Att diskutera och argumentera Vad r viktigt fr

  • Slides: 14
Download presentation
Att diskutera och argumentera!

Att diskutera och argumentera!

Vad är viktigt för dig?

Vad är viktigt för dig?

Olika åsikter från olika perspektiv

Olika åsikter från olika perspektiv

Diskutera eller debattera - Diskussion: ett slags samtal där olika personer argumenterar och framför

Diskutera eller debattera - Diskussion: ett slags samtal där olika personer argumenterar och framför sina åsikter - Målet är sällan att någon ska vinna diskussionen utan att nå en en kompromiss/överenskommelse = konsensus - Debatt: Offentlig diskussion. - Syftet är att övertyga och visa att man har rätt!

Ämne - tes! - Vad syftar argumentation till? - Presentera ditt ämne - din

Ämne - tes! - Vad syftar argumentation till? - Presentera ditt ämne - din tes! Ex. 16 -åringar ska också få rösta! - Ett slags rubrik, kort och slagkraftig

Argument - Argument = ett skäl till varför man har en viss åsikt för

Argument - Argument = ett skäl till varför man har en viss åsikt för eller emot tesen - Ska ha med saken att göra och stärka tesen Du måste kunna visa att argumenten är hållbara - ta hjälp av fakta! - Hitta motargument för att vara beredd på svar/motangrepp.

Sakargument och känsloargument - Sakargument: fakta som stödjer din tes, ex. statistik och forskning.

Sakargument och känsloargument - Sakargument: fakta som stödjer din tes, ex. statistik och forskning. Fakta kan dock vändas och vridas på och källor kan vara mer eller mindre trovärdiga. - Känsloargument: mer subjektiva än sakargument, utgår istället från vad du tycker, tänker och känner, ex. “det här var den sämsta filmen jag någonsin har sett”. - Känsloargument är nästan omöjliga att motbevisa - tycker någon att filmen är dålig så är den det enligt den personen

Debattörens trick - Förenkling av verkligheten - Förstärkning genom ordval - Majoritetstricket: “de flesta

Debattörens trick - Förenkling av verkligheten - Förstärkning genom ordval - Majoritetstricket: “de flesta tycker att…” - Personangrepp: att ta upp saker om en person som man argumenterar mot som är negativa men som inte bör påverka ämnet som man debatterar kring

Diskussionsuppgift - Leta upp en debattartikel eller en insändare i någon av våra stora

Diskussionsuppgift - Leta upp en debattartikel eller en insändare i någon av våra stora dagstidningar. Använd biblioteket (kopiera) eller Internet - Ta ut argumenten i artikeln du har valt och analysera dem. Använder sig skribenten av sakargument eller känsloargument? - Förbered dig för att diskutera din artikel (vad den handlar om, vilka argumenten är och vilken typ av argument det är) - På fredag diskuterar vi era artiklar gemensamt i helklass

Debattartikel - Ett sakligt sätt att nå ut med ett budskap - Fokus på

Debattartikel - Ett sakligt sätt att nå ut med ett budskap - Fokus på sakargument och inte “löst” tyckande/känsloargument - Varje debattartikel har en tes som texten utgår ifrån och tar ställning för/emot - Ofta som svar/inlägg i en pågående debatt

Debattartikelns struktur - Rubrik som informerar om/innehåller tesen. Intresseväckande - Ingress: Kort sammanfattning av

Debattartikelns struktur - Rubrik som informerar om/innehåller tesen. Intresseväckande - Ingress: Kort sammanfattning av vad artikeln handlar om och kommer fram till - Brödtext: huvuddelen av texten - Inledning: Ämnet presenteras och en bakgrund till det ges - Författarens åsikt/tes presenteras - Argumentation, inled med det näst starkaste och avsluta med det starkaste, motargument - Avslutning: Upprepning av tes och tyngsta argument, alt. uppmaning

Mottagare - Vem ska läsa artikeln? - Anpassa innehåll och språk efter mottagare

Mottagare - Vem ska läsa artikeln? - Anpassa innehåll och språk efter mottagare

Referat och citat - Skillnad? - Referat - sammanfattning av fakta som inte återges

Referat och citat - Skillnad? - Referat - sammanfattning av fakta som inte återges ordagrant Ex. Enligt en studie som dietisten Persson har gjort har choklad flera häslofördelar. - Citat: Exakt återgiven fakta tydligt markerad med citatationstecken och källhänvisning i parantes eller fotnot. Ex. Persson menar att: “choklad förlänger livet ” (Persson 2016)

Uppgift Välj ett ämne du är intresserad av och skriv en debattartikel om detta.

Uppgift Välj ett ämne du är intresserad av och skriv en debattartikel om detta.