Alla ord hr till en ordklass Till vilken

  • Slides: 22
Download presentation
� Alla ord hör till en ordklass. � Till vilken ordklass ett ord hör

� Alla ord hör till en ordklass. � Till vilken ordklass ett ord hör beror på: - vad ordet betyder - hur det böjs - hur det används

� Vi kan: - sätta en eller ett framför ordet - böja ordet i

� Vi kan: - sätta en eller ett framför ordet - böja ordet i plural (flertal) - se om det är en sak, ett namn, en känsla eller en sinnesstämning.

� Konkreta substantiv - en sak - ett namn � Abstrakta substantiv - en

� Konkreta substantiv - en sak - ett namn � Abstrakta substantiv - en känsla - en sinnesstämning

� A) Utrum en gård � B) Neutrum ett hus

� A) Utrum en gård � B) Neutrum ett hus

singular (sing. ) =ental ex. en lus plural (plur) = flertal ex. flera löss

singular (sing. ) =ental ex. en lus plural (plur) = flertal ex. flera löss

� nominativ � genitiv = grundformen slutar på –s och anger ägare ex. en

� nominativ � genitiv = grundformen slutar på –s och anger ägare ex. en mamma ett blad ex. mammas bladets (färg)

� Obestämd form en flicka ett brev En och ett är obestämd artikel (o.

� Obestämd form en flicka ett brev En och ett är obestämd artikel (o. a) � Bestämd form flickan / den flickan brevet / det brevet Den och det är bestämd artikel (b. a)

� Svarar på frågorna hurdan och hurdant. � Anger en egenskap hos t. ex.

� Svarar på frågorna hurdan och hurdant. � Anger en egenskap hos t. ex. ett substantiv. ex. en flitig elev

� 1. Kongruens Adjektivet kongruensböjs så att det stämmer överens med det ord det

� 1. Kongruens Adjektivet kongruensböjs så att det stämmer överens med det ord det beskriver. en gammal stol den gamla stolen ett gammalt bord det gamla bord de gamla borden

� 2. Komparation De flesta adjektiven kan kompareras = man kan ange en högre

� 2. Komparation De flesta adjektiven kan kompareras = man kan ange en högre och en högsta grad av egenskapen. Komparationsformerna heter: Positiv Komparativ Superlativ glad vacker energisk gladare vackrare mer energisk gladast vackrast mest energisk

Vissa adjektiv har vokalväxling: grov, grövre, grövst Vissa adjektiv har oregelbunden komparation: liten, mindre

Vissa adjektiv har vokalväxling: grov, grövre, grövst Vissa adjektiv har oregelbunden komparation: liten, mindre minst Vissa adjektiv kan inte alls kompareras: ex.

� anger något man gör eller något som händer � Grundformen �att= heter infinitiv

� anger något man gör eller något som händer � Grundformen �att= heter infinitiv t. ex. att hoppa infinitivmärke (inf. märke) då det följs av ett verb.

� presens � imperfekt � pluskvamperfekt � futurum preteriti hoppar hoppade har hoppat hade

� presens � imperfekt � pluskvamperfekt � futurum preteriti hoppar hoppade har hoppat hade hoppat skall hoppa skulle hoppa

a) infinitiv grundformen b) imperfekt en tempusform såg c) supinum ta bort har/hade från

a) infinitiv grundformen b) imperfekt en tempusform såg c) supinum ta bort har/hade från perfekt/pluskvamperfekt sett d) perfekt particip tänk dig ordet ”är” framför verbet att se sedd

Infinitiv Imperfekt Supinum sy visade fört Perf. part.

Infinitiv Imperfekt Supinum sy visade fört Perf. part.

� Ord som ensamma svarar på frågorna: Var? Vart? Varifrån? När? Hur mycket? Varför?

� Ord som ensamma svarar på frågorna: Var? Vart? Varifrån? När? Hur mycket? Varför? här, borta, ute platsadv. hit, in, upp, ut platsadv. därifrån, inifrån platsadv. nu, nyligen, ofta tidsadv. väl, illa, gärna sättsadv. lite, mycket gradsadv. därför orsaksadv.

Frågeorden är också adverb. (interrogativa adv. ) Nekningsord är adverb, t. ex. inte, icke,

Frågeorden är också adverb. (interrogativa adv. ) Nekningsord är adverb, t. ex. inte, icke, ej.

� Adverb � Adjektiv Fågeln flyger högt. Huset är högt. Frågeord:

� Adverb � Adjektiv Fågeln flyger högt. Huset är högt. Frågeord:

� Fåglarna flög _____. � Husen är _____. Adverbet kongruensböjs inte! Adjektivet har kongruensböjning.

� Fåglarna flög _____. � Husen är _____. Adverbet kongruensböjs inte! Adjektivet har kongruensböjning.

Svenskan har två slags räkneord: a) grundtal: ett, två, tre… b) ordningstal: första, andra,

Svenskan har två slags räkneord: a) grundtal: ett, två, tre… b) ordningstal: första, andra, tredje… Räkneord upp till 13 skrivs med bokstäver i en löpande text.

Datum skrivs på följande sätt: den 4 november 2015 4. 11. 2015 Klockslag skrivs:

Datum skrivs på följande sätt: den 4 november 2015 4. 11. 2015 Klockslag skrivs: 7. 35 eller 07. 35 Ordningstal förkortas: 2: a, 3: e, 15: e

� Ord som binder ihop ord och satser. Stina och Pelle leker. Vi knackade

� Ord som binder ihop ord och satser. Stina och Pelle leker. Vi knackade på men ingen var hemma. Vanliga konjunktioner: och, men, eller, utan, samt, ty, för, så, antingen-eller, både-och, varken-eller