GRAFIKA ANIMACYJNA 1 GRAFIKA ANIMACYJNA Grafika Animacyjna wykad

  • Slides: 40
Download presentation
GRAFIKA ANIMACYJNA 1

GRAFIKA ANIMACYJNA 1

GRAFIKA ANIMACYJNA Grafika Animacyjna wykład 2 opracowanie: dr Joanna Sekulska-Nalewajko Wykład dla Studiów Podyplomowych

GRAFIKA ANIMACYJNA Grafika Animacyjna wykład 2 opracowanie: dr Joanna Sekulska-Nalewajko Wykład dla Studiów Podyplomowych GRAFIKA KOMPUTEROWA I TECHNIKI MULTIMEDIALNE Rok akademicki 2011/2012 2

GRAFIKA ANIMACYJNA Dolny margines listwy czasowej Sterowanie odtwarzaniem Przenikanie ujęć („onion skin”) Czas trwania

GRAFIKA ANIMACYJNA Dolny margines listwy czasowej Sterowanie odtwarzaniem Przenikanie ujęć („onion skin”) Czas trwania odtwarzania Szybkość odtwarzania klatek Bieżąca klatka 3

GRAFIKA ANIMACYJNA Opcje wyświetlania listwy Ü Zestaw opcji wyświetlania rozwija się w prawym górnym

GRAFIKA ANIMACYJNA Opcje wyświetlania listwy Ü Zestaw opcji wyświetlania rozwija się w prawym górnym rogu listwy Ü Służy do ustalenia : szerokości klatek i wysokości warstw reprezentacji obiektów w warstwach 4

GRAFIKA ANIMACYJNA Podgląd obiektu na listwie czasowej Ü Podgląd w kontekście 5

GRAFIKA ANIMACYJNA Podgląd obiektu na listwie czasowej Ü Podgląd w kontekście 5

GRAFIKA ANIMACYJNA Przenikanie ujęć przenikanie ujęć z edycją wielu latek obrysy przenikania ujęć z

GRAFIKA ANIMACYJNA Przenikanie ujęć przenikanie ujęć z edycją wielu latek obrysy przenikania ujęć z edycją wielu latek 6

GRAFIKA ANIMACYJNA Typy klatek i skróty klawiaturowe Ü Klatka kluczowa Ü Pusta klatka kluczowa

GRAFIKA ANIMACYJNA Typy klatek i skróty klawiaturowe Ü Klatka kluczowa Ü Pusta klatka kluczowa Ü Klatka zwykła F 5 – wstawianie zwykłej klatki F 6 – wstawianie klatki kluczowej F 7 – wstawianie pustej klatki kluczowej 7

GRAFIKA ANIMACYJNA Typy klatek Ü Klatka kluczowa – jej obecność oznacza jakąś zmianę na

GRAFIKA ANIMACYJNA Typy klatek Ü Klatka kluczowa – jej obecność oznacza jakąś zmianę na listwie czasowej. Obiekt umieszczony na scenie trafia do klatki kluczowej; usunięcie klatki kluczowej powoduje skasowanie całej jej zawartości. Obecność klatki kluczowej reprezentowana jest przez czarne kółko na szarym, zielonym lub niebieskim tle (w przypadku animacji). 8

GRAFIKA ANIMACYJNA Typy klatek Ü Pusta klatka kluczowa - umożliwia rozpoczęcie sekwencji, w której

GRAFIKA ANIMACYJNA Typy klatek Ü Pusta klatka kluczowa - umożliwia rozpoczęcie sekwencji, w której nie będzie zawartości poprzedniej klatki. Obecność pustej klatki kluczowej reprezentowana jest przez białe kółko na białym tle. 9

GRAFIKA ANIMACYJNA Typy klatek Ü Klatka zwykła – w zwykłej klatce również mogą znajdować

GRAFIKA ANIMACYJNA Typy klatek Ü Klatka zwykła – w zwykłej klatce również mogą znajdować się dane, ale nie następuje w nich/nie można dokonać żadnej zmiany w stosunku do klatki poprzedniej. Klatki zwykłe muszą następować zawsze po jakiejś klatce kluczowej (pustej lub zawierającej obiekt). Klatki kluczowe ujęć Klatki zwykłe 10

