Stormaktstiden 1611 1718 Stormaktstiden Stormakt Ett rikt och

  • Slides: 32
Download presentation
Stormaktstiden 1611 -1718

Stormaktstiden 1611 -1718

Stormaktstiden • Stormakt= Ett rikt och mäktigt land med en stark krigsmakt • Gustav

Stormaktstiden • Stormakt= Ett rikt och mäktigt land med en stark krigsmakt • Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna

Så styrde kungen Sverige • Riksdagen • De fyra stånden • Kungen frågade riksdagen

Så styrde kungen Sverige • Riksdagen • De fyra stånden • Kungen frågade riksdagen innan beslut • Regeringen • Gustav II Adolf • Axel Oxenstierna (rikskansler) ledde regeringens arbete • Landshövdingar • Samlade in skatt

Städer, förbindelser och utbildning • • Posten 1636 Många nya städer Nya skolor (för

Städer, förbindelser och utbildning • • Posten 1636 Många nya städer Nya skolor (för rika) Uppsala universitet

En soldats liv • • • Utskrivning för alla män 18 -40 år Ingen

En soldats liv • • • Utskrivning för alla män 18 -40 år Ingen kom undan! Legoknektar Trupper Soldattorp Kanoner och vapen • Valloner kom hit och tillverkade

Vasaskeppet • Läs textutdraget från boken (s. 138 -139)

Vasaskeppet • Läs textutdraget från boken (s. 138 -139)

Det trettioåriga kriget • • 1618 -1648, Sverige och Tyskland Katoliker och protestanter Armé

Det trettioåriga kriget • • 1618 -1648, Sverige och Tyskland Katoliker och protestanter Armé på 30 000 man Slaget vid Lützen

Drottning Kristina • • 1644 -1654 Adeln fick det bättre Bönderna fick det sämre

Drottning Kristina • • 1644 -1654 Adeln fick det bättre Bönderna fick det sämre Blev katolik och flyttade till Rom

Krigen om Skånelanden • Karl X Gustav startade krig mot Danmark

Krigen om Skånelanden • Karl X Gustav startade krig mot Danmark

Freden vid Roskilde • Snapphanar

Freden vid Roskilde • Snapphanar

Karl XI • • • 1672 -1697 Gråkappan Enväldig Adeln straffades av kungen Jorden

Karl XI • • • 1672 -1697 Gråkappan Enväldig Adeln straffades av kungen Jorden delades upp lika Gillad av bönderna

Det kristna livet • Prästerna och klockarna (medhjälpare i kyrkan) lärde vanligt folk att

Det kristna livet • Prästerna och klockarna (medhjälpare i kyrkan) lärde vanligt folk att läsa och skriva • Lilla katekesen • Husförhör • Kyrkan på söndagar • Prästerna var stränga

Häxjakterna • Kloka gummorna som hjälpte vanligt folk med sjukdomar • Beskylldes för att

Häxjakterna • Kloka gummorna som hjälpte vanligt folk med sjukdomar • Beskylldes för att vara i förbund med onda makter • 200 ”häxor” dömdes till döden

Olika folk och olika språk • Sverige var dubbelt så stort som i dag

Olika folk och olika språk • Sverige var dubbelt så stort som i dag • 3 miljoner invånare • Hälften av dessa talade svenska • Många finnar, valloner, tyskar och danskar • Samerna behandlades illa

Karl XII • • • 1697 -1718 Krig mot Ryssland, Danmark och Polen Anfalla

Karl XII • • • 1697 -1718 Krig mot Ryssland, Danmark och Polen Anfalla Ryssland - nederlag Soldatkungen – Karoliner (hans soldater) Kulknappen

 • • • Stormakt Häxjakt Vallon Gustav II Adolf Drottning kristina Riksdag Karl

• • • Stormakt Häxjakt Vallon Gustav II Adolf Drottning kristina Riksdag Karl XII Soldattorp Vasaskeppet Församling Husförhör

Begrepp stormaktstiden • Stormakt – ett land som har stor yta, makt, ekonomiska och

Begrepp stormaktstiden • Stormakt – ett land som har stor yta, makt, ekonomiska och militära resurser. Sverige var en stormakt i Europa under 1600 talet. • Häxjakt - Kloka gummorna som hjälpte vanligt folk med sjukdomar De beskylldes för att vara i förbund med onda makter. Flera hundra ”häxor” dömdes till döden. • Vallon –arbetare från Belgien knutna till järnindustrin som invandrade till Sverige under första hälften av 1600 -talet. Spred kunskaper om järnhantering och smide till svenska järnbruk. Sverige exporterade mycket järn från järnbruk i t. ex. Bergslagen. • Gustav II Adolf – Gustav II Adolf (1594 -1632) var Sveriges kung i början av stormaktstiden, från 1611 till 1632. Under sitt styre lät han bl. a. omorganisera och bygga ut den svenska krigsmakten. Gustav II Adolf är mest känd för Sveriges ingripande i det trettioåriga kriget då han landsteg i Tyskland med den svenska armén för att hjälpa protestanterna i deras kamp mot den katolske kejsarens trupper som genom sina territoriella vinster nu utgjorde ett hot mot det svenska riket. Efter en rad svenska segrar vände kriget till protestanternas fördel. Gustav II Adolf blev därefter de protestantiska arméernas ledare fram till sin död i slaget vid Lützen den 6 november 1632. Krigarkung – en kung som startar många krig eller deltager i många. Gustav II adolf och karl den XII brukar kallas för krigsrkungar • Riksdag- riksdagen bestod av de fyra stånden, d. v. s. adel, präster, borgare och bönder. Kungen var också tvungen att lyssna på riksdagen. Riksdagen kunde till exempel säga ja eller nej till kungens förslag om nya lagar och skatter • Drottning Kristina - Kristina (1626 -1689) var dotter till kung Gustav II Adolf och Maria Eleonora. Kristina regerade som drottning av Sverige från 1632 till 1654 då hon avsade sig tronen och flyttade till Rom där hon konverterade till katolicismen. Drottning Kristina är troligen Sveriges mest berömda och omskrivna drottning genom tiderna

Begrepp Stormaktstiden • Karl XII – Kung mellan år 1697 och 1718. Ledde Sverige

Begrepp Stormaktstiden • Karl XII – Kung mellan år 1697 och 1718. Ledde Sverige i flera krig bl. a. mot Ryssland och de Danmark. Karl XII stupade under sitt andra fälttåg mot Norge 1718 efter att ha blivit träffad av en kula i huvudet. • Soldattorp - är i Sverige och Finland ett torp som byggts åt och användes av en indelt soldat från 1600 -talet till år 1901. Här bodde soldaten och hans familj när han inte övade eller krigade. • Vasaskeppet - Den 10 augusti 1628 var en stor dag för befolkningen i Stockholm. Den dagen skulle det nybyggda och praktfulla örlogsfartyget Vasa påbörja sin jungfrufärd mot Polen där Gustav II Adolf och den svenska armén befann sig. Tusentals åskådare hade samlats längs med kajer och stränder för att bevittna det kungliga skrytbygget. Men bara efter en dryg kilometers seglats hände något med det mäktiga krigsskeppet som kantrade • och försvann ner i djupet.

Församling – alla som hör till en kyrka. Prästen leder arbetet och alla församlingsbor

Församling – alla som hör till en kyrka. Prästen leder arbetet och alla församlingsbor gick i kyrkan på söndagarna. Husförhör var ett slags religionsförhör som prästen utförde på sina församlingsbor. Prästen kom till de olika hemmen och förhörde alla huvudstycken i Luthers lilla katekes, som var läroboken i kyrkans och statens tro. Meningen med dessa förhör var att kontrollera att ingen försökte föra fram nya idéer som stred mot den rätta tron. Vid dessa förhör förde prästen anteckningar om vad var och en kunde och vilka som var läskunniga. Husförhören var också ett slags folkliga fester. Till dem gick man för att träffa bekanta och äta god mat.

Skriv 10 frågor och svar om stormaktstiden • Några faktafrågor/ begrepp • Några analysfrågor

Skriv 10 frågor och svar om stormaktstiden • Några faktafrågor/ begrepp • Några analysfrågor (orsaker/varför, konsekvenser, jämför etc. ) • Om du behöver: använd SO rummet /stormaktstiden i Sverige

Frihetstiden 1718 -1792

Frihetstiden 1718 -1792

Livet i staden • Stockholm 70 000 invånare • Borgare= hantverkare och köpmän •

Livet i staden • Stockholm 70 000 invånare • Borgare= hantverkare och köpmän • Köpmän • Exporterade järn, koppar, bräder mm • Importerade kryddor, socker, kaffe, tobak mm • Ostindiska kompaniet i Göteborg

De rika borgarna • Stadsgårdar • Tjänstefolk • Pigor • Drängar • Kvinnan ska

De rika borgarna • Stadsgårdar • Tjänstefolk • Pigor • Drängar • Kvinnan ska vara i hemmet • Mode från Frankrike, modernt med varor från Kina; kaffe, te, siden, porslin • Franska ord lånas in till svenskan

Den växande industrin • Tygfabriker • • Norrköping Stockholm Allingsås De första fabrikerna drevs

Den växande industrin • Tygfabriker • • Norrköping Stockholm Allingsås De första fabrikerna drevs av vattenhjul • Bättre maskiner, ångkraft • Dåliga löner och arbetsvillkor • Kvinnor och barn arbetade

Livet på landet • De flesta i Sverige var bönder eller lantarbetare (t ex

Livet på landet • De flesta i Sverige var bönder eller lantarbetare (t ex pigor) • Självägande bönder • Arrenderande bönder • Jordbruket blev effektivare mer mat växande befolkning många tvingades flytta till Norrland

På bondgården • • • Trähus Alla sov i samma rum Ensidig kost: gröt,

På bondgården • • • Trähus Alla sov i samma rum Ensidig kost: gröt, välling, bröd, torkad/saltad/rökt fisk Massor med brännvin och öl Vadmal= tjockt ylletyg

De fattiga och sjuka • Fattigbricka= visade att man fick tigga • Fattigstugorna •

De fattiga och sjuka • Fattigbricka= visade att man fick tigga • Fattigstugorna • Föräldralösa barn • Kunde hamna hos en bonde • Eller ta arbete vid en fabrik redan i ung ålder • Potatisen räddade liv

Vetenskapen • • • 1700 -talet kallades upplysningstiden Böcker och tidningar spred idéer Anders

Vetenskapen • • • 1700 -talet kallades upplysningstiden Böcker och tidningar spred idéer Anders Celsius Carl von Linné Svenska vetenskapsakademin bildades 1786

Hattar och mössor • Efter Karl XII styrdes Sverige av riksdagen • Två partier

Hattar och mössor • Efter Karl XII styrdes Sverige av riksdagen • Två partier bildas, dessa hade helt olika åsikter om vad som var bra för Sverige • Sverige behövde någon som kunde styra

Gustav III • • • Kung mellan 1772 -1792 Reformer= förändringar genom lagstiftning Ingen

Gustav III • • • Kung mellan 1772 -1792 Reformer= förändringar genom lagstiftning Ingen tryckfrihet! Enväldig Teaterkungen Anckarström

Begrepp Frihetstiden • • • Import /export Kolonier Industrier/fabriker Ostindiska kompaniet Hattar och mössor

Begrepp Frihetstiden • • • Import /export Kolonier Industrier/fabriker Ostindiska kompaniet Hattar och mössor Gustav III Tryckfrihet vetenskapsmän Carl von Linné Franska revolutionen