Retrograd Otolog Prime Ynteminin Kan Ve Kan rnlerinin

  • Slides: 36
Download presentation
Retrograd Otolog Prime Yönteminin Kan Ve Kan Ürünlerinin Kullanımı Ve Hemogram Değerlerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Retrograd Otolog Prime Yönteminin Kan Ve Kan Ürünlerinin Kullanımı Ve Hemogram Değerlerine Etkisinin Değerlendirilmesi Yeliz Koçoğlu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD.

Bu çalışmanın planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde rol alan araştırmacıların endüstri ile herhangi bir bağının bulunmadığını

Bu çalışmanın planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde rol alan araştırmacıların endüstri ile herhangi bir bağının bulunmadığını taahhüt ederiz.

KAN KORUYUCU YÖNTEMLER ü Akut normovolemik hemodilüsyon ü Mini dolaşım sistemleri ü Mini kardiopleji

KAN KORUYUCU YÖNTEMLER ü Akut normovolemik hemodilüsyon ü Mini dolaşım sistemleri ü Mini kardiopleji ü Cell saver ü Ultrafiltrasyon ü Heparin kaplı sistemler ü Retrograd otolog prime

RETROGRAD OTOLOG PRİME (ROP) KBP devrelerinin hastanın kendi kanı ile prime edilmesi - Panico

RETROGRAD OTOLOG PRİME (ROP) KBP devrelerinin hastanın kendi kanı ile prime edilmesi - Panico ve Neptün ; 1959 (1) - Rosengart ve arkadaşları; 1998 (2) Avantajları ü Azalmış prime ü Azalmış hemodilüsyon ü Aneminin engellenmesi ü Maliyet ve hastaya ekstra girişim gerektirmeme 1. Surg Forum; Panico FG, Neptune WB; 10: 605 -9, 1960. 2. J. Thorac Cardiovasc Surg. Rosengart TK; Feb; 115 (2): 426 -38; discussion 438 -9, 1998.

AMAÇ Çalışmamızda ROP uygulamasının hemoglobin, hematokrit değerleri ve transfüzyon uygulaması üzerindeki etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir.

AMAÇ Çalışmamızda ROP uygulamasının hemoglobin, hematokrit değerleri ve transfüzyon uygulaması üzerindeki etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir.

HASTALAR VE YÖNTEM Elektif açık kalp cerrahisi, n= 50 Randomize Grup 1 (n=25, kontrol):

HASTALAR VE YÖNTEM Elektif açık kalp cerrahisi, n= 50 Randomize Grup 1 (n=25, kontrol): Standart prime (1650 ml) Grup 2 (n=25, çalışma): ROP uygulandı (762± 96 ml)

ÇALIŞMAYA DAHİL EDİLME KRİTERLERİ ü Ejeksiyon Fraksiyonu > %30 ü Hematokrit değeri % 25

ÇALIŞMAYA DAHİL EDİLME KRİTERLERİ ü Ejeksiyon Fraksiyonu > %30 ü Hematokrit değeri % 25 -45 arasında ü Euro skoru değeri < % 6 ü İlk kez opere olan ü Erişkin dönem ü Altta yatan hematolojik hastalığı olmayan ü Bilinen bir kanama patolojisi olmayan ü Elektif şartlar

AŞAMA 1: ROP TORBASI TASARIMLI PERFÜZYON SİSTEMİ OLUŞTURULMASI 13. 10. 14

AŞAMA 1: ROP TORBASI TASARIMLI PERFÜZYON SİSTEMİ OLUŞTURULMASI 13. 10. 14

AŞAMA 2 : ROP YÖNTEMİ İLE ARTERİYEL HATTIN HASTA KANI İLE DOLDURULMASI 29. 10.

AŞAMA 2 : ROP YÖNTEMİ İLE ARTERİYEL HATTIN HASTA KANI İLE DOLDURULMASI 29. 10. 2020

AŞAMA 3 : ROP YÖNTEMİ İLE ARTERİYEL VE VENÖZ HATTIN HASTA KANI İLE DOLDURULMASI

AŞAMA 3 : ROP YÖNTEMİ İLE ARTERİYEL VE VENÖZ HATTIN HASTA KANI İLE DOLDURULMASI

AŞAMA 4 : ROP YÖNTEMİ İLE PERFÜZYON SİSTEMİNİN HASTA KANI İLE DOLDURULMASI

AŞAMA 4 : ROP YÖNTEMİ İLE PERFÜZYON SİSTEMİNİN HASTA KANI İLE DOLDURULMASI

 Takip Parametreleri; ü Ameliyat öncesi (t 0) ü İndüksiyon sonrası ( t 1)

Takip Parametreleri; ü Ameliyat öncesi (t 0) ü İndüksiyon sonrası ( t 1) ü Kardiopulmoner baypasın 10. dakikası (t 2) ü Kros klemp sonrası 5. dakika (t 3) ü Isınma tamamlandıktan sonra (t 4) ü KPB sonrası 10. dakika (t 5) ü Yoğun bakım ilk 6. saat (t 6) ü Yoğun bakım ilk 12. saat (t 7)

Takip Edilen Parametreler; ü Hemoglobin, hematokrit düzeyleri ü Peroperatif ve postoperatif kan ve kan

Takip Edilen Parametreler; ü Hemoglobin, hematokrit düzeyleri ü Peroperatif ve postoperatif kan ve kan ürünü kullanımı ü KPB ve aortik kross klemp süreleri ü 24 saatlik drenaj miktarları ü Ekstubasyon zamanları ü YB ve hastane kalış süreleri

HASTA VERİLERİ Grup 1 Grup 2 P n % Erkek 19 76% 20 80%

HASTA VERİLERİ Grup 1 Grup 2 P n % Erkek 19 76% 20 80% Kadın 6 24% 5 20% Ort Ss Yaş 57, 68 11, 43 55, 72 12, 40 0, 553 Boy(cm) 170, 36 9, 00 168, 12 6, 21 0, 142 Kilo(kg) 77, 72 10, 66 79, 80 8, 70 0, 472 BMI 26, 99 4, 83 28, 29 3, 33 0, 090 BSA (M 2) 1, 91 0, 15 1, 91 0, 11 0, 946 EF % 50, 80 6, 32 54, 04 6, 93 0, 089 ES% 13. 10. 14 2, 42 1, 81 1, 48 1, 38 0, 055 Cinsiyet 0, 73

Grup 1 Grup 2 p Ort Ss Kross Klemp 110, 72 Süresi (dk) 35,

Grup 1 Grup 2 p Ort Ss Kross Klemp 110, 72 Süresi (dk) 35, 01 107, 04 39, 65 0, 641 KPB Süresi(dk) 36, 79 148, 20 41, 88 0, 240 13. 10. 14 158, 76

SONUÇLAR Hematokrit Değerleri KPB girişi (p<0, 05) Grup 1: % 24, 05± 3, 5

SONUÇLAR Hematokrit Değerleri KPB girişi (p<0, 05) Grup 1: % 24, 05± 3, 5 Grup 2: %29, 56± 4, 52 Kros Klemp Sonrası (p<0, 05) Grup 1: %26, 55± 3, 41 Grup 2: %30, 13± 4, 03 Isınma Sonrası (p<0, 05) Grup 1: %27, 84± 3, 24 Grup 2: %31, 42± 3, 95 KPB sonrası (p<0, 05) Grup 1: %29, 58± 3, 21 Grup 2: %33, 35± 3, 26

13. 10. 14

13. 10. 14

Hemoglobin Değerleri KPB girişi (p<0, 05) Grup 1: %7, 79± 1, 26 Grup 2:

Hemoglobin Değerleri KPB girişi (p<0, 05) Grup 1: %7, 79± 1, 26 Grup 2: % 9, 67± 1, 55 Kros Klemp Sonrası (p<0, 05) Grup 1: % 8, 62± 1, 16 Grup 2: % 9, 85± 1, 41) Isınma Sonrası (p<0, 05) Grup 1: % 9, 57± 1, 09 Grup 2: % 10, 89± 1, 18) KPB sonrası (p<0, 05) Grup 1: % 8, 91± 1, 08 Grup 2: % 10, 26± 1, 33

13. 10. 14

13. 10. 14

SIVI DÜZEYLERİ Grup 1 Grup 2 P Ort Ss İdrar (cc) 1462, 00 631,

SIVI DÜZEYLERİ Grup 1 Grup 2 P Ort Ss İdrar (cc) 1462, 00 631, 01 1698, 60 656, 74 0, 076 Denge (cc) 113, 60 631, 13 276, 00 1025, 40 0, 351 1207, 60 704, 90 733, 40 599, 05 0, 001 2218, 00 784, 60 2366, 00 1088, 93 Drenaj (cc) Anestezi Volüm Miktarı (cc) 13. 10. 14 0, 454

13. 10. 14

13. 10. 14

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIM BULGULARI Grup 1 Grup 2 P Ort Ss KPB

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIM BULGULARI Grup 1 Grup 2 P Ort Ss KPB Kullanılan ES (Ünite) 0, 32 0, 69 0, 04 0, 20 0, 077 Anestezi ES (Ünite) 2, 76 1, 33 1, 72 1, 54 0, 008 Anestezi Tdp (Ünite) 1, 84 1, 1 1, 44 0, 91 0, 142 Yb ES (Ünite) 2, 32 1, 65 0, 80 1, 11 0, 001 Yb TDP (Ünite) 2, 16 1, 90 1, 40 1, 68 0, 128 Yb Tromb (Ünite) 0, 12 0, 44 0, 04 0, 20 0, 540 13. 10. 14 Servis ES (Ünite) 0, 16 0, 37 0, 16 0, 47 0, 735

13. 10. 14

13. 10. 14

13. 10. 14

13. 10. 14

TOPLAM KAN VE KAN ÜRÜNÜ KULLANIMI Grup 1 Toplam Ort Grup 2 MW P

TOPLAM KAN VE KAN ÜRÜNÜ KULLANIMI Grup 1 Toplam Ort Grup 2 MW P 1, 64 165, 000 0, 004 1, 44 0, 91 247, 000 0, 142 1, 68 0, 96 1, 51 138, 500 0, 001 1, 90 1, 40 1, 68 236, 000 0, 128 Ss Ort Ss İntraoperatif 3, 08 ES (ünite) 1, 60 1, 76 İntraoperatif 1, 84 TDP (ünite) 1, 10 Postoperatif ES (ünite) 2, 48 Postoperatif 2, 16 TDP (ünite) 13. 10. 14

13. 10. 14

13. 10. 14

DİĞER PARAMETRELER Grup 1 Grup 2 P Ort Ss Ort Extübasyon süresi (saat) 7,

DİĞER PARAMETRELER Grup 1 Grup 2 P Ort Ss Ort Extübasyon süresi (saat) 7, 56 5, 06 6, 88 4, 02 0, 800 YB süresi (gün) 2, 40 0, 95 2, 36 1, 11 0, 684 Serviste kalış süresi (gün) 5, 48 2, 14 4, 48 1, 35 0, 124 13. 10. 14 Ss

TARTIŞMA Kalp cerrahisinde en çok tartışılan konular arasında KPB'ın başlaması ile prime solüsyonunun meydana

TARTIŞMA Kalp cerrahisinde en çok tartışılan konular arasında KPB'ın başlaması ile prime solüsyonunun meydana getirdiği hemodilüsyon, prime solüsyonu miktarı, kan transfüzyonları ve komplikasyonları yer almaktadır. Transfüzyon Komplikasyonları ü Solunumsal komplikasyonlar ü Bakteriyel enfeksiyonlarda artış ü Allerjik transfüzyon reaksiyonları ü Maliyet American Association of Blood Banks; 558 -Vangelen-Tyler V. Bedhesda; 9, 2005.

ANEMİ!!! Komplikasyonları ü Yara yeri enfeksiyonları, ü Serebral, renal, ve pulmoner fonksiyonlarda bozulma, ü

ANEMİ!!! Komplikasyonları ü Yara yeri enfeksiyonları, ü Serebral, renal, ve pulmoner fonksiyonlarda bozulma, ü YB ve hastanede kalış süresinde uzama, ü Mortalitede artış (1, 2). Anemi Sınırları Ø 70 yaş üzerinde 8 gr/100 ml, Ø 70 yaş altında 7 gr/100 ml olarak kabul edilmektedir (3, 4) 1. Crit. Care Med; Koch. CG et al; 34: 1608 -16, 2006. 2. İmplications on operative Crit Care Med; Habib RH et al; 33: 1749 -56, 2005. 3. Ann Thorac Surg; Jones JW et al; 49: 585 -90, 1990 4. Ann Thorac Surg; Jones JW et al 51: 541 -6, 1991

Çalışmamızda Anemi Sınırları En Düşük Hemoglobin Değeri Grup 1: 7, 79 ± 1. 26

Çalışmamızda Anemi Sınırları En Düşük Hemoglobin Değeri Grup 1: 7, 79 ± 1. 26 mg/dlt Grup 2 : 9, 67± 1, 55 mg/dlt

LİTERATÜR Hou X ve ark. ; 2009 Kardiyak cerrahi, Randomize, N=120 Grup 1 (n=60,

LİTERATÜR Hou X ve ark. ; 2009 Kardiyak cerrahi, Randomize, N=120 Grup 1 (n=60, kontrol): Standart prime Grup 2 (n=60, çalışma): ROP Transfüzyon ihtiyacı ; Grup 1: % 83. 3 ve Grup 2: % 26. 7 ROP yöntemi ile; Kan ve kan ürünü kullanımı daha az Eur J. Anaesthesiol Dec. Hou X. 26 (12): 1061 -6, 2009.

Severdija ve ark. , 2011 Kardiyak cerrahi, Randomize, N=100 Grup 1 (n=50, kontrol): Standart

Severdija ve ark. , 2011 Kardiyak cerrahi, Randomize, N=100 Grup 1 (n=50, kontrol): Standart prime (1627± 108 ml) Grup 2 (n=50, çalışma): ROP (782 ± 96 ml ) KPB sırasında en düşük Htc: Grup 1: % 22 ve Grup 2: % 26 ROP yönteminin; Dilüsyonel anemide azalma Kan ve kan ürünü daha az Perfüzyon. 2011, 26 : 315 -2113.

Vandewielea ve ark. , 2013 Kardiyak cerrahi, Randomize, N=753 Grup 1 (n=475, kontrol): Standart

Vandewielea ve ark. , 2013 Kardiyak cerrahi, Randomize, N=753 Grup 1 (n=475, kontrol): Standart prime (1600 ml) Grup 2 (n=498, çalışma): ROP (475 ml ) ROP yönteminin; Kan transfüzyonlarının olumsuz etkileri ile başa çıkmada önemli Interact Cardio. Vasc Thorac Surg; Vandewielea K, 16 (6): 778 -783, 2013.

ROP ü Oldukça güvenilir, ü Düşük maliyetli, ü Uygulanmasında ek personel ve yüksek teknolojik

ROP ü Oldukça güvenilir, ü Düşük maliyetli, ü Uygulanmasında ek personel ve yüksek teknolojik donanıma gereksinimi olmayan, ü Hasta için ciddi yan etkilerini bulunmayan ve hastaya ekstra girişim gerektirmeyen, ü 5 -8 dakika gibi çok kısa sürelerde gerçekleştirilerek zaman kaybına yol açmayan, ü Dilüsyonu oluştuktan sonra değil oluşmadan engellemeye çalışan, ü Basit ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir.

YORUM ROP uygulamasının kan transfüzyonunun yan etki ve komplikasyonlarını azaltmakla kalmayıp, postoperatif drenaj miktarını

YORUM ROP uygulamasının kan transfüzyonunun yan etki ve komplikasyonlarını azaltmakla kalmayıp, postoperatif drenaj miktarını da anlamlı olarak düşürdüğünü düşünmekteyiz.

13. 10. 15 TEŞEKKÜRLER

13. 10. 15 TEŞEKKÜRLER