Leerplankader kunstzinnige orintatie SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Marieke

  • Slides: 12
Download presentation
Leerplankader kunstzinnige oriëntatie SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Marieke Hagemans en Inge Roozen Expeditie

Leerplankader kunstzinnige oriëntatie SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Marieke Hagemans en Inge Roozen Expeditie Cultuureducatie 4 maart 2015, 2012

Het leerplankader www. kunstzinnigeorientatie. slo. nl SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Het leerplankader www. kunstzinnigeorientatie. slo. nl SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Aanleiding 1. Geef scholen meer grip op de inhoud 2. Bevorder de deskundigheid in

Aanleiding 1. Geef scholen meer grip op de inhoud 2. Bevorder de deskundigheid in de school 3. Stel de culturele infrastructuur in dienst van de school Regeling "Cultuureducatie met Kwaliteit"

Opdracht SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Opdracht SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Opbouw leerplankader

Opbouw leerplankader

Wat is een leerlijn? • Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en

Wat is een leerlijn? • Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel.

Detail leerlijn beeldend

Detail leerlijn beeldend

Aandachtspunten

Aandachtspunten

Het creatieve proces

Het creatieve proces

Praktijkvoorbeeldend groep 1 -2 Fasen creatief proces: • Oriënteren • Onderzoeken • Uitvoeren •

Praktijkvoorbeeldend groep 1 -2 Fasen creatief proces: • Oriënteren • Onderzoeken • Uitvoeren • Evalueren

Op reis met een ruimteschip Keuzes voor de inhoud van de les • •

Op reis met een ruimteschip Keuzes voor de inhoud van de les • • • Betekenisvol thema/onderwerp Betekenisvolle (divergente) opdracht Aansluiten bij ontwikkeling leerlingen Leerdoelen Competenties creatief proces Samenhang - andere vakken en leergebieden - binnen en buitenschools leren

Het leerplankader www. kunstzinnigeorientatie. slo. nl SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Het leerplankader www. kunstzinnigeorientatie. slo. nl SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling