Internationalisering van A tot Z voor het secundair

  • Slides: 56
Download presentation
Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs Gent, 28 november 2012 Ryckevelde

Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs Gent, 28 november 2012 Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap

Ryckevelde vzw Beweging voor Europees burgerschap Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap

Ryckevelde vzw Beweging voor Europees burgerschap Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap

Europa begrijpen

Europa begrijpen

Europa beleven

Europa beleven

Mogelijkheden 1. Europese programma’s § Een Leven Lang Leren programma Comenius Leonardo da Vinci

Mogelijkheden 1. Europese programma’s § Een Leven Lang Leren programma Comenius Leonardo da Vinci § Study Visits § Raad van Europa 2. Nationale/regionale programma’s § Gros § Euroklassen 3. Andere § Prins Filipfonds

Mogelijkheden 1. Europese programma’s § Een Leven Lang Leren programma Comenius Leonardo da Vinci

Mogelijkheden 1. Europese programma’s § Een Leven Lang Leren programma Comenius Leonardo da Vinci § Study Visits § Raad van Europa

1. Leven Lang Leren programma Comenius Erasmus School education Higher education & advanced training

1. Leven Lang Leren programma Comenius Erasmus School education Higher education & advanced training Leonardo da Grundtvig Vinci Vocational Adult education and training Transversal Programme 4 key activities – Political development; Language learning; ICT; Dissemination of best practice Jean Monnet Programme 3 key activities – Jean Monnet Action; European Institutions; European associations

1. Leven Lang Leren programma 1. Comenius 1. Schoolpartnerschappen 2. Individuele mobiliteit voor leerlingen

1. Leven Lang Leren programma 1. Comenius 1. Schoolpartnerschappen 2. Individuele mobiliteit voor leerlingen 3. Nascholing 4. Comenius assistentschap 5. e. Twinning 2. Leonardo da Vinci 1. Stages voor leerlingen 2. Stages voor leerkrachten en opleiders 3. Partnerschappen

1. 1. 1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal) § Wat? multilaterale partnerschappen tussen scholen (= min.

1. 1. 1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal) § Wat? multilaterale partnerschappen tussen scholen (= min. 3 scholen uit 3 verschillende Europese landen)

De landen van de EU + IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Kroatië en Turkije

De landen van de EU + IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Kroatië en Turkije

1. 1. 1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal) § Wat? multilaterale partnerschappen tussen scholen (= min.

1. 1. 1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal) § Wat? multilaterale partnerschappen tussen scholen (= min. 3 scholen uit 3 verschillende Europese landen) § Duur? 2 jaar § Activiteiten? leerling-georiënteerd school-georiënteerd

1. 1. 1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal) § Leerling-georiënteerd? Projectactiviteiten voor en door de leerlingen

1. 1. 1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal) § Leerling-georiënteerd? Projectactiviteiten voor en door de leerlingen Thema’s: kunst, cultureel erfgoed, milieu, enz. Geen klasuitwisseling § School-georiënteerd? Projectactiviteiten voor leerkrachten en directie Thema’s: pedagogiek en management, zoals gezonde voeding, leerzorg, denktechnieken, enz. Uitwisselen en toepassen van goede praktijkvoorbeelden

1. 1. 1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal) Matopia

1. 1. 1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal) Matopia

1. 1. 1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal)

1. 1. 1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal)

1. 1. 1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal) § Subsidie? Multilaterale projecten (onderwijspersoneel, enkele lln): Budget

1. 1. 1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal) § Subsidie? Multilaterale projecten (onderwijspersoneel, enkele lln): Budget voor Vlaamse scholen: 4 7. 000 8 11. 000 12 15. 000 24 20. 000

1. 1. 1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal) § Deadline? 21 februari 2013 § Indienen? Vlaanderen:

1. 1. 1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal) § Deadline? 21 februari 2013 § Indienen? Vlaanderen: Epos vzw - www. epos-vlaanderen. be

1. 1. 2 Comenius Schoolpartnerschappen (bilateraal) § Wat? uitwisseling tussen 2 scholen uit 2

1. 1. 2 Comenius Schoolpartnerschappen (bilateraal) § Wat? uitwisseling tussen 2 scholen uit 2 verschillende Europese landen § Duur? 2 jaar § Activiteiten? uitwisseling van 10 dagen (wederkerig)

1. 1. 2 Comenius Schoolpartnerschappen (bilateraal) § Subsidie? Multilaterale projecten (onderwijspersoneel, enkele lln): Budget

1. 1. 2 Comenius Schoolpartnerschappen (bilateraal) § Subsidie? Multilaterale projecten (onderwijspersoneel, enkele lln): Budget voor Vlaamse scholen: 12 15. 000 24 20. 000

1. 1. 2 Comenius Schoolpartnerschappen (bilateraal) § Deadline? 21 februari 2013 § Indienen? Vlaanderen:

1. 1. 2 Comenius Schoolpartnerschappen (bilateraal) § Deadline? 21 februari 2013 § Indienen? Vlaanderen: Epos vzw - www. epos-vlaanderen. be

1. 1. 3 Comenius Voorbereidend bezoek § Wat? bijeenkomst met potentiële partners ter voorbereiding

1. 1. 3 Comenius Voorbereidend bezoek § Wat? bijeenkomst met potentiële partners ter voorbereiding van het partnerschap § Beurs? reis- en verblijfkosten § Indieningsdatum? 6 weken vóór bezoek

1. 1. 4 Comenius Individuele mobiliteit § Wat? ‘junior’ Erasmus: leerlingen (>14) studeren in

1. 1. 4 Comenius Individuele mobiliteit § Wat? ‘junior’ Erasmus: leerlingen (>14) studeren in het buitenland § Duur? 3 tot 10 maanden § Beurs voor de leerlingen? beurs voor mobiliteit beurs voor verblijfskosten (+/- 120 euro/maand) § Beurs voor scholen (zendende school: 150 euro; gastschool: 500 euro)

1. 1. 4 Comenius Individuele mobiliteit § Deadline? 1 december 2012 § Landen? alle

1. 1. 4 Comenius Individuele mobiliteit § Deadline? 1 december 2012 § Landen? alle LLP-landen behalve Cyprus, Duitsland, UK en Ierland § http: //ec. europa. eu/education/comenius/doc 990_en. htm

IPM: Vlaanderen – Frankrijk – 2 leerlingen

IPM: Vlaanderen – Frankrijk – 2 leerlingen

1. 1. 5 Comenius Nascholing § Wat? deelname aan Europese nascholingsactiviteiten, zoals cursussen, schoolbezoeken,

1. 1. 5 Comenius Nascholing § Wat? deelname aan Europese nascholingsactiviteiten, zoals cursussen, schoolbezoeken, … § Wie? leerkrachten en ander onderwijspersoneel § Thema’s? onderwijstechnieken en -methodologieën, schoolbeleid, … § Duur? 5 dagen – 6 weken

1. 1. 5 Comenius Nascholing § Subsidie? § http: //ec. europa. eu/education/trainingdatabase/ § Deadline?

1. 1. 5 Comenius Nascholing § Subsidie? § http: //ec. europa. eu/education/trainingdatabase/ § Deadline? 16 januari, 30 april, 17 september 2013

1. 1. 6 Comenius assistentschap § Wat? ontvangen van een toekomstig leerkracht uit een

1. 1. 6 Comenius assistentschap § Wat? ontvangen van een toekomstig leerkracht uit een ander Europees land § Duur? 3 maand tot een schooljaar § Subsidie? geen (enkel voor assistent) § Indieningsdatum? 31 januari 2013 § Meer info? http: //comeniusassistent. ryckevelde. be/

1. 1. 7 e. Twinning § Wat? schoolpartnerschappen via het Internet § www. etwinning.

