Faktaresistens Frn ett filosofiskt och ett psykologiskt perspektiv

  • Slides: 26
Download presentation
Faktaresistens Från ett filosofiskt och ett psykologiskt perspektiv Åsa Wikforss Filosofiska institutionen Stockholms universitet

Faktaresistens Från ett filosofiskt och ett psykologiskt perspektiv Åsa Wikforss Filosofiska institutionen Stockholms universitet

Faktaresistens Fakta: Hur världen är. Kunskap: Vad vi vet om världen.

Faktaresistens Fakta: Hur världen är. Kunskap: Vad vi vet om världen.

Vad är kunskap?

Vad är kunskap?

Jag vet att det regnar: Jag tror att det regnar. Det är sant att

Jag vet att det regnar: Jag tror att det regnar. Det är sant att det regnar. Jag har goda grunder för min tro.

Vägen till kunskap Övertygelse Evidens Fakta

Vägen till kunskap Övertygelse Evidens Fakta

Kunskapens hinder Övertygelse Känslor Evidens Fakta

Kunskapens hinder Övertygelse Känslor Evidens Fakta

2009 2017

2009 2017

Kunskapens hinder Övertygelser Desinformation Evidens Fakta

Kunskapens hinder Övertygelser Desinformation Evidens Fakta

Vad är kunskapsresistens? Kunskap: Sanna övertygelser som är baserade på evidens/goda grunder. Kunskapsresistens: Tendensen

Vad är kunskapsresistens? Kunskap: Sanna övertygelser som är baserade på evidens/goda grunder. Kunskapsresistens: Tendensen att inte basera sina övertygelser på evidens.

KUNSKAP

KUNSKAP

Goda grunder Evidens från våra sinnen: Vad vi ser, hör och känner. Avgörande i

Goda grunder Evidens från våra sinnen: Vad vi ser, hör och känner. Avgörande i vardagslivet. Evidens från andra som vet mer: –Från andra som har direkt sinnesevidens. –Och från experter.

Sanning objektivt: Oberoende av våra övertygelser. Att sanning är objektivt betyder inte att det

Sanning objektivt: Oberoende av våra övertygelser. Att sanning är objektivt betyder inte att det finns objektiva sanningar om allt.

Sanning?

Sanning?

Sanning?

Sanning?

PSYKOLOGISKA HINDER

PSYKOLOGISKA HINDER

Bekräftelsebias Mer eller mindre medvetet: –aktivt söka sig till vissa källor och undvika andra

Bekräftelsebias Mer eller mindre medvetet: –aktivt söka sig till vissa källor och undvika andra –omedvetet undvika evidens mot egna övertygelsen –omedvetet vikta evidens för den egna positionen på annat sätt än evidens mot den

Politiskt motiverat tänkande Vi vill bekräfta de övertygelser som hör till vår ideologiska/politiska grupp

Politiskt motiverat tänkande Vi vill bekräfta de övertygelser som hör till vår ideologiska/politiska grupp (Dan Kahan). Politisk inställning påverkar hur vi väger evidens, hur vi läser tabeller och hur vi bedömer experter.

Faktapolarisering Kahan: Människor mer polariserade när det gäller empiriska fakta än när det gäller

Faktapolarisering Kahan: Människor mer polariserade när det gäller empiriska fakta än när det gäller traditionella politiska värderingar. Helt oberoende kluster av faktaövertygelser tenderar att hänga ihop med politisk/kulturell inställning.

Faktapolarisering

Faktapolarisering

Faktapolarisering Ju mer polariserat ett samhälle är desto mer faktapolarisering. DN/Ipsos 2017 -03 -01:

Faktapolarisering Ju mer polariserat ett samhälle är desto mer faktapolarisering. DN/Ipsos 2017 -03 -01: Synen på brottslighet kopplad till partitillhörighet. Klimatfrågan har börjat bli polariserande också i Sverige.

Forskare och fakta

Forskare och fakta

Kognitiv seghet Kognitivt framhärdande: Den felaktiga uppfattningen lever kvar trots att evidensen för den

Kognitiv seghet Kognitivt framhärdande: Den felaktiga uppfattningen lever kvar trots att evidensen för den underminerats. Backfire effects: Mot-evidens gör övertygelsen ännu starkare. Desinformation fastnar!

1318 (20/1– 10/10)

1318 (20/1– 10/10)

Att ändra sig Att ge upp en övertygelse kräver att man ger upp fler

Att ändra sig Att ge upp en övertygelse kräver att man ger upp fler övertygelser och därmed hotas ens identitet. Information ofta otillräckligt! Respekt och tillit krävs för att människor ska ändra sig.