsoucnu čili o přírodě“ 3 základní teze: 1. Nic není. 2. Je-li něco, nemůže to člověk poznat. 3. Lze-li to i poznat, nelze to sdělit. Sofisma – chytačky. Chybné premisy ( rohatý)

Zdroje Vlastní poznámky, výpisky http: //cs. wikipedia. org/wiki/Sofist%C 3%A 9 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Kynismus

Zdroje Vlastní poznámky, výpisky http: //cs. wikipedia. org/wiki/Sofist%C 3%A 9 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Kynismus