1. 1. 7 e. Twinning § Wat? schoolpartnerschappen via het Internet § www. etwinning. net

1. 2. 1 Stages voor leerlingen § Wat? stage in buitenlands bedrijf § Voor

1. 2. 1 Stages voor leerlingen § Wat? stage in buitenlands bedrijf § Voor wie? TSO, (D)BSO, de leertijd, beroepsopleidingen van KSO en Bu. SO. § Waar? alle LLP-landen § Duur? 2 tot 39 weken § Beurs? beurs voor organisatie, monitoring en evaluatie van de stage Voorbereiding van de deelnemers beurs voor reis- en verblijfskosten van de deelnemers § Indieningsdatum? 21 februari 2013

Leonardoproject: Stages schoonheids-verzorging Finland

Leonardoproject: Stages schoonheids-verzorging Finland

1. 2. 2 Stages voor lkr. /opleiders § Wat? werkbezoek aan buitenlands bedrijf /

1. 2. 2 Stages voor lkr. /opleiders § Wat? werkbezoek aan buitenlands bedrijf / opleidingsinstelling § Voor wie? TSO, (D)BSO, de leertijd, beroepsopleidingen van KSO en Bu. SO, … § Waar? alle LLP-landen § Duur? 1 tot 6 weken § Beurs? beurs voor organisatie, monitoring en evaluatie van de stage Voorbereiding van de deelnemers beurs voor reis- en verblijfskosten van de deelnemers § Indieningsdatum? 21 februari 2013

1. 2. 3 Partnerschappen § Wat? project rond een thema, gelinkt aan beroepsopleiding §

1. 2. 3 Partnerschappen § Wat? project rond een thema, gelinkt aan beroepsopleiding § min. 3 partners uit 3 verschillende LLP-landen § Voor wie? scholen, opleidingsorganisaties, bedrijven, sociale partners, … § Duur? 2 jaar § Beurs? Mobiliteiten voor Partnerschappen: Budget voor Vlaamse scholen: 4 7. 000 8 11. 000 12 15. 000 24 20. 000

1. 2. 3 Partnerschappen § Deadline? 21 februari 2013 § Indienen? Vlaanderen: Epos vzw

1. 2. 3 Partnerschappen § Deadline? 21 februari 2013 § Indienen? Vlaanderen: Epos vzw - www. epos-vlaanderen. be

2. Study Visits § § § Wat? studiebezoeken voor onderwijsspecialisten Duur? 3 – 5

2. Study Visits § § § Wat? studiebezoeken voor onderwijsspecialisten Duur? 3 – 5 dagen Wie? onderwijsspecialisten Subsidie? reis-, verblijf- en voorbereidingskosten Aanvragen? indienen bij Nationaal Agentschap 30 maart: voor Study Visits die lopen van september 2013 tot februari 2014 12 oktober: voor Study Visits die lopen van maart tot juni 2014

2. Study Visits § Info? http: //studyvisits. cedefop. europa. eu/

2. Study Visits § Info? http: //studyvisits. cedefop. europa. eu/

3. Raad van Europa § Wat? deelname aan Europese workshops rond bv. cultuur, mensenrechten,

3. Raad van Europa § Wat? deelname aan Europese workshops rond bv. cultuur, mensenrechten, enz. § Wie? iedereen met een ambt in het onderwijs § Duur? 3 tot 5 dagen § Subsidie? reis- en verblijfkosten § Deadlines? afhankelijk van de workshop § Info? http: //www. coe. int/t/dg 4/education/pestalozzi/Activit ies/workshop_en. asp

4. Vlaamse overheid 1. Gros 2. Euroklassen

4. Vlaamse overheid 1. Gros 2. Euroklassen

4. 1. Gros § Wat? klasuitwisseling binnen onderwijsproject met school uit één van de

4. 1. Gros § Wat? klasuitwisseling binnen onderwijsproject met school uit één van de buurlanden § Wie? voor het secundair onderwijs § Duur? min. 3 dagen § Subsidie? Voorbereiding • werkingskosten: 250 euro • voorbereidend bezoek: 100 euro per leerkracht Bezoek aan partnerschool • 50 euro per leerling of leerkracht Ontvangst van partnerschool • 25 euro per bezoekende leerling

4. 1. Gros § Aanvragen? 15 november § Aanvraagformulier? www. ond. vlaanderen. be/edulex/database/docume nt/document.

