RU 19 Ett rikt vxt och djurliv Lena

  • Slides: 10
Download presentation
RÅU 19 - Ett rikt växt- och djurliv Lena Svärd, Naturvårdsverket och Linda Hassel,

RÅU 19 - Ett rikt växt- och djurliv Lena Svärd, Naturvårdsverket och Linda Hassel, RUS

Dagordning • 1. Välkommen! Info och presentation (Linda) • 2. Syftet (Linda) • 3.

Dagordning • 1. Välkommen! Info och presentation (Linda) • 2. Syftet (Linda) • 3. Målmanual (Lena) • 4. Förändringar i anvisningarna för RÅU (Linda) • 5. Preciseringarna, årlig uppföljning 2020, nationell och regional genomgång av underlag för bedömning, (Lena + diskussion) • 7. Nytt från Naturvårdsverket som ansvarig miljömålsmyndighet (Lena) • 8. Egna frågor från länsstyrelserna (Alla)

Välkomna!

Välkomna!

Spelregler för mötet • Mick och bild på när du pratar, annars avstängda •

Spelregler för mötet • Mick och bild på när du pratar, annars avstängda • Delta aktivt och var beredd på att svara på frågor • Har du frågor – ställ de via chatten! • Håller med – gör en tumme upp • Måste du avvika, skriv i chatten! Paus =

Syfte med dagens möte Mötet ska vara ett stöd inför den årliga regionala uppföljningen

Syfte med dagens möte Mötet ska vara ett stöd inför den årliga regionala uppföljningen av miljömålen och främja kontakten mellan länsstyrelser och nationella myndigheter och mellan länsstyrelserna. Mötena ger oss möjlighet att: • diskutera hur ”åtgärdsarbete” och ”tillstånd och målbedömning” ska tillämpas på det specifika miljökvalitetsmålet. • få stöd för hur målmanualerna kan och ska tillämpas på det specifika miljökvalitetsmålet. • diskutera målspecifika frågor med kollegor på andra länsstyrelser och nationellt ansvarig. • få information från ansvarig målmyndighet om vilka aspekter de önskar få särskilt belysta under årets uppföljning och bedömning. • lyfta fram bra exempel på ett eller några läns tidigare bedömningar som den nationella myndigheten har haft nytta av. • omvärldsbevaka, ta upp vad som är på gång.

Målmanual

Målmanual

Förändringar i anvisningarna • Åtgärdsredovisningen är viktig! I avsnittet ”Åtgärder” ska de mest centrala/viktiga

Förändringar i anvisningarna • Åtgärdsredovisningen är viktig! I avsnittet ”Åtgärder” ska de mest centrala/viktiga åtgärderna redovisas. Dvs allt som gjorts behöver inte vara med. • Åtgärder ska de delas upp under de 4 rubrikerna (regional, kommunal, näringsliv, övriga) • Nytt är ett krav på en minimumnivå på vad redovisningen av varje åtgärd ska innehålla (åtgärd, syfte, medverkande, finansiering/styrmedel, effekt) • Ett resonemang kring vilka åtgärder/styrmedel som saknas för att uppnå målet förs under avsnittet Tillstånd och bedömning. • Det finns en skrivmall i anvisningarna som Skåne även gjort målanpassad. Hör av er om ni vill ha den!

Preciseringar, årlig uppföljning, genomgång av underlag för bedömning

Preciseringar, årlig uppföljning, genomgång av underlag för bedömning

Nytt från Naturvårdsverket som ansvarig miljömålsmyndighet

Nytt från Naturvårdsverket som ansvarig miljömålsmyndighet

Frågor från länen • • … … • Är det ni på mötet som

Frågor från länen • • … … • Är det ni på mötet som är relevanta att kontakta framöver när det gäller Ett rikt växt- och djurliv?