Nationella strokekampanjen Ett initativ frn Sveriges landsting och

  • Slides: 19
Download presentation
Nationella strokekampanjen Ett initativ från Sveriges landsting och regioner Norrbottens Läns Landsting

Nationella strokekampanjen Ett initativ från Sveriges landsting och regioner Norrbottens Läns Landsting

Bakgrund - 2009 slog Socialstyrelsen fast att tid är en avgörande faktor vid stroke.

Bakgrund - 2009 slog Socialstyrelsen fast att tid är en avgörande faktor vid stroke. Ju tidigare en person som får en stroke kommer under vård, desto större är chanserna till effektiv behandling och rehabilitering. - För att komma under vård så snabbt som möjligt är det viktigt att allmänheten känner till symptomen för stroke och agerar omedelbart. 10/21/2021 2

Kampanjens syfte Kampanjen vänder sig till allmänheten för att öka deras kunskaper om symtomen

Kampanjens syfte Kampanjen vänder sig till allmänheten för att öka deras kunskaper om symtomen för stroke/TIA och bidra till att fler söker akut vård i tid. AKUT-testet: A - ansikte K – kroppsdel U – uttal T – tid 10/21/2021 3

Affisch Broschyr Minneskort

Affisch Broschyr Minneskort

Målgrupp - Alla som kan komma i kontakt med någon som får stroke -

Målgrupp - Alla som kan komma i kontakt med någon som får stroke - Kommunikationsmålgrupper - Primär målgrupp: Alla 15 -79 år, 7, 2 miljoner personer - Sekundär målgrupp: Journalister, makthavare, opinionsbildare, sjukvårdspersonal och sjukvårdskunniga utanför vården 10/21/2021 5

Kampanjens mål (fastställs efter mätningar) - X% ökning av kunskapen hos målgruppen om stroke

Kampanjens mål (fastställs efter mätningar) - X% ökning av kunskapen hos målgruppen om stroke och hur symtomen uttrycker sig. - X % ökning av kunskapen hos målgruppen om vilka åtgärder som bör vidtas vid symtom. - X minuters lägre genomsnittstid mellan människors insjuknande till att någon larmar, kan rädda x antal liv årligen. 10/21/2021 6

Budskap Stroke drabbar 30 000 människor varje år, varav 8 000 dör. I Norrbotten

Budskap Stroke drabbar 30 000 människor varje år, varav 8 000 dör. I Norrbotten insjuknar ca 1000 st varje år i stroke eller TIA. Tid är en avgörande faktor och du utgör en livlina för dig själv och dem i din närhet som kan drabbas. Allt som krävs är att du lär dig symptomen och vet att du ska ringa 112 direkt. 10/21/2021 7

Reklamfilm och TV Annonser online och tidningar, personaltidningar, webbplatser www. strokekampanjen. se 10/21/2021 8

Reklamfilm och TV Annonser online och tidningar, personaltidningar, webbplatser www. strokekampanjen. se 10/21/2021 8

Webbplatsen

Webbplatsen

Treårig strategi med tydligt fokus 2011 - Kampanjstart i TV fredag 7 oktober Kampanjslut

Treårig strategi med tydligt fokus 2011 - Kampanjstart i TV fredag 7 oktober Kampanjslut söndagen den 6 november 75 % av medieinsatsen 7 – 30 oktober TV-filmen ca fem dagar innan start av annonsering i dagspress och online. TV ska väcka intresse och uppmuntra till fördjupad kunskap om vårt budskap - Mer uppmärksamhet av annonserna och övrig media om man sett TV-filmen

2012 - Kampanjstart i augusti. Strokeveckan startar! - Kampanjperioden är ca fyra veckor -

2012 - Kampanjstart i augusti. Strokeveckan startar! - Kampanjperioden är ca fyra veckor - Varför augusti? Många tillbaka från semestrarna med familj och vänner. En period med utrymme för stort engagemang - Nyhetstorka i medierna bäddar för stor uppmärksamhet inför strokeveckan - Personliga berättelser om stroke i intervjuer i lokalpress, morgonsoffor i TV

2013 - Kampanjstart i augusti för strokeveckan - Kampanjperioden är ca 4 veckor -

2013 - Kampanjstart i augusti för strokeveckan - Kampanjperioden är ca 4 veckor - Strokeveckan syns på stan för att påverka allmänhetens beteende och leda till handling - Efter semestrarna är folk avslappande och mer mottagliga för budskapet - Aktiviteter där målgruppen får pröva våra digitala verktyg och prata om stroke

Team med strokekompetensbevis

Team med strokekompetensbevis

Tack för er uppmärksamhet ! Birgitta Fagervall-Yttling Processledare Norrbottens Läns Landsting Norrbottens strokevårdprogram www.

Tack för er uppmärksamhet ! Birgitta Fagervall-Yttling Processledare Norrbottens Läns Landsting Norrbottens strokevårdprogram www. nll. se Sökväg: A-Ö välj N = Norrbottens strokevårdprogram 070 -2010209 Mail: birgitta. fagervall-yttling@nll. se