Nzev koly Zkladn kola Jin Husova 170 slo

  • Slides: 13
Download presentation
Název školy Základní škola Jičín, Husova 170 Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 4. 00/21.

Název školy Základní škola Jičín, Husova 170 Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2862 Číslo a název klíčové aktivity 3. 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM: VY_32_INOVACE_VIII_3_15 Šablona číslo: Autor: VIII. Moment síly. Sada číslo: 3. Mgr. Milan Žižka Pořadové číslo DUM: 15

Anotace: Power. Pointová Prezentace seznamuje s momentem síly, s jeho otáčivým účinkem a výpočtem.

Anotace: Power. Pointová Prezentace seznamuje s momentem síly, s jeho otáčivým účinkem a výpočtem. Upevňuje dovednosti správného řešení fyzikálních úloh. Druh učebního materiálu Výukový Typická věková skupina 12 – 13 let Klíčová slova Síla, rameno síly, moment síly, dvojice sil.

Moment síly popisuje otáčivý účinek síly. Otáčivý pohyb je velmi častý pohyb. Pokus se

Moment síly popisuje otáčivý účinek síly. Otáčivý pohyb je velmi častý pohyb. Pokus se najít co nejvíce činností, při kterých používáme tento pohyb.

Víte, nebo si snadno ověříte, že když budeme působit silou na kliku v místě,

Víte, nebo si snadno ověříte, že když budeme působit silou na kliku v místě, ve kterém se klika otáčí, klikou neotočíme. Když budeme působit silou v blízkosti místa otáčení, klikou otočíme, ale nepůjde to snadno – budeme muset působit velkou silou. Když budeme působit na konci kliky, bude nám stačit daleko menší síla. Otáčivý účinek síly na těleso nezávisí pouze na velikosti síly, ale i na vzdálenosti nositelky síly od místa otáčení. Vzdálenost nositelky síly od osy otáčení nazýváme rameno síly.

Moment síly je součin síly a ramene síly. Má otáčivý účinek na těleso. Rameno

Moment síly je součin síly a ramene síly. Má otáčivý účinek na těleso. Rameno síly a je vzdálenost nositelky síly od osy otáčení. a F M=F. a 0 M je moment síly v Nm F je síla v N a je rameno síly v m 0 je osa otáčení Jednotka momentu síly je newtonmetr - Nm.

Moment síly není jednoznačně určen pouze velikostí. Musíme určit směr, ve kterém tělesem síla

Moment síly není jednoznačně určen pouze velikostí. Musíme určit směr, ve kterém tělesem síla otáčí. a F 0 Moment síly na tomto obrázku otáčí pákou proti směru hodinových ručiček. Směr hodinových ručiček

Úloha Řidič povoloval zarezlý šroub. Použil k tomu klíč dlouhý 50 cm. Na jeho

Úloha Řidič povoloval zarezlý šroub. Použil k tomu klíč dlouhý 50 cm. Na jeho konci působil silou 300 N. Jak velkým momentem síly působil na šroub? Řešení F = 300 N a = 50 cm = 0, 5 m M=? . M=F. a M = 300. 0, 5 M = 150 Nm Velikost momentu síly, kterým řidič otáčí klíčem, je 150 Nm. a = 50 cm F = 300 N

Řešte samostatně Na vahadlo studny působíme silou 30 N ve vzdálenosti 100 cm od

Řešte samostatně Na vahadlo studny působíme silou 30 N ve vzdálenosti 100 cm od ložiska, ve kterém se otáčí. S jak velkým momentem síly otáčíme vahadlem studny? Pro řešení klikni F = 30 N a = 100 cm = 1 m M=? . M=F. a M = 30. 1 M = 30 Nm Vahadlem otáčíme s momentem sily o velikosti 30 Nm.

Často při otáčení tělesem využíváme vlastností dvojice sil. Jsou to dvě stejně velké rovnoběžné

Často při otáčení tělesem využíváme vlastností dvojice sil. Jsou to dvě stejně velké rovnoběžné síly opačného směru, jejich nositelky jsou na různých stranách od osy otáčení. Pokus se najít další příklady využití dvojice sil.

Některé další příklady užití dvojice sil.

Některé další příklady užití dvojice sil.

Další úlohy 1. Ruka působí na kliku silou 3 N ve vzdálenosti 10 cm

Další úlohy 1. Ruka působí na kliku silou 3 N ve vzdálenosti 10 cm od osy otáčení. S jak velkým momentem síly klikou otáčí? Řešení 1. úlohy F=3 N a = 10 cm = 0, 1 m M=? . M=F. a M = 3. 0, 1 M = 0, 3 Nm Ruka otáčí klikou s momentem síly o velikosti 0, 3 Nm. a 0 F

2. Úloha Při vrtání kolovrátkem působíme silou 20 N ve vzdálenosti 15 cm od

2. Úloha Při vrtání kolovrátkem působíme silou 20 N ve vzdálenosti 15 cm od osy otáčení. Jak velký je moment síly, s kterým touto vrtačkou otáčíme? Řešení 2. úlohy F = 20 N a = 15 cm = 0, 15 m M=? . M=F. a M = 20. 0, 15 M = 3 Nm Ruka otáčí vrtačkou s momentem síly o velikosti 3 Nm. F a 0

Zdroj obrázků: Galerie MS Office: www. office. microsoft. com a vlastní práce.

Zdroj obrázků: Galerie MS Office: www. office. microsoft. com a vlastní práce.