Argumenterande text Ett argument liknar skottet frn ett

  • Slides: 34
Download presentation
Argumenterande text Ett argument liknar skottet från ett armborst – det är lika verksamt

Argumenterande text Ett argument liknar skottet från ett armborst – det är lika verksamt vare sig det är en dvärg eller jätte som skjuter (Francis Bacon)

Mål med momentet Enligt kursplanen skall eleven • kunna i olika källor, såväl tryckta

Mål med momentet Enligt kursplanen skall eleven • kunna i olika källor, såväl tryckta som digitala, söka, sovra och värdera och ta ställning till material för att kunna göra sammanställningar, utredningar och argumenteringar • kunna uttrycka sig skrift så att eleven kan göra sig gällande i sammanhang som ställer höga krav på engagemang, kunskaper, argumentationsförmåga, vederhäftighet och precision • kunna kritiskt granska och värdera argumentation och budskap i olika medier.

Varför lära sig argumentation? • En del av demokratin • Viktigt att människor engagerar

Varför lära sig argumentation? • En del av demokratin • Viktigt att människor engagerar sig i samhällsdebatten • Rätten att uttrycka sig: tryckfrihet och yttrandefrihet

Varför lära sig argumentation? • Yrkeskarriären • Analysverktyg - Massmedia, reklam • Påverkan -

Varför lära sig argumentation? • Yrkeskarriären • Analysverktyg - Massmedia, reklam • Påverkan - förstå och genomskåda

Varför argumentera? • Påverka andras åsikter eller för att övertala någon att handla på

Varför argumentera? • Påverka andras åsikter eller för att övertala någon att handla på ett visst sätt. • Engagera, uppröra eller beröra

Ur bloggflödet • Argument och framförallt underbyggda argument finns det få av. • I

Ur bloggflödet • Argument och framförallt underbyggda argument finns det få av. • I texten nämns aldrig VARFÖR man måste stoppa langarna, bara att dessa finns och att många ungdomar köper av langare. • Mest beskrivande. Ger inga lösningsförslag.

Argumenterande text • En argumenterande text ska påverka och övertyga läsarna, få dem med

Argumenterande text • En argumenterande text ska påverka och övertyga läsarna, få dem med sig i en viss fråga. • En tydlig tes och strukturerade argument höjer trovärdigheten och möjligheten att påverka.

Grundmodellen för argumenterande text • Inledning • Tes • Argument + stödargument • Motargument+

Grundmodellen för argumenterande text • Inledning • Tes • Argument + stödargument • Motargument+ bemötande av motargument • Avslutning och sammanfattning

1. Inledning • Väcka läsarens engagemang för frågan • Tala om varför ämnet är

1. Inledning • Väcka läsarens engagemang för frågan • Tala om varför ämnet är aktuellt • Sätt in läsaren i sammanhanget – kanske hänvisa till aktuell debatt • Vad behöver läsaren veta för att kunna ta till sig din tes?

2. Tes Bilar borde förbjudas • Åsikt, förslag, påstående, uppmaning • Det jag vill

2. Tes Bilar borde förbjudas • Åsikt, förslag, påstående, uppmaning • Det jag vill påverka läsaren att inse • Tydligt ställningstagande: ”Vi bör …”

3. Argument Bilavgaserna förstör miljön • Stödjer din tes, din uppfattning • Talar om

3. Argument Bilavgaserna förstör miljön • Stödjer din tes, din uppfattning • Talar om varför vi ska tro på tesen • Måste vara väl underbyggda och sakliga

4. Stödargument/underbyggnad Bilavgaser dödar fler än trafikolyckor. Enligt en studie … • Har du

4. Stödargument/underbyggnad Bilavgaser dödar fler än trafikolyckor. Enligt en studie … • Har du fakta eller konkreta exempel? • Siffror, fakta, exempel, berättelser, auktoriteter. • Hänvisa alltid till källan

5. Motargument Avgasreningen har minskat bilarnas utsläpp • Vad kan motståndaren tänkas angripa i

5. Motargument Avgasreningen har minskat bilarnas utsläpp • Vad kan motståndaren tänkas angripa i din argumentation? • Presentera några motargument och besvara dessa. Bevisa att motståndarens resonemang ej håller

6. Avslutning • Upprepa tesen och sammanfatta kort dina argument • Klargör hur läsaren

6. Avslutning • Upprepa tesen och sammanfatta kort dina argument • Klargör hur läsaren ska tänka och handla. • Avsluta med en uppmaning eller fråga: Stoppa biltrafiken – för våra kommande generationers skull Finns det någon som kan försvara den här utvecklingen?

Olika typer av argument Tre övergripande kategorier • Känsloargument: Beatles är bäst • Värdeargument:

Olika typer av argument Tre övergripande kategorier • Känsloargument: Beatles är bäst • Värdeargument: Beatles var en av 60 -talets populäraste grupper • Faktaargument: Beatles har sålt x milj. skivor.

Olika typer av argument • Faktaargumentet Upplevs ofta som starkt – men behöver inte

Olika typer av argument • Faktaargumentet Upplevs ofta som starkt – men behöver inte alltid vara det. Granska källan och dess aktualitet. • Auktoritetsargumentet Välkända, respekterade, kunniga personer eller experter som ger tyngd åt argumenten Forskaren/professorn X har bevisat att …så därför tycker jag att vi ska…

Olika typer av argument • Händelseargument Man använder sig av olika händelser som folk

Olika typer av argument • Händelseargument Man använder sig av olika händelser som folk känner till. T. ex. en liten flicka som överlevde en krock med en bil tack vare att hon hade cykelhjälm. • Personlighetsargumentet Man lyfter fram en person som förebild eller som avskräckande

Olika typer av argument • Majoritetsargumentet ”Gör som så många smarta svenskar. Skaffa bredband

Olika typer av argument • Majoritetsargumentet ”Gör som så många smarta svenskar. Skaffa bredband och var ständigt uppkopplad, ständigt närvarande i ett stort globalt nätverk!”

Fyndplatser för argument • Trygghetens och hälsans fyndplats Genom en viss åtgärd kommer att

Fyndplatser för argument • Trygghetens och hälsans fyndplats Genom en viss åtgärd kommer att leva säkrare och tryggare. ”Du bör köpa en Volvo. De är de säkraste bilar som finns”. • Nyttans argument Om du gör detta kommer det att vara bra för dig senare. ”Du måste ha bra betyg i engelska, så att du kan jobba internationellt”. • Sinnenas fyndplats Syn, lukt, hörsel, smak och känsel. Vi bör inte bygga motorvägen så nära bostadsområdet. Det kommer att lukta illa för de som bor där samt störa med ett ständigt buller.

Fyndplatser för argument • Känslornas fyndplats: Känslor som fruktan, kärlek, glädje, hopp, medlidande… När

Fyndplatser för argument • Känslornas fyndplats: Känslor som fruktan, kärlek, glädje, hopp, medlidande… När vi skulle gå med i EU skapade Ja-sidan fruktan för att vi skulle stå utanför den gemenskap som fanns i ett medlemskap. • Ekonomins fyndplats: Argument som betonar ekonomiska för- och nackdelar.

Bra och dåliga argument • Argumentens kvalitet beror på: • Relevans för tesen •

Bra och dåliga argument • Argumentens kvalitet beror på: • Relevans för tesen • Hållbarhet

Relevans • Har argumentet med tesen att göra? • ”Jupiter är en planet. Alla

Relevans • Har argumentet med tesen att göra? • ”Jupiter är en planet. Alla planeter har en större diameter än två meter. Alltså har Jupiter en diameter större än två meter”.

