Nzev koly ZKLADN KOLA JIN HUSOVA 170 slo

  • Slides: 23
Download presentation
 • • • Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.

• • • Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2862 Číslo a název klíčové aktivity 3. 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_IX_3_ 10_ Nácvik určování druhých mocnin čísel Šablona číslo: IX Sada číslo: 3 Autor: Mgr. Vlasta Mrkáčková Pořadové číslo DUM: 10

 • • Anotace Nácvik určování druhých mocnin Očekávaný výstup: Žák zvládne určit zpaměti

• • Anotace Nácvik určování druhých mocnin Očekávaný výstup: Žák zvládne určit zpaměti přibližně druhou mocninu čísla, přesně ji určí pomocí kalkulačky a začne se učit určování druhých mocnin pomocí tabulek Druh učebního materiálu: prezentace Typická věková skupina: 13 - 14 let • Klíčová slova: druhá mocnina, odhad, kalkulačka, tabulky Pomůcky a materiál: interaktivní tabule, kalkulačky, tabulky • Potřebný čas pro výuku DUM: 40 minut • • Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem : DUM – prezentace –na úvod je připraveno zopakování druhých mocnin čísel celých, desetinných, čísel s více nulami, zlomků. Několik příkladů každého typu žáci na začátku opakují zpaměti a připomenou si při tom pravidla pro násobení čísel desetinných, záporných i zlomků , znovu je zde připomenuta úloha závorky. Opakování je uzavřeno úlohou, kterou nejde přesně spočítat zpaměti a řešením je písemné násobení. Stejné příklady pak žáci vypracují při samostatné práci do sešitu.

 • Po této rozcvičce následuje čtveřice příkladů, kde mají žáci za pomoci tabulek

• Po této rozcvičce následuje čtveřice příkladů, kde mají žáci za pomoci tabulek odhalit chybu (špatný opis, špatné umístění desetinné čárky, násobení dvěma místo umocnění a jiné). Nalezené chyby by měly motivovat k neustálé kontrole při umocňování proto je třeba dělat odhady. Proto přikročíme k procvičování odhadů. Prvním úkolem je zaokrouhlit na číslo s jednou nenulovou cifrou při dodržení řádu a toto číslo pak zpaměti umocnit. Toto je těžiště této hodiny. Dalším krokem je nalezení druhé mocniny pomocí kalkulačky. Ukážeme si, jaké odchylky ukazují různé displeje kalkulaček. My však si budeme muset umět poradit i s tabulkami, proto začneme s nácvikem práce s tabulkami. Je zde možné počet čísel zmenšit. Některá čísla upravíme společně a pak žáci vyhledávají a dopočítávají pomocí tabulek, některá umocňují samostatně. Rozhodně by měl zbýt čas na porovnání přesnosti výsledků a znovu zdůraznění nutnosti provádět odhady a kontroly správnosti počítáním zpaměti při práci s tabulkami

Druhá mocnina čísel Určování druhých mocnin. Odhady, užití tabulek a kalkulačky

Druhá mocnina čísel Určování druhých mocnin. Odhady, užití tabulek a kalkulačky

Zopakujme •

Zopakujme •

Počítejme zpaměti •

Počítejme zpaměti •

Vypracuj samostatně do sešitu •

Vypracuj samostatně do sešitu •

Zkontroluj výsledky •

Zkontroluj výsledky •

Oprav chyby /použij ke kontrole tabulky/ •

Oprav chyby /použij ke kontrole tabulky/ •

zkontroluj •

zkontroluj •

U každého dalšího příkladu prováděj odhad přibližného výsledku •

U každého dalšího příkladu prováděj odhad přibližného výsledku •

Zkontroluj zaokrouhlení •

Zkontroluj zaokrouhlení •

Zkontroluj výsledky •

Zkontroluj výsledky •

Ke každému příkladu najdi přesné řešení pomocí kalkulačky

Ke každému příkladu najdi přesné řešení pomocí kalkulačky

Ke každému příkladu najdi přesný výsledek pomocí kalkulačky •

Ke každému příkladu najdi přesný výsledek pomocí kalkulačky •

Porovnej výsledky •

Porovnej výsledky •

Jak co nejpřesněji určit mocniny pomocí tabulek? •

Jak co nejpřesněji určit mocniny pomocí tabulek? •

Jak co nejpřesněji určit mocniny pomocí tabulek? •

Jak co nejpřesněji určit mocniny pomocí tabulek? •

Porovnejme shodu výsledků získaných pomocí kalkulačky a tabulek •

Porovnejme shodu výsledků získaných pomocí kalkulačky a tabulek •