verenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

  • Slides: 8
Download presentation
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ökad tillgänglighet inom barnhälsovård

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ökad tillgänglighet inom barnhälsovård

Ökad tillgänglighet inom barnhälsovården i områden med tung socioekonomisk belastning

Ökad tillgänglighet inom barnhälsovården i områden med tung socioekonomisk belastning

Fördelning enl. CNI • Värmland CNI 0, 88 = 2 668 489 kr •

Fördelning enl. CNI • Värmland CNI 0, 88 = 2 668 489 kr • Södermanlands län CNI 1, 18 = 3 965 674 kr • Västmanlands län CNI 1, 10 = 3 449 484 kr • Hallands län CNI 0, 79 = 2 989 584 kr

Mål med överenskommelsen Det övergripande målet med överenskommelsen är att öka tillgängligheten i barnhälsovården

Mål med överenskommelsen Det övergripande målet med överenskommelsen är att öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa och lägre vaccinationstäckning, genom utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet i främst socioekonomiskt utsatta områden där även följsamheten till vårdprogram kan vara låg. Parterna är överens om målsättningen att ingå överenskommelse med liknande inriktning även 2019 och 2020.

Det innebär även att tidigt identifiera och stödja föräldrar som är psykiskt sårbara, har

Det innebär även att tidigt identifiera och stödja föräldrar som är psykiskt sårbara, har risk- eller missbruk, av andra skäl behöver extra stöd eller då det förekommer våld i familjen, liksom att stödja barn med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar och deras föräldrar.

I insatserna bör ingå att • informera föräldrar om nyttan med vaccination och även

I insatserna bör ingå att • informera föräldrar om nyttan med vaccination och även bemöta felaktig information och rykten som sprids om vaccinationer • informera föräldrar om hur man uppnår en god tandhälsa och betydelsen av goda tandvårds- och levnadsvanor • samtala kring barnens och familjernas levnadsvanor och förebyggande av psykisk ohälsa, övervikt och kroniska sjukdomar hos barn, samt skadeförebyggande insatser och ge råd och stöd kring amning och andra aktuella frågor.

Planering uppstartad • Barnhälsovårdsenheten, Psykologmottagningen Barn- och familjehälsan, Folktandvården, Verksamhetsutvecklare FC haft ett första

Planering uppstartad • Barnhälsovårdsenheten, Psykologmottagningen Barn- och familjehälsan, Folktandvården, Verksamhetsutvecklare FC haft ett första möte • Högst socioekonomisk belastning BVC har Filipstad och Storfors • Berörda verksamhetsrepresentanter behöver involveras • Statsbidrag rekvireras senast 1 juni 2018 • Handlingsplan utarbetas

Kerstin Karlsson kerstin. karlsson@liv. se

Kerstin Karlsson kerstin. karlsson@liv. se