Relevans? • ”Vi måste avskaffa kärnkraft, för jag gillar fotboll? ”

Relevans? • ”Vi måste avskaffa kärnkraft, för jag gillar fotboll? ”

Hållbarhet • Är argumentet sant eller rimligt? • ”Olof Palme mördades 1986, för det

Hållbarhet • Är argumentet sant eller rimligt? • ”Olof Palme mördades 1986, för det står i min historiebok”. • Hållbarheten är subjektiv: ”Hållbart för mig”

Argument kan vara … • Irrelevanta • Relevanta men ohållbara • Relevanta, men osäker

Argument kan vara … • Irrelevanta • Relevanta men ohållbara • Relevanta, men osäker hållbarhet • Relevanta och hållbara

(Fula) knep för övertygare • Personangrepp - Försöker misstänkliggöra motståndarens idéer genom att smutskasta

(Fula) knep för övertygare • Personangrepp - Försöker misstänkliggöra motståndarens idéer genom att smutskasta hans/hennes person eller privatliv - Öka U-hjälpen? Ska du säga som är så himla snål!

(Fula) knep för övertygare • Auktoritetstricket En forskare säger så här… En undersökning visar…

(Fula) knep för övertygare • Auktoritetstricket En forskare säger så här… En undersökning visar… • Varför dåligt? EN forskare, eller EN undersökning kan säga nästan vad som helst!

(Fula) knep för övertygare • ”Det är ju självklart-metoden” Ingen vettig människa tycker att

(Fula) knep för övertygare • ”Det är ju självklart-metoden” Ingen vettig människa tycker att … Vi vet ju alla att … Det är onödigt att påpeka att …

(Fula) knep för övertygare • Generaliseringar - Att dra allmänna slutsatser utifrån enskilda fall

(Fula) knep för övertygare • Generaliseringar - Att dra allmänna slutsatser utifrån enskilda fall Alla finnar har kniv Alla tyskar går omkring i kortbyxor av läder, joddlar och heter Helmut. Du som är så tråkig måste vara svensk.

Pajkastning förbjuden • Tänk på ordvalen • Värdeladdade ord måste förklaras och preciseras •

Pajkastning förbjuden • Tänk på ordvalen • Värdeladdade ord måste förklaras och preciseras • Orden vi använder avslöjar ofta våra värderingar. Positivt laddade ord: lokalvårdare, polis, ekonomisk. Minusord: städerska, snut, snål och slösaktig.

Förbered dig! • Tänk noga igenom din tes: Vad tycker jag egentligen och varför,

Förbered dig! • Tänk noga igenom din tes: Vad tycker jag egentligen och varför, vilka argument har jag och vad måste jag ta reda på mer om? • Skriv ner alla argument du kommer på. Rangordna dem och välj sedan ut de bästa. • Kolla att argumenten verkligen hör ihop med tesen • Berör argumenten en helhet: samhällsutveckling, känslor, trygghet, säkerhet, ekonomi etc. (Försök att hämta argument från flera fyndplatser) • Visa gärna att läsaren kan ha ett personligt intresse: bättre ekonomi, rikare liv, gott samvete. Samla dina argument i argumentfamiljer. • Fundera på motståndarens situation: Vad vet han/hon om frågan, vilka kan motargumenten bli och hur bemöter jag dem?

Sammanfattning • Tesen ska vara klar och lätt att förstå • Disponera din text

Sammanfattning • Tesen ska vara klar och lätt att förstå • Disponera din text : nytt stycke när du tar upp ett nytt argument • Styckeindelning som tydliggör textens delar: inledning, argumentation och avslutning. • Undvik personangrepp • Försök inte imponera med en massa facktermer • Gödsla inte med värdeladdade ord • Argumentera för tesen – inte argumenten • Finslipa inledning och avslutning

Länktips • En bra sida om argumentationsteknik och strategier att hitta argument • Allmänt

Länktips • En bra sida om argumentationsteknik och strategier att hitta argument • Allmänt om retorik och länkar till kända tal • DN Debatt är en viktig opinionsbildare