GRAFIKA ANIMACYJNA Klatki a typy animacji Ü Animacja poklatkowa Ü Animacja ruchu Ü Klasyczna

GRAFIKA ANIMACYJNA Klatki a typy animacji Ü Animacja poklatkowa Ü Animacja ruchu Ü Klasyczna animacja ruchu Ü Animacja kształtu Ü Sekwencje statyczne 11

GRAFIKA ANIMACYJNA Reprezentacja animacji Klatki zawierające klasyczną animację ruchu Klatki zawierające animację kształtu Klatki

GRAFIKA ANIMACYJNA Reprezentacja animacji Klatki zawierające klasyczną animację ruchu Klatki zawierające animację kształtu Klatki zawierające animację ruchu, lecz bez końcowej klatki kluczowej Klatki zawierające nie zmieniony obiekt (bez animacji ruchu lub kształtu) Klatka z literą a zawiera akcję dodaną za pomocą panelu Operacje Czerwona flaga oznacza, że klatka zawiera etykietę lub komentarz Klatki kluczowe zawierające animację ruchu 12

GRAFIKA ANIMACYJNA Definicja animacji Ü Animacja jest sekwencją następujących po sobie obrazów tworzących iluzję

GRAFIKA ANIMACYJNA Definicja animacji Ü Animacja jest sekwencją następujących po sobie obrazów tworzących iluzję ruchu pod warunkiem, że kolejne obrazy są wyświetlane odpowiednio szybko. 13

GRAFIKA ANIMACYJNA Animacja poklatkowa Ü Pochodzi od tradycyjnej animacji w kinematografii Ü Jest żmudnym

GRAFIKA ANIMACYJNA Animacja poklatkowa Ü Pochodzi od tradycyjnej animacji w kinematografii Ü Jest żmudnym procesem ręcznego ustawiania i modyfikowania obiektu w kolejnych klatkach filmu Ü Wykorzystywana do uzyskania efektów nieosiągalnych drogą automatyczną Ü Zajmuje wiele miejsca w pliku wynikowym 14

GRAFIKA ANIMACYJNA Animacja automatyczna Ü Stosowana jest wtedy, gdy wiemy jak ma wyglądać pierwsza

GRAFIKA ANIMACYJNA Animacja automatyczna Ü Stosowana jest wtedy, gdy wiemy jak ma wyglądać pierwsza i ostatnia klatka, ale nie chcemy ręcznie tworzyć klatek pośrednich. Ü Odbywa się wówczas uzupełnianie klatek (ang. tweening) Uzupełnianie kształtu (ang. shape tweening) Uzupełnianie ruchu (ang. motion tweening) ÜW praktyce oznacza to zdefiniowanie dwóch klatek kluczowych. 15

GRAFIKA ANIMACYJNA Ważne uwagi Należy tworzyć po jednej animacji na warstwie, gdyż: - Zwiększa

GRAFIKA ANIMACYJNA Ważne uwagi Należy tworzyć po jednej animacji na warstwie, gdyż: - Zwiększa to czytelność listwy czasowej - Tworzenie kilku animacji na warstwie może być niemożliwe! - Animacje umieszczane na tej samej warstwie muszą być oddzielone od siebie pustymi klatkami kluczowymi. - Nie można utworzyć jednoczesnej animacji kilku obiektów, jeśli nie są one zgrupowane. - Dodanie obiektu do klatki kluczowej już istniejącej animacji innego obiektu wywoła błąd tej animacji. 16

GRAFIKA ANIMACYJNA Animacja ruchu Ü Animacja ta wykonywana jest na symbolach – jeśli obiekty

GRAFIKA ANIMACYJNA Animacja ruchu Ü Animacja ta wykonywana jest na symbolach – jeśli obiekty nie są symbolami, Flash dokona automatycznej konwersji obiektu do symbolu Grafika, który zostanie dodany do biblioteki. Stosowanie symboli zmniejsza rozmiar pliku wynikowego. 17

GRAFIKA ANIMACYJNA Efekty w animacji ruchu Ü Rodzaje podstawowych efektów w animacji ruchu: Właściwości

GRAFIKA ANIMACYJNA Efekty w animacji ruchu Ü Rodzaje podstawowych efektów w animacji ruchu: Właściwości klatki obrót przesunięcie, pochylenie, zmiana rozmiaru, obrót o kąt, Panele Informacje i Przekształć odbicie lustrzane, Wszystkie te zmiany mogą nastąpić dla jednego obiektu jednocześnie. 18

GRAFIKA ANIMACYJNA Efekty w animacji ruchu Ü Rodzaje efektów kolorystycznych w animacji ruchu: zmiana

GRAFIKA ANIMACYJNA Efekty w animacji ruchu Ü Rodzaje efektów kolorystycznych w animacji ruchu: zmiana koloru Tint – zmiana koloru zmiana jasności Brightness - rozjaśnienie zanikanie. Alpha – przezroczystość Panel Właściwości obiektu (przy zaznaczonym na scenie obiekcie) 19

GRAFIKA ANIMACYJNA Efekty w animacji ruchu Ü Rodzaje efektów w animacji ruchu: dynamika Właściwości

GRAFIKA ANIMACYJNA Efekty w animacji ruchu Ü Rodzaje efektów w animacji ruchu: dynamika Właściwości klatki przy zaznaczonej na scenie klatce 20

GRAFIKA ANIMACYJNA Obrót i dynamika Obrót w ruchu jednostajnym Dynamika o wartości 100 –

GRAFIKA ANIMACYJNA Obrót i dynamika Obrót w ruchu jednostajnym Dynamika o wartości 100 – spowolnienie przy końcowej klatce kluczowej Dynamika o wartości -100 – przyspieszenie przy końcowej klatce kluczowej 21

GRAFIKA ANIMACYJNA Tworzenie animacji ruchu Rysujemy obiekt, a następnie zaznaczamy klatkę kluczową i z

GRAFIKA ANIMACYJNA Tworzenie animacji ruchu Rysujemy obiekt, a następnie zaznaczamy klatkę kluczową i z menu podręcznego wybieramy polecenie Utwórz klasyczną animację. Ü Wstawienie końcowej klatki kluczowej (F 6) spowoduje pojawienie się niebieskich klatek na listwie czasowej. Ü Dokonujemy ustawień/modyfikacji obiektu w klatkach kluczowych. Ü Klatka 1 Klatka 22 22

GRAFIKA ANIMACYJNA Błędne ustawienia animacji Dwa obiekty w klatce kluczowej (22) Brak obiektu w

GRAFIKA ANIMACYJNA Błędne ustawienia animacji Dwa obiekty w klatce kluczowej (22) Brak obiektu w klatce kluczowej (22) Brak końcowej klatki kluczowej (20) 23

GRAFIKA ANIMACYJNA Animacja ruchu vs klasyczna animacja ruchu Ü Wykonywana jest na klipie filmowym

GRAFIKA ANIMACYJNA Animacja ruchu vs klasyczna animacja ruchu Ü Wykonywana jest na klipie filmowym Ü Animacje z torem ruchu można wykonać za pomocą jednej warstwy Ü Można rozdzielić ścieżkę ruchu Ü Odwrócić klatki kluczowe 24

GRAFIKA ANIMACYJNA Animacja kształtu Ü Stanowi przeciwieństwo animacji ruchu: dokonywana jest na surowych obiektach

GRAFIKA ANIMACYJNA Animacja kształtu Ü Stanowi przeciwieństwo animacji ruchu: dokonywana jest na surowych obiektach wektorowych nie można animować bitmap, klipów ani grup elementów – należy wcześniej „rozbić” bitmapę lub grupę na elementy składowe, używając polecenia Modyfikuj/Rozdziel. 25

GRAFIKA ANIMACYJNA Charakterystyka animacji kształtu Punkty kontrolne 26

GRAFIKA ANIMACYJNA Charakterystyka animacji kształtu Punkty kontrolne 26

GRAFIKA ANIMACYJNA Tworzenie animacji kształtu 1. Rysowanie obiektu 2. Dodanie drugiej klatki kluczowej 27

GRAFIKA ANIMACYJNA Tworzenie animacji kształtu 1. Rysowanie obiektu 2. Dodanie drugiej klatki kluczowej 27

GRAFIKA ANIMACYJNA Tworzenie animacji kształtu 3. Usunięcie obiektu z dodanej klatki kluczowej (20) 4.