4. 1. Gros § Aanvragen? 15 november § Aanvraagformulier? www. ond. vlaanderen. be/edulex/database/docume nt/document. asp? docid=13461

Grosproject: Vlaanderen – Nederland (Breda)

Grosproject: Vlaanderen – Nederland (Breda)

4. 2. Euroklassen § Wat? klasuitwisseling binnen onderwijsproject met school uit ander Europees land

4. 2. Euroklassen § Wat? klasuitwisseling binnen onderwijsproject met school uit ander Europees land § Wie? min. 6 - max. 14 dagen (niet tijdens vakantieperiodes!) § Wie? secundair onderwijs (vanaf 4 e middelbaar)

4. 2. Euroklassen § Subsidie voor samenwerking met buurlanden? Voorbereiding • werkingskosten: 250 euro

4. 2. Euroklassen § Subsidie voor samenwerking met buurlanden? Voorbereiding • werkingskosten: 250 euro • voorbereidend bezoek: 100 euro per leerkracht Bezoek aan partnerschool • 100 euro per leerling of leerkracht Ontvangst van partnerschool • 40 euro per bezoekende leerling

4. 2. Euroklassen § Subsidie voor samenwerking met andere Europese landen? Voorbereiding • werkingskosten:

4. 2. Euroklassen § Subsidie voor samenwerking met andere Europese landen? Voorbereiding • werkingskosten: 250 euro • voorbereidend bezoek: 150 euro per leerkracht Bezoek aan partnerschool • 120 euro per leerling of leerkracht Ontvangst van partnerschool • 40 euro per bezoekende leerling

4. 2. Euroklassen § Aanvragen? 15 november § Aanvraagformulier? www. ond. vlaanderen. be/edulex/database/docume nt/document.

4. 2. Euroklassen § Aanvragen? 15 november § Aanvraagformulier? www. ond. vlaanderen. be/edulex/database/docume nt/document. asp? docid=13462

Euroklassenproject: Vlaanderen – Zweden rond ‘ondernemen’

Euroklassenproject: Vlaanderen – Zweden rond ‘ondernemen’

5. Prins Filipfonds 1. Uitwisselingen voor leerlingen 2. Uitwisselingen voor leerkrachten en directies

5. Prins Filipfonds 1. Uitwisselingen voor leerlingen 2. Uitwisselingen voor leerkrachten en directies

5. 1 Prins Filipfonds: uitwisselingen lln § Wat? scholen uit de verschillende gemeenschappen in

5. 1 Prins Filipfonds: uitwisselingen lln § Wat? scholen uit de verschillende gemeenschappen in België organiseren een klasuitwisseling voor leerlingen § Duur? min. één dag in elke gemeenschap = 2 ontmoetingen § Beurs? min. 1000 euro - max. 2000 euro § Indieningsdatum? oktober 2013 § Aanvragen? door één van de scholen § Aanvraagformulieren? www. prins-filipfonds. org

Project Prins Filipfonds: Vlaanderen – Brussel

Project Prins Filipfonds: Vlaanderen – Brussel

5. 2 Prins Filipfonds: uitwisselingen lkr - dir § Wat? observeren van vernieuwende praktijken

5. 2 Prins Filipfonds: uitwisselingen lkr - dir § Wat? observeren van vernieuwende praktijken en lesgeven in de andere school § Duur? min. één dag in elke gemeenschap § Beurs? 500 euro § Indieningsdatum? oktober 2013 § Aanvragen? door één van de scholen § Aanvraagformulieren? www. prins-filipfonds. org

Vragen?

Vragen?

Meer info? Schrijf u nu in op onze Ryckevelde nieuwsbrief: actuele info over grensoverschrijdende

Meer info? Schrijf u nu in op onze Ryckevelde nieuwsbrief: actuele info over grensoverschrijdende projectwerking.

Ryckevelde vzw www. ryckevelde. be info@ryckevelde. be Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap

Ryckevelde vzw www. ryckevelde. be [email protected] be Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap