PENGURUSAN AKAUN PANJAR Oleh Unit Pengurusan Panjar Seksyen

  • Slides: 30
Download presentation
PENGURUSAN AKAUN PANJAR Oleh: Unit Pengurusan Panjar Seksyen Perakaunan Amanah Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat

PENGURUSAN AKAUN PANJAR Oleh: Unit Pengurusan Panjar Seksyen Perakaunan Amanah Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat Dan Agensi Jabatan Akauntan Negara Malaysia

KANDUNGAN: Definisi Panjar Jenis-Jenis Panjar Kebenaran Mewujudkan Panjar Permohonan Panjar Pengendalian Panjar Dokumen &

KANDUNGAN: Definisi Panjar Jenis-Jenis Panjar Kebenaran Mewujudkan Panjar Permohonan Panjar Pengendalian Panjar Dokumen & Rekod Panjar

DEFINISI PANJAR: Selaras Dengan AP 3: 1. Penguntukan wang tunai dalam kumpulanwang disatukan tidak

DEFINISI PANJAR: Selaras Dengan AP 3: 1. Penguntukan wang tunai dalam kumpulanwang disatukan tidak dipertanggungkan dalam akaun sebagai perbelanjaan muktamad. 2. Hanya pembayaran yang sebenar dari panjar itu dipertanggungkan. 3. Akauntan Negeri / Bendahari Negeri sebagai panjar hendaklah di akaun di bawah panjar yang berkenaan yang mana hendaklah dijelaskan apabila panjar itu akhirnya diserah balik.

JENIS-JENIS PANJAR: - Panjar Gaji - Panjar Seperduabelas - Panjar Tiga Perduabelas - Panjar

JENIS-JENIS PANJAR: - Panjar Gaji - Panjar Seperduabelas - Panjar Tiga Perduabelas - Panjar Unit - Panjar Khas - Panjar Wang Runcit

JENIS-JENIS PANJAR: PANJAR GAJI • AP 3 - Pendahuluan bagi membayar gaji • Digunakan

JENIS-JENIS PANJAR: PANJAR GAJI • AP 3 - Pendahuluan bagi membayar gaji • Digunakan oleh Kementerian Pertahanan

JENIS-JENIS PANJAR: s la e b a u d r e p e S

JENIS-JENIS PANJAR: s la e b a u d r e p e S r AP 3 -Panja v Adalah penguntukan wang tunai yang diperuntukkan dalam Kumpulan Wang Disatukan yang digunakan untuk memudahkan perbelanjaan berkala & oleh itu tidak dipertanggungkan dlm akaun sebagai perbelanjaan muktamad & hanya pembayaran sebenar sahaja dari panjar itu, yang dipertanggungkan. v Wang tunai yang dikeluarkan oleh Akauntan Negara, Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri atau Akauntan /Bendahari Negeri sebagai panjar hendaklah diakaun di bawah akaun “panjar” yang berasingan dlm akaun panjar diri atas nama jawatan pemegang panjar yang berkenaan, yang mana hendaklah dijelaskan apabila panjar itu akhirnya diserah balik.

JENIS-JENIS PANJAR: s la e b a u d r e p e S

JENIS-JENIS PANJAR: s la e b a u d r e p e S r Panja Diberikan bagi membuat perbelanjaan berkala atau untuk tujuan tertentu panjar Had panjar diberikan berdasarkan anggaran perbelanjaan untuk sebulan Contoh: KPM & JPA (bayaran biasiswa)

JENIS-JENIS PANJAR: s la e b a u d r e P a ig

JENIS-JENIS PANJAR: s la e b a u d r e P a ig T AP 3 -Panjar v Adalah penguntukan wang tunai yang diperuntukkan dalam Kumpulan Wang Disatukan yang digunakan untuk memudahkan perbelanjaan berkala luar negara dalam matawang asing & oleh itu tidak dipertanggungkan dlm akaun sebagai perbelanjaan muktamad & hanya pembayaran sebenar sahaja dari panjar itu, yang dipertanggungkan. v Wang tunai yang dikeluarkan oleh Akauntan Negara, Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri atau Akauntan /Bendahari Negeri sebagai panjar hendaklah diakaun di bawah akaun “panjar” yang berasingan dlm akaun panjar diri atas nama jawatan pemegang panjar yang berkenaan, yang mana hendaklah dijelaskan apabila panjar itu akhirnya diserah balik.

JENIS-JENIS PANJAR: s la e b a u d r e P a ig

JENIS-JENIS PANJAR: s la e b a u d r e P a ig Panjar T Diberikan bagi membuat perbelanjaan operasi harian perwakilan dengan segera tanpa menunggu penghantaran wang dari Malaysia Had panjar dalam matawang asing berdasarkan anggaran perbelanjaan untuk 3 bulan Tiada had maksimum ditetapkan seperti Panjar Wang Runcit

JENIS-JENIS PANJAR: s la e b a u d r e P a ig

JENIS-JENIS PANJAR: s la e b a u d r e P a ig Panjar T q Penghantaran dana ke luar negara melibatkan urusniaga untung rugi matawang asing yang perlu diperakaunkan mengikut kod panjar masing-masing. q Walaupun rekupmen boleh dibuat lebih dari sekali dalam sebulan [AP 112(a)] tetapi digalakkan membuat rekupmen sekali sebulan untuk memudahkan pemantauan perbelanjaan oleh Kementerian.

JENIS-JENIS PANJAR: s la e b a u d r e P a ig

JENIS-JENIS PANJAR: s la e b a u d r e P a ig Panjar T Pejabat Malaysia di luar negara yang menggunakan Panjar 3/12: 1. Kementerian Luar Negeri (107) 2. Kementerian Pertahanan (26) 3. Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (3) 4. Kementerian Pelajaran Malaysia (6) 5. Jabatan Imigresen Malaysia (1) 6. Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani (7) 7. Jabatan Perkhidmatan Awam (2) 8. Kastam Diraja Malaysia (1)

JENIS-JENIS PANJAR: PANJAR UNIT as h k n a lu u • Pendah a

JENIS-JENIS PANJAR: PANJAR UNIT as h k n a lu u • Pendah a g ja n e p i a w a g kepada pe lan u p m u k u t a u ses s li o p n a d a r e t n pasukan te ayar b m e m bagi sa a m e s n a ja n perbela menjalankan perkhidmatan.

JENIS-JENIS PANJAR: AP 3 - PANJAR KHAS • Adalah penguntukan wang tunai yang diperuntukkan

JENIS-JENIS PANJAR: AP 3 - PANJAR KHAS • Adalah penguntukan wang tunai yang diperuntukkan dalam Kumpulan Wang Disatukan yang digunakan untuk memudahkan perbelanjaan bagi tujuan khas & oleh itu tidak dipertanggungkan dlm akaun sebagai perbelanjaan muktamad & hanya pembayaran sebenar sahaja dari panjar itu, yang dipertanggungkan. • Wang tunai yang dikeluarkan oleh Akauntan Negara, Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri atau Akauntan /Bendahari Negeri sebagai panjar hendaklah diakaun di bawah akaun “panjar” yang berasingan dlm akaun panjar diri atas nama jawatan pemegang panjar yang berkenaan, yang mana hendaklah dijelaskan apabila panjar itu akhirnya diserah balik.

JENIS-JENIS PANJAR: PANJAR KHAS • Diberikan bagi membuat perbelanjaan operasi atau untuk tujuan tertentu

JENIS-JENIS PANJAR: PANJAR KHAS • Diberikan bagi membuat perbelanjaan operasi atau untuk tujuan tertentu panjar • Had panjar diberikan berdasarkan anggaran perbelanjaan untuk sebulan • Tiada had maksimum ditetapkan seperti panjar wang runcit

JENIS-JENIS PANJAR: PANJAR KHAS - CONTOH PANJAR HOSPITAL: Diberikan kepada hospital-hospital dengan tujuan untuk

JENIS-JENIS PANJAR: PANJAR KHAS - CONTOH PANJAR HOSPITAL: Diberikan kepada hospital-hospital dengan tujuan untuk bayaran balik deposit bayaran cagaran hospital kepada pesakit-pesakit.

JENIS-JENIS PANJAR: PANJAR KHAS - CONTOH Panjar Khas Tabung Bantuan Segera: Diberikan kepada Jabatan

JENIS-JENIS PANJAR: PANJAR KHAS - CONTOH Panjar Khas Tabung Bantuan Segera: Diberikan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) untuk menguruskan bantuan segera kepada kumpulan sasar yang layak.

JENIS-JENIS PANJAR: PANJAR KHAS - CONTOH. Panjar Khas Infra: Diberikan kepada Institut Kemajuan Desa

JENIS-JENIS PANJAR: PANJAR KHAS - CONTOH. Panjar Khas Infra: Diberikan kepada Institut Kemajuan Desa dengan tujuan bayaran elaun kehilangan punca pendapatan bagi ketua kampung-ketua kampung yang penghadiri kursus anjuran infra.

JENIS-JENIS PANJAR: AP 3 - PANJAR WANG RUNCIT • Sejumlah wang yang diberi kepada

JENIS-JENIS PANJAR: AP 3 - PANJAR WANG RUNCIT • Sejumlah wang yang diberi kepada pegawai perakaunan untuk membolehkannya membuat pembayaran kecil yang segera dan perbelanjaan runcit tanpa mempertanggungkannya terlebih dahulu kepada sesuatu maksud perbelanjaan. Hanya pembayaran yang sebenar dari panjar itu dipertanggungkan. • Ia boleh juga digunakan bagi memberi pendahuluan wang tunai segera kepada pegawai-pegawai yang memerlukan wang untuk membayar belanja perjalanan KECUALI untuk membayar tuntutan

JENIS-JENIS PANJAR: HAD PANJAR WANG RUNCIT SPP 2/2002 HAD AMAUN PANJAR WANG RUNCIT BAGI

JENIS-JENIS PANJAR: HAD PANJAR WANG RUNCIT SPP 2/2002 HAD AMAUN PANJAR WANG RUNCIT BAGI SETIAP PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) DITETAPKAN SEPERTI BERIKUT : PTJ AMAUN a) PERINGKAT KEMENTERIAN RM 5, 000. 00 b) PERINGKAT IBU PEJABAT RM 3, 000. 00 c) PEJABAT DI PERINGKAT NEGERI RM 2, 000. 00 d) PEJABAT DI PERINGKAT DAERAH RM 1, 000. 00

JENIS-JENIS PANJAR: PENJELASAN KEPADA SPP 2/2002 a) PERINGKAT KEMENTERIAN RM 5, 000. 00 Jika

JENIS-JENIS PANJAR: PENJELASAN KEPADA SPP 2/2002 a) PERINGKAT KEMENTERIAN RM 5, 000. 00 Jika sesuatu pejabat itu terletak di Kementerian b) PERINGKAT IBU PEJABAT RM 3, 000. 00 Jika sesuatu pejabat itu terletak di ibu pejabat Jabatan c) PEJABAT PERINGKAT NEGERI RM 2, 000. 00 Jika sesuatu pejabat itu walaupun terletak di ibu negeri atau daerah dan melapor terus kepada Kementerian atau ibu pejabat d) PEJABAT PERINGKAT DAERAH RM 1, 000. 00 Jika sesuatu pejabat itu terletak di sesuatu daerah dan melapor kepada pejabat Negeri.

n JENIS-JENIS PANJAR: Bayaran Melalui PWR: Pembayaran yang boleh dibuat daripada PWR adalah perbelanjaan

n JENIS-JENIS PANJAR: Bayaran Melalui PWR: Pembayaran yang boleh dibuat daripada PWR adalah perbelanjaan rasmi berdasarkan kriteria berikut : (a) Pembayaran kecil yang segera iaitu perbelanjaan tidak berkala / dirancang; (b) Perbelanjaan runcit iaitu pembelian kecil-kecilan yang tidak praktikal untuk membuat pembelian melalui pesanan tempatan; (c) setiap resit/bil;

JENIS-JENIS PANJAR: Bayaran Melalui PWR: (d) Pembelian yang tidak dijeniskan sebagai Aset (Harta Modal

JENIS-JENIS PANJAR: Bayaran Melalui PWR: (d) Pembelian yang tidak dijeniskan sebagai Aset (Harta Modal dan Inventori di bawah Kod Objek Am 30000); (e) Pendahuluan wang tunai untuk membayar belanja perjalanan kepada pegawai yang menggunakan kenderaan jabatan seperti perbelanjaan minyak kereta, bayaran tol dan bayaran meletak kereta. Tuntutan perjalanan pegawai yang menggunakan kenderaan sendiri adalah TIDAK DIBENARKAN melalui PWR (AP 3)!!