GRAFIKA ANIMACYJNA Tworzenie animacji kształtu 3. Usunięcie obiektu z dodanej klatki kluczowej (20) 4. Wstawienie w to miejsce innego kształtu 28

GRAFIKA ANIMACYJNA Tworzenie animacji kształtu 5. Zaznaczenie 1 klatki kluczowej 6. Wybór opcji Animacja

GRAFIKA ANIMACYJNA Tworzenie animacji kształtu 5. Zaznaczenie 1 klatki kluczowej 6. Wybór opcji Animacja kształtu z menu podręcznego Efekt końcowy na listwie czasowej: 29

GRAFIKA ANIMACYJNA Przykład animacji kształtu prosta animacja kształtu animacja z podpowiedzią kształtu 30

GRAFIKA ANIMACYJNA Przykład animacji kształtu prosta animacja kształtu animacja z podpowiedzią kształtu 30

GRAFIKA ANIMACYJNA Podpowiedzi kształtu Ü Pozwalają zastąpić wewnętrzny algorytm uzupełniania Flasha dla uzyskania lepszej

GRAFIKA ANIMACYJNA Podpowiedzi kształtu Ü Pozwalają zastąpić wewnętrzny algorytm uzupełniania Flasha dla uzyskania lepszej kontroli nad przebiegiem animacji Klatka 1 Klatka 20 Modyfikuj > Kształt > Dodaj punkty zmiany kształtu (Ctrl+Shift+H) 31

GRAFIKA ANIMACYJNA Animacja z torem ruchu Klatka 1 Charakterystyczne wcięcie warstwy prowadzonej Klatka 22

GRAFIKA ANIMACYJNA Animacja z torem ruchu Klatka 1 Charakterystyczne wcięcie warstwy prowadzonej Klatka 22 Orientacja względem ścieżki 32

GRAFIKA ANIMACYJNA Maskowanie Ü Maski tworzy się przede wszystkim w celu odsłaniania pewnych części

GRAFIKA ANIMACYJNA Maskowanie Ü Maski tworzy się przede wszystkim w celu odsłaniania pewnych części filmu. Ü Potrzebne są 2 warstwy: Warstwa z obrazem odsłanianym Warstwa z obrazem będącym maską 33

GRAFIKA ANIMACYJNA Warstwy w efekcie maskowania Warstwa maskująca i maskowana są łączone automatycznie 34

GRAFIKA ANIMACYJNA Warstwy w efekcie maskowania Warstwa maskująca i maskowana są łączone automatycznie 34

GRAFIKA ANIMACYJNA Zawartość warstw Mask i Masked 35

GRAFIKA ANIMACYJNA Zawartość warstw Mask i Masked 35

GRAFIKA ANIMACYJNA Animacje trójwymiarowe Ü Narzędzia do modyfikacji 3 D Modyfikacje 3 D mogą

GRAFIKA ANIMACYJNA Animacje trójwymiarowe Ü Narzędzia do modyfikacji 3 D Modyfikacje 3 D mogą odbywać się tylko na symbolu klipu, jeśli chcemy uzyskać ruch obiektu wcześniej do klatki musi być dodana animacja. 36

GRAFIKA ANIMACYJNA Dodatkowe modyfikacje 3 D 37

GRAFIKA ANIMACYJNA Dodatkowe modyfikacje 3 D 37

GRAFIKA ANIMACYJNA Reprezentacja animacji 3 D 38

GRAFIKA ANIMACYJNA Reprezentacja animacji 3 D 38

GRAFIKA ANIMACYJNA Narzędzie Translacja 3 D 39

GRAFIKA ANIMACYJNA Narzędzie Translacja 3 D 39

GRAFIKA ANIMACYJNA Właściwości obiektu Nazwa instancji Podmiana symbolu Kąt perspektywy Pochylenie obiektu Efekty koloru

GRAFIKA ANIMACYJNA Właściwości obiektu Nazwa instancji Podmiana symbolu Kąt perspektywy Pochylenie obiektu Efekty koloru przy animacji Opcje mieszania barw i renderowania Filtry 40