ZKLADN KOLA JIN HUSOVA 170 Nzev koly slo

  • Slides: 14
Download presentation
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Název školy Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Název školy Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2862 3. 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_XII_3_17_NERVOVÁ SOUSTAVA Šablona číslo: XII Sada číslo: 3 Autor: Mgr. Kateřina Zikmundová Pořadové číslo DUM: 17

Anotace: Výklad základních pojmů nervové soustavy Očekávaný výstup: Žák zná stavbu nervové soustavy, dokáže

Anotace: Výklad základních pojmů nervové soustavy Očekávaný výstup: Žák zná stavbu nervové soustavy, dokáže popsat části nervové buňky, rozliší reflexy nepodmíněné a podmíněné, uvede příklady, uvědomuje si význam nervové soustavy Druh učebního materiálu: prezentace Typická věková skupina: 8. ročník, 13 – 14 let Klíčová slova: neuron, neurit, dendrit, buněčné tělo neuronu, synapse, nepodmíněný reflex, I. P. Pavlov, mozek, mícha, nervy, nervová dráha, reflexní oblouk, míšní reflex Pomůcky a materiál: prezentace, interaktivní tabule Potřebný čas pro výuku DUM: 30 min. Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem: Učitel seznámí žáky se stavbou nervové soustavy, podrobně vysvětlí její jednotlivé části, upozorní na význam reflexu nepodmíněného i podmíněného, zdůrazní práci I. P. Pavlova. Žáci aktivně doplňují a odpovídají na zadané otázky s využitím interaktivní tabule.

NERVOVÁ SOUSTAVA

NERVOVÁ SOUSTAVA

Nervová soustava • řídí činnost všech orgánů v těle • zajišťuje souhru – koordinaci

Nervová soustava • řídí činnost všech orgánů v těle • zajišťuje souhru – koordinaci - jednotlivých orgánů • zajišťuje komunikaci s okolním prostředím • centrální nervová soustava – mozek, mícha • obvodová nervová soustava - nervy

Nervová buňka • neuron • buněčné tělo s výběžky, krátké výběžky – dendrity, dlouhé

Nervová buňka • neuron • buněčné tělo s výběžky, krátké výběžky – dendrity, dlouhé výběžky – neurity, myelinová pochva

Synapse • zápoj • neurony mají mezi svými výběžky a tělem mikroskopické štěrbiny •

Synapse • zápoj • neurony mají mezi svými výběžky a tělem mikroskopické štěrbiny • propojením neuronů vzniká nervová dráha • po nervových dráhách se šíří vzruchy • rychlost šíření vzruchů je až 130 m/s

Reflex • je odpověď organismu na podnět • reflexní oblouk: čidlo zaznamená podnět, přenese

Reflex • je odpověď organismu na podnět • reflexní oblouk: čidlo zaznamená podnět, přenese informaci nervovou dráhou do nervového centra (mozku, míchy), zde je vypracovaná odpověď a přenesena nervovou dráhou k výkonnému orgánu • např. : podráždění teplem (kůže) – nervové dráhy – nervové centrum (mícha, mozek) – výkonný orgán (sval)

Reflexy nepodmíněné (vrozené) • jsou stálé a neměnné po celý život • např. :

Reflexy nepodmíněné (vrozené) • jsou stálé a neměnné po celý život • např. : sací, polykací, dýchací, uchopovací • reflex míšní – po podráždění čidla je signál veden přes míchu k výkonnému orgánu, který na podnět zareaguje (sval ucukne)

Reflexy podmíněné (získané) • vytvářejí se v průběhu života • jsou naučené • nejsou

Reflexy podmíněné (získané) • vytvářejí se v průběhu života • jsou naučené • nejsou trvalé, je třeba je stále posilovat, jinak vyhasínají

I. P. Pavlov (1849 – 1936) • ruský lékař a fyziolog • zabýval se

I. P. Pavlov (1849 – 1936) • ruský lékař a fyziolog • zabýval se studiem reflexů • pokusy se psy: pes vidí a cítí potravu, vylučuje sliny – nepodmíněný reflex, pokud při podávání potravy opakovaně svítí žárovka, vytvoří se podmíněný reflex • pokud svítíme, potravu nepodáme, pes přesto sliní, ale po čase reflex vymizí

Otázky 1 1. Na které části členíme nervovou soustavu? centrální nervová soustava, obvodová nervová

Otázky 1 1. Na které části členíme nervovou soustavu? centrální nervová soustava, obvodová nervová soustava 2. Hlavní části centrální nervové soustavy: mozek, mícha 3. Čím je tvořena obvodová nervová soustava? nervy 4. Vyjmenuj části neuronu: buněčné tělo neuronu, krátké výběžky dendrity, dlouhé výběžky neurity, jádro neuronu, myelinová pochva, Ranvierovy zářezy

Otázky 2 zápoj 1. Co znamená synapse? 2. Uveď příklady nepodmíněných reflexů: sací, polykací,

Otázky 2 zápoj 1. Co znamená synapse? 2. Uveď příklady nepodmíněných reflexů: sací, polykací, dýchací, uchopovací 3. Které reflexy se vytvářejí v průběhu lidského života? reflexy podmíněné 4. Kdo zkoumal podmíněné reflexy? I. P. Pavlov 5. Kdy dochází k vyhasínání reflexů? pokud podnět neopakujeme

Neuron krátký výběžek dendrit 1 tělo neuronu 2 Ranvierův zářez 4 zakončení neuritu 3

Neuron krátký výběžek dendrit 1 tělo neuronu 2 Ranvierův zářez 4 zakončení neuritu 3 7 dlouhý výběžek neurit 5 jádro 6 myelinová pochva

Zdroje • http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Ivan_Pavlov_nobel. jpg • http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/b/bc/Neuron_Handtuned. svg

Zdroje • http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Ivan_Pavlov_nobel. jpg • http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/b/bc/Neuron_Handtuned. svg • http: //office. microsoft. com/cscz/images/results. aspx? qu=u%C 4%8 Den%C 3%AD&ex=1#ai: MP 900442319 | • http: //office. microsoft. com/cscz/images/results. aspx? qu=pes&ex=2#ai: MP 900448575| • Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kateřina Zikmundová. • literatura: ČERNÍK, Vladimír. Přírodopis 8 pro základní školy, Biologie člověka. Praha: Nakl. SPN, 2009.