KEBENARAN MEWUJUDKAN PANJAR: Kuasa Melulus Panjar AP 111(a) Ketua Setiausaha Perbendaha raan atau Pegawai

KEBENARAN MEWUJUDKAN PANJAR: Kuasa Melulus Panjar AP 111(a) Ketua Setiausaha Perbendaha raan atau Pegawai Kewangan Negeri boleh membenarkan Ak auntan Negara atau Akauntan Negeri Atau Bendahari Neg eri, mengikut mana yang berkenaan, mengadakan panjar , dan mengizinkan pengeluaran panjar jika didapati perlu bagi seseorang pegawai awam ada wang padanya untuk membuat bayaran.

KEBENARAN MEWUJUDKAN PANJAR: Panjar Digunakan Mengikut Maksud Diwujudkan AP 111(b) Panjar mestilah digunakan hanya

KEBENARAN MEWUJUDKAN PANJAR: Panjar Digunakan Mengikut Maksud Diwujudkan AP 111(b) Panjar mestilah digunakan hanya bagi maksud ianya diadakan dan hendaklah dikeluar dan diakaunkan semata-mata mengikut syarat-syarat kelulusan yang diberi.

PERMOHONAN PANJAR: AP 112(a) Senarai panjar dan amaunnya yang dikehendaki oleh jabatan, termasuk panjar

PERMOHONAN PANJAR: AP 112(a) Senarai panjar dan amaunnya yang dikehendaki oleh jabatan, termasuk panjar wang runcit, hendaklah disampaikan oleh Ketua Jabatan kepada Akauntan Negara atau Akauntan Negeri Atau Bendahari Negeri. Amaun itu hendaklah dihadkan kepada keperluan minimum dengan mengingati bahawa rekupmen boleh dibuat lebih daripada sekali dalam sebulan.

PERMOHONAN PANJAR: ) b ( 2 1 1 AP Permohonan oleh Ketua Jabatan hendaklah

PERMOHONAN PANJAR: ) b ( 2 1 1 AP Permohonan oleh Ketua Jabatan hendaklah menyatakan dengan terang mengapakah panjar itu dikehendaki.

PENGENDALIAN PANJAR: AP 113(a)-Pembukaan Akaun Bank - Pemegang Panjar selain Panjar Wang Runcit hendaklah

PENGENDALIAN PANJAR: AP 113(a)-Pembukaan Akaun Bank - Pemegang Panjar selain Panjar Wang Runcit hendaklah membuka satu akaun bank atas nama jawatan - Pembukaan akaun bank atas kelulusan Akauntan Negara/Bendahari Negeri - Akaun bank hanya digunakan atas tujuan panjar yang berkenaan sahaja

PENGENDALIAN PANJAR: SURAT KUASA PEMUNGUT TUNAI (BORANG AK 52) q. Kuasa Tetap kepada pegawai

PENGENDALIAN PANJAR: SURAT KUASA PEMUNGUT TUNAI (BORANG AK 52) q. Kuasa Tetap kepada pegawai yang mengesahkan dan menunaikan Cek/EFT panjar di bank diberi oleh Pejabat Perakaunan kepada Pemegang Panjar melalui Surat Kuasa Pemungut Tunai (Borang AK 52). q. Surat kuasa ini akan diserah ke bank yang berkaitan untuk tujuan pengesahan bank semasa proses menunaikan cek/EFT panjar.

CARTA ALIRAN PERMOHONAN PANJAR PTJ mengemukakan surat permohonan ke Ibu pejabat / Kementerian Pohon

CARTA ALIRAN PERMOHONAN PANJAR PTJ mengemukakan surat permohonan ke Ibu pejabat / Kementerian Pohon maklumat dr. Ibu pejabat/ Kementerian. Surat sokongan dikembarkan bersama permohonan Tidak Lengkap JANM akan menyemak permohonan Justifikasi keperluan. Lengkap JANM kemukakan surat kelulusan Mula